Sanja Mitrović: Žene zaslužuju veću zastupljenost na polju preduzetništva

Jedna od aktivnosti ovog saziva lokalne uprave, koja je izazvala najviše pažnje i obobravanja od strane javnosti, su podsticajne mjere za razvoj preduzetništva.

Na inicijativu predsjednika opštine Bar Dušana Raičevića i Sekretarijata za privredu, na čijem je čelu Sanja Mitrović, urađena su dva značajna dokumenta koja omogućavaju raspodjelu tih sredstava.

U razgovoru za Radio Bar i Bar Info Mitrović prenosi kako je tekao kompletan proces, kojim smjernicama se vodila komisija prilikom raspodjele sredstava, šta ovakav vid pomoći vrijednim i kreativnim Baranima koji žele da razviju sopstveni biznis, u praksi podrazumijeva…

RB/BI: Šta znači i koje benefite pruža program podrške preduzetništvu i jeste li zadovoljni interesovanjem Barana?

Mitrović: Kao što ste i naveli, radi se o dva izuzetno značajna dokumenta, koja su usvojena na sjednici Skupštine opštine Bar u oktobru 2019. godine. Već u novembru smo imali formirane Komisije i objavljeni su javni poziv i javni konkurs. Dakle, Opština Bar je na samom početku svog mandata zacrtala da će jedan od prioriteta biti aktivna saradnja sa privrednicima našeg grada pružajući kontinuiranu pomoć u smislu direktnih plasiranja bespovratnih sredstava, kako onim biznisima koji namjeravaju da unaprijede svoje poslovanje tako i svima onima koji su razmišljali o započinjanju sopstvenog biznisa, ali im je problem početni kapital. Opština Bar je odgovorno pristupila realizaciji ove aktivnosti, a sve sa ciljem da podrži inovativne i razvojne ideje i da u direktnoj komunikaciji sa građanima i privrednicima ukaže da u lokalnoj upravi imaju partnera spremnog da sa njima podijeli rizike opstanka na tržištu. Ove godine su budžetom planirana sredstva za podršku preduzetništvu i poljoprivredi u ukupnom iznosu od 335.000 eura. Objavljeni su javni pozivi za podršku preduzetništvu i javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu. Izuzetno smo zadovoljni interesovanjem i već sada se mogu usuditi da kažem da ćemo i ove godine imati kvalitetne biznis ideje, koje će unaprijediti privrednu sliku opštine Bar. Bar je prepoznat kao grad uspješnih privrednika i Opština Bar ima odgovornost da u kontinuitetu podržava privredu našeg grada.

RB/BI: Koje uslove naši sugrađani koji apliciraju za sredstva namijenjena razvoju preduzetništva moraju ispuniti i kakva je procedura prijavljivanja?

Mitrović: Kada je riječ o uslovima i proceduri, trudili smo se da uključimo najveći dio djelatnosti koje mogu biti podržane, olakšamo postupak popunjavanja biznis planova i smanjimo obim prateće dokumentacije koja uz njega mora biti dostavljena. Pravo da se prijave na javni poziv za podršku preduzetništvu imaju sva nezaposlena lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i sva pravna lica koja već imaju registrovanu djelatnost. U javnim pozivima je jasno navedeno koje oblasti i koji troškovi će biti podržani, kao i koja je sve dokumentacija potrebna da se priloži uz propisane obrasce biznis plana. Za podršku preduzetništvu, ove godine smo odlučili da plasiramo ukupan iznos planiran u budžetu od 150.000 eura, uz napomenu da je ove godine maksimalan iznos podrške 5.000 eura. Kada je riječ o javnom konkursu za podršku ženskom preduzetništvu, planirano je da se bespovratno raspodjele sredstva u ukupnom iznosu od 35.000 eura i pravo da se prijave imaju sve žene koje su nezaposlene, ali i žene preduzetnice koje su osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor. Maksimalan iznos podrške ženskom preduzetništvu je 3.000 eura. Ove godine Komisija je odlučila da se zbog velikog interesovanja i izuzetno kvalitetnih biznis ideja, smanji maksimalni iznos podrške po pojedinačnom biznis planu, a sve sa ciljem da se podrži veći broj preduzetnika. Značajno je istaći da svi zainteresovani kandidati imaju obavezu da ispoštuju naznačene rokove za dostavljanje dokumentacije- za podršku ženskom preduzetništvu konkurs je otvoren do 24. juna, dok je za podršku preduzetništvu, javni poziv otvoren do 8. jula 2020. godine.

RB/BI: Jesu li Barani inovativni, jer za razvoj biznisa, uz naravno početni kapital, presudnu ulogu igra i dobra, kreativna, vizionarska ideja?

Mitrović: Kada sumiramo utiske analize biznis planova koji su podnijeti prošle godine, zaključujemo da postoje kreativne i inovativne ideje, ali smo sigurni da će ih ove godine biti još više. Ono na čemu moramo da radimo jesu aktivnosti koje su vezane za obuke, edukacije, a sve sa ciljem da probudimo preduzetnički duh kod svih koji žele da započnu ili unaprijede svoj biznis. Na ovaj način želimo da steknu nova i usavrše postojeća znanja i kompetencije, jer će to biti osnov za povećanje broja inovativnijih ideja, kako bi na kvalitetan način odgovorili potrebama tržišta.

RB/BI: Čuli smo da je lokalna uprava itekako spremna da podrži projekte koji će uticati na sistemski razvoj zajednice, da predano radite na unapređenju uslova za razvoj preduzetništva, a jasno je i da su procjena i stav ovog saziva da uspjeh i razvoj grada leži u sinergiji sa građanima. Kakve su povratne reakcije?

Mitrović: Sekretarijat za privredu je u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima i ono što nas ohrabruje ove godine jeste to što već imaju izgrađeno povjerenje prema Opštini Bar, što u komunikaciji sa nama pristupaju potpuno otvoreno, pa predstavljaju svoje ideje svjesni činjenice da imaju potpunu podršku u savjetodavnom dijelu. Koristim priliku da pozovem sve zainteresovane kandidate da posjete kancelarije Sekretarijata za privredu, lično ću ih sve primiti i pomoći im da svoju biznis ideju jasno obrazlože i dati smjernice kako da je prezentuju i napišu kvalitetan biznis plan. Jako smo srećni kada čujemo da postoje ideje koje su u fijokama bile i po nekoliko godina i da su se sada, zahvaljujući bespovratnim sredstvima Opštine, stekli svi uslovi da one zažive. Bilo je takvih ideja u prošlim pozivima i one se na zadovoljstvo svih nas danas uspješno realizuju.

RB/BI: Stiče se utisak da ste se u velikoj mjeri posvetili i specifičnim ciljnim grupama- osim stumulisanja žena da se aktiviraju i iskoriste preduzetnički potencijal, pokrenu sopstveni biznis, nijeste zaboravili ni mlade, kao ni socijalno osjetljive kategorije…

Mitrović: Izuzetno je važno da se u kreiranju privredne slike grada ne zanemare mladi, jer su oni budućnost razvitka naše lokalne zajednice. Njihova energija i spremnost da se poslu posvete ne pitajući koji je dan u nedelji i ne gledajući na sat, a isto tako i da sa više hrabrosti prihvate rizike započinjanja sopstvenog biznisa, parametri su i izvrsne preporuke koje lokalna uprava prepoznaje i uvažava. U tom smislu kontinuirana aktivnost će nam biti komunikacija i edukacija mladih i vjerujemo da će rezultati tog procesa biti vidljivi. Opština Bar je vodila računa da posebnu pažnju posveti i pitanju socijalno osjetljivih kategorija, lica sa invaliditetom i teže zapošljivih lica. Smatramo da je izuzetno značajno da i oni budu aktivni učesnici na tržištu rada, pa je tako u kriterijumima za evaluaciju definisana posebna stavka za ocjenjivanje biznis planova koji su otvoreni za zapošljavanje tih ranjivih kategorija naše zajednice. Pored svih olakšica koje država daje zapošljavanjem lica sa invaliditetom i Opština Bar je pristupila krajnje odgovorno na način što se posebna podrška daje privednicima koji imaju namjeru da ih zaposle.

RB/BI: Da ste ozbiljno pristupili poslu, svjedoči i što ste u saradnji sa Biznis Start Ap Centrom organizovali niz kvalitetnih, kreativnih i korisnih obuka sa ciljem da polaznici steknu poslovna znanja, kompetencije i vještine neophodne za uspjeh na polju biznisa. Kakvu su rezultati nakon edukacije?

Mitrović: Programom za podršku preduzetništva definisana je mjera koja se odnosi upravo na organizaciju obuka, edukacija i mentoringa sa ciljem da se steknu specifična znanja, vještine i kompetencije. Na taj način smo namjeravali da potencijalnim kandidatima koji započinju biznis, ali i onima koji žele da unaprijede postojeći, pružimo potpunu podršku i, uz organizaciju stručne pomoći, doprinesemo da njihova ideja dobije na kvalitetu razrade. Nakon plasiranja bespovratnih sredstava, smatramo da je od izuzetnog značaja da pratimo realizaciju biznis ideja, na način što ćemo obezbijediti adekvatan mentoring radi lakšeg prilagođavanju tržištu. U tom smislu Opština Bar je u Biznis Start up centru našla pouzdanog partnera i referentnu organizaciju u ovoj oblasti i zajednički smo postigli rezultate sa kojima smo jako zadovoljni. Naša namjera je da u kontinuitetu nastavimo ovu saradnju, kako bismo bili produžena ruka građanima našeg grada.

RB/BI: Vratimo se na podršku ženskom preduzetništvu… Baru zaista služi na čast što je prva crnogorska opština koja je stavila fokus i finansijski podržala i razvoj ženskog preduzetništva. Ohrabrenje te vrste je svakako dobrodošlo, jer su žene po svojoj prirodi kreativne, vrijedne, precizne (dozvolićete da budem pomalo subjektivna). Lijepo je što se na tom polju u Baru konkretno i radi, s obzirom da već godinama slušamo da treba ozbiljno raditi na ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj emancipaciji, podržati ekonomsku neovisnost… Opština Bar je konkretno djelovala. Jesu li Baranke, na početku interesovanjem, opravdale očekivanja?

Mitrović: Odmah na početku ove teme, biću i ja subjektivna i složiću se sa Vama da žene zaslužuju veću zastupljenost na polju preduzetništva, što dokazuju svojom temeljnošću, maksimalnom posvećenošču i jasnoj viziji koji cilj i rezultat žele da postignu. To dokazuje i činjenica da je od ukupno 13 dobitnika bespovratnih sredstava, po oba poziva, sredstva dobilo čak 11 preduzetnica. Da su žene izuzetno hrabre, govori i činjenica da su njihove biznis ideje bile iz raznih privrednih oblasti i da među podržanim idejama ima i žena iz ruralnih područja. Njihovi biznisi su bazirani na kreiranju autentičnih proizvoda, korišćenjem tradicionalnih metoda proizvodnje. Podržane su i biznis ideje već prepoznatih preduzetnica, koje uspješno posluju na tržištu već dugi niz godina, kako bi unaprijedile i proširile svoje proizvode i usluge.

RB/BI: Doba korone uticalo je na porast nezaposlenosti, neizvjesnost je zakucala na sva vrata tokom proteklih tri mjeseca… Koja je Vaša preporuka, kojim djelatnostima se treba okrenuti, na koje segmente poslovanja je ekonomska kriza ostavila najmanje traga i koja su to vrata na tržištu rada, ipak, ostala odškrinuta za inovativne ideje?

Mitrović: Evidentno je da je doba korone uticalo na kompletno tržište, ali nam je otvorilo vrata za neke nove ideje u pogledu valorizacije resursa kojima naša opština raspolaže. U tom smislu treba uvezati poljoprivredu sa preduzetništvom i kreirati proizvode i usluge koji će imati dodatnu vrijednost i autentičnost. Pored usluga preporučujem da se u budućnosti razvija proizvodnja u svim privrednim oblastima i da akcenat treba staviti na domaće autentične proizvode, zdravu hranu, suvenire i druge proizvode, koji pored toga što su tradicionalni, mogu biti izuzetno inovativni.

RB/BI: Osim podrške preduzetništvu, Opština Bar je okrenuta i razvoju poljoprivrede, pomaganju našim poljoprivrednim proizvođačima da izvuku maksimum iz onoga što je Baru podarila priroda, a što treba razvijati uz kvalitetne ideje, vrijedan rad i, naravno, materijalnu potporu… Na šta se podrška poljoprivrednim proizvođačima odnosi i na koje benefite poljoprivredni proizvođači koji zavrijede povjerenje lokalne uprave, mogu računati?

Mitrović: Sekretarijat za privredu, pored podrške razvoju preduzetništva, veliku pažnju posvećuje i razvoju poljoprivrede. Naša opština je razuđena, raspolaže sa velikom kvadraturom poljoprivrednog zemljišta, posebno u ruralnom području. Poljoprivredni proizvođači su prepoznati, kako u Crnoj Gori, tako i van njenih granica, kao vrijedni ljudi koji proizvode izuzetno kvalitetne proizvode. Kako je izvjesno da će Crna Gora u bliskoj budućnosti biti članica Evropske Unije, mi kao Opština činimo sve da njihovi proizvodi budu plasirani i traženi u zemljama Evropske unije. U tom smislu, Sekretarijat za privredu je objavio šest javnih poziva za podršku poljoprivrede. Na taj način želimo da ohrabrimo poljoprivrednike da uz našu pomoć i podršku standardizuju svoje proizvode i kupe najsavremeniju opremu. Javni pozivi su otvoreni do 10. oktobra, a svi poljoprivredni proizvođači neophodne iznformacije o uslovima konkurisanja mogu dobiti u našem Sekretarijatu. Namjera nam je da uskoro i direktno posjetimo mjesne zajednice, kada će svi oni moći da se informišu o javnim pozivima i dobiju konkretne odgovore na pitanja. Značajno je istaći da lokalna uprava subvencioniše 50% od uložene investicije, za mlade do 30 godina odobravamo subvenciju od 60%, dok je iznos subvencije za kupovinu višegodišnjih sadnica čak 80%.

Share.

Comments are closed.