Škerović: Većim kaznama protiv loših navika

Kaznena politika, tj. iznos novčanih kazni za prekršaje iz oblasti komunalnog reda mali su, pa bi trebalo povećanjem uticati na svijest građ­ana – smatra načelnik Komunalne policije Dejan Škerović. Ipak, ističe da uzimajući u obzir sve činjenice, mogu biti zadovoljni uspostavljenim komunalnim redom u gradu.

Odnos građ­ana prema komunalnom redu, ocjenjuje Škerović, srazmjeran je opštoj kulturi. Najčešći su prekršaji vezani za nepropisno parkiranje i neadekvatno odlaganje komunalnog otpada.

“Shodno problematici, kad preventivno djelovanje nije davalo rezultate, Služba komunalne policije je preduzimala represivne mjere, podnosila prekršajne naloge i prijave za nesavjesno odlaganje komunalnog otpada, zauzimanja javnih površina, uništenja zelenih i drugih javnih površina. Kada je riječ o pravnim licima, Zakon najviše krše subjekti koji se bave izvo­đenjem građ­evinskih radova i prevozom tereta za sopstvene potrebe kao i jedan dio ugostitelja. Nepoštovanje propisa ogleda se u deponovanju otpadnog gra­đevinskog i drugog materijala na mjestima koja za to nijesu predviđ­ena, nanošenjem blata na kolovoz i nepoštovanjem odredbi Zakona o turizmu i ugostiteljstvu po pitanju emitovanja buke”, kaže Škerović.

U odnosu na prethodnu godinu Služba komunalne policije je utrostručila broj izrečenih prekršajnih naloga, samo za nepropisno parkiranje do sada izdato je više od 700 prekršajnih naloga.

“Neophodno je naglasiti da još nemamo izraženu svijest građ­ana u prijavljivanju prekršioca komunalnog reda, jer je samo odre­đeni broj aktivan po tom pitanju, ne ustručava se da prijavljuje počinioce, dok veći dio još nije spreman na to”, kaže Škerović.

Kada je o planovima riječ, on ističe da će Služba komunalne policije i dalje dati akcenat na uspostavljanje komunalnog reda u smislu poštovanja nepropisnog parkiranja, sprječavanja zauzimanja i oštećenja javnih površina na način kojim to nije odobreno, ali i aktivno sprovoditi kontrolu poštovanja jačine nivoa buke i poštovanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, ispravnosti obavljanja djelatnosti prevoza putnika u javnom gradskom prevozu i taksi prevozu i drugih zakonima datim nadležnostima.

“Težićemo savremenom pristupu upravljanja ljudskim resursima, koji će imati za cilj veću motivisanost i efikasnost u radu službenika, problemski orijentisan rad Službe u lokalnoj zajednici, koji će imati za cilj kvalitetniji servis za građ­ane”, kaže Škerović.

Share.

Comments are closed.