Prostorije davalaca krvi od sada u Upravnoj zgradi Luke

Nakon što je Društvo dobrovoljnih davaoca krvi Luka Bar mjesecima bila bez prostorija, AD Luka Bar obezbijedilo je prostor – kancelariju u upravi ovog preduzeća.

Predsjednik Društva Božo Joličić je istakao da je ovo privremeno rješenje, jer će uskoro otpočeti sanacija prizemne zgrade u parku, pored upravne zgrade i u njoj će „biti obezbijeđena jedna kancelarija za Društvo, kao trajno rješenje“.

On je kazao da je “menadžment Luke Bar pokazao, kao i do sada, u kontinuitetu, od osnivanja, razumijevanje za davaoce i visok stepen društvene odgovornosti za život i zdravlje građana“.

Najavio je da će se Društvo sa ostalim društvima i klubovima u Crnoj Gori uključiti u aktivnosti na obezbjeđivanju i upisivanju što većeg broja donatora organa. Potencirao je kako je preduzeta inicijativa da se poboljša organizacija i zakonodavni okvir u vezi sa dobrovoljnim davalaštvom krvi, te da se obezbijedi bolja saradnja nadležnih institucija. 

Share.

Comments are closed.