Sajam preduzetništva Opštine Bar: Prepoznati smo kao primjer najbolje prakse u regionu

Opština Bar organizator je Sajma preduzetništva na kojem su se sinoć svojim uspješnim pričama predstavili preduzetnici i preduzetnice podržani kroz više opštinskih programa podrške razvoju biznisa, ali i prezentovani rezultati rada lokalne samouprave u tom smjeru i njihovi pozitivni efekti.

Opština Bar prepoznata je kao regionalni primjer najbolje prakse, kada je u pitanju podrška razvoju bizinisa i posebno ženskog preduzetništvu i to od strane NALAS mreže lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope čiji je član preko Zajednice Opština Crne Gore i Opština Bar. Na ovaj način politika i programi Opštine u oblasti podrške preduzetnicama, dobili su i međunarodno priznanje kvaliteta i svrsishodnosti.

Sajam preduzetništva bio je i prilika za studijsku posjetu ZELS zajednice lokalnih samouprava Sjeverne Makedonije, u čijoj delegaciji je nekoliko gradonačelnica i predsjednica lokalnih skupština posjetilo Opštinu Bar i sastali se sa predsjednikom Dušanom Raičevićem i potpredsjednicom Tanjom Spičanović. Oni su bili zainteresovani da čuju iskustva Opštine Bar u ovoj oblasti i da podijele ideje i prakse koje različite opštine sprovode u cilju podrške i razvoja biznisa i lokalnog preduzetništva. Delegacija je učestvovala i na Sajmu preduzetništva i direktno razgovarala sa korisnicima podrške Opštine Bar i o njihovim iskustvima.

Potpredsjednica Opštine Tanja Spičanović poručila je na Sajmu održanom ispred dvorca kralja Nikole, da je za samo dvije godine, tokom kojih je realizovana raspodjela sredstava za podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu, finansijsku podršku Opštine za realizaciju svojih biznis ideja dobilo 100 lica, od čega 66 žena i 34 muškarca a da su raspodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od  skoro 463.000 eura. Kazala je da je ono što efekat podške čini posebno snažnim i održivim, otvaranje novih radnih mjesta koja su stvorena kroz ove programe podrške Opštine.

“Kada vidimo koliko je podrška lokalne uprave bila značajna našim sugrađanima i u kolikoj mjeri im je olakšala poslovanje, pogotovo u veoma teškim i izazovnim okolnostima pandemije, kada je opstanak i mnogo većih biznisa bio doveden u pitanje, onda znamo da smo zapravo bili na pravom putu i da smo uradili dobar posao”, kazala je Spičanović. Ona je posebno pozdravila goste iz delegacije Sjeverne Makedonije, gradonačelnice opština i skupština opština, kao i predstavnice međunarodnih organizacija (UN Woman),  na čelu sa Dušicom Perišić, direktoricom Zajednice jedinica lokalne samouprave Sjeverne Makedonije, kao i gradonačelnika pobratimske opštine Resen, Živka Gošarevskog.

Pružajući podršku preduzetništvu Opština Bar ostvaruje jedan od svojih strateških prioriteta, a to je unapređenje lokalnog privrednog ambijenta i kreiranje novih radnih mjesta. Stoga je ovaj sajam bio prilika da se promovišu lokalni biznis projekti , da se zajednica bliže upozna sa njima, ali i da preduzetnici razmijene iskustva i dobiju nove ideje za unapređenje svog biznisa.  Posebno je značajno što ovakav rad Opštine dobija i međunarodna priznanja i potvrdu kvaliteta i iz država regiona i Evrope, te grad Bar postaje prepoznatljiva biznis destinacija.

Share.

Comments are closed.