Raspisan konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Opštine Bar raspisao je konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za studijsku 2019/20. godinu.

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti druge i narednih godina primijenjenih osnovnih i akademskih studija i specijalističkih studija, bez obzira na mjesto studiranja, koji imaju prebivalište u Opštini Bar najmanje godinu dana do dana raspisivanja konkursa, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodnih godina studija sa najnižom prosječnom ocjenom 9,00, koji nisu obnovili nijednu godinu tokom studija, koji nisu u radnom odnosu, niti stariji od 25 godina.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana raspisivanja konkursa.

Prijave se podnose na adresu: Opština Bar – Sekretarijat za kulturu, sport i mlade, Bulevar Revolucije br. 1, sa naznakom: za Konkurs za stipendiranje talentovanih studenata ili na šalterima Građanskog biroa u Opštini Bar.

Share.

Comments are closed.