Raičević sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj o vodosnabdijevanju

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević sa saradnicima sastao se sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) šefom kancelarije u Crnoj Gori Jaap Spreyom i bankarom Radoslavom Ralevićem.

Na sastanku je bilo riječi o planovima za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja, sakupljanja i tretmana otpadnih voda u naselju Dobra Voda i Veliki Pijesak, koji treba da se realizuju u saradnji sa Regionalnim vodovodom, EBRD i Opštinom Bar.

Dogovoreno je da Opština Bar, u narednom periodu, preduzme aktivnosti po pitanju definisanja formalno-pravnog odnosa sa Regionalnim vodovodom,  kao i da imenuje radni tim sastavljen od predstavnika Opštine, doo Vodovod i kanalizacija Bar i drugih relevantnih subjekata, koji će zajedno sa timom Regionalnog vodovoda i EBRD-om raditi na pripremi i implementaciji projekta.

“Posebno me raduje što je EBRD spremna da podrži ovaj veoma značajan projekat za našu opštinu, kao  i to da nam bude partner, ne samo u pružanju finansijske već i svake druge pomoći. Čvrsto vjerujem da će naša saradnja sa EBRD i Regionalnim vodovodom biti jednako uspješna kao i do sada i da će rezultirati implementacijom projekta koji će riješiti višedecenijski problem vodosnabdijevanja u ovom dijelu naše opštine”, istakao je Raičević

“Iduće sedmice će biti pokrenuta procedura za izbor konsultanta, za čiji rad je Banka obezbijedila donatorska sredstva, koji će u saradnji sa Regionalnim vodovodom, kao i Opštinom Bar, imati zadatak da pripremi idejna rješenja i da pruži svu neophodnu pomoć u pripremi tenderske dokumentacije za izradu glavnih projekata, kao i po pitanju izgradnje komponenti projekta”, obavijestio je Ralević.

Šef kancelarije EBRD u Crnoj Gori Jaap Sprey se zahvalio na ukazanom povjerenju, uvjeren da će se uspješna saradnja sa Opštinom Bar nastaviti, ne samo kada je u pitanju implementacija ovog projekta, već i za sve buduće zajedničke aktivnosti na obostrano zadovoljstvo.

Sastanak je nastavak započete saradnje između EBRD, Regionalnog vodovoda i Opštine Bar, prvenstveno sa ciljem rješavanja pitanja vodosnabdijevanja bezvodnih područja Bara.

Tim povodom je radna grupa sastavljena od predstavnika Opštine Bar i Regionalnog vodovoda pripremila  dokumentaciju o  trenutnom stanju vodosnabdijevanja ne teritoriji barske opštine, analizu postojećih kapaciteta i razvojnih potreba sa predlogom mjera, dok je u januaru 2019. godine tim međunarodnih eksperata posjetio naselje Veliki Pijesak sa ciljem prikupljanja podataka u svrhu izrade analize, odnosno studije izvodjivosti, kao polazne osnove za ocjenu projekta vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda na ovom području i njegovo finansiranje od strane EBRD.

Share.

Comments are closed.