Savjet Radio Bara usvojio izborna pravila

Savjet Radio Bara na današnjoj, IX sjednici usvojio je Pravila o predstavljanju političkih stranaka, kandidata i njihovih programa na Radio Baru u toku izborne kampanje za parlamentarne izbore 30. avgusta 2020. godine.

Pravila će biti postavljena na sajt Radio Bara (barinfo.me), u kategoriji „Dokumenta“.

Savjet je na današnjoj sjednici usvojio i Poslovnik o radu Savjeta, Odluku o raspisivanju javne rasprave o Planu rada i programskim sadržajima sa Finansijskim planom u periodu 2020-2023, kao i Revizorski izvještaj i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

I ova akta naći će se, takođe, na portalu Bar Info.

Javna rasprava o Planu rada i programskim sadržajima sa Finansijskim planom u periodu 2020-2023, trajaće 45 dana, počev od 1. jula. U tom periodu, građani mogu na mejl adresu Radio Bara radiobar@t-com.me da dostave svoje sugestije.

Share.

Comments are closed.