Spičanović: Uskoro otvaranje Omladinskog centra u Baru

U posljednje dvije godine, Opština je donijela niz akcionih planova i programa u cilju poboljšanja kvaliteta života u gradu. Gostujući u programu Radio Bara, potpredsjednica Opštine, mr Tanja Spičanović, govorila je o rezultatima programa podrške za preduzetništvo i žensko preduzetništvo, kroz koje je raspodijeljeno ukupno 135.000 €  i u sklopu kojih se očekuje otvaranje 22 nova radna mjesta.

Ona se osvrnula i na efekte projekata NVO koji su realizovani tokom 2019. godine, zahvaljujući podršci dobijenoj od sredstava iz opštinskog budžeta, a neposredan povod za gostovanje bio je skoro raspisan Konkurs za podršku projektima NVO, za čije finansiranje je u 2020. godini opredijeljena svota u iznosu od 77.000€.

Govoreći o mjerama lokalne omladinske politike, potpredsjednica Spičanović je najavila i otvaranje Omladinskog centra, prvog objekta te namjene u Baru.

“Kroz izradu Lokalnog akcionog plana prepoznali smo potrebu mladih za prostorom u kojem će moći na kvalitetan način da provode svoje slobodno vrijeme. Na temelju toga, zajedno sa  Ministarstvom sporta i mladih, aktivno smo angažovani na tome da Bar uskoro dobije moderan i multifunkcionalan Omladinski centar. Prostor je obezbijeđen u sklopu Sportske dvorane ‘Topolica’, a Ministarstvo je preuzelo obavezu da taj prostor uredi i opremi. Očekujemo da će brzo biti priveden namjeni i da će svi mladi Bara dobiti servis u okviru kojeg će moći da realizuju niz aktivnosti i na taj način se aktivno uključe u život lokalne zajednice ”, istakla je Spičanović.

Ukupan budžet za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade iznosi 15.000 €, a najveći dio tih sredstava namijenjen je upravo za sprovodjenje aktivnost Omladinskog centra.

“Omladinski centar će se koristiti za ono za šta mladi iskažu potrebu i interesovanje. Planom je predviđeno održavanje niza aktivnosti iz domena formalnog obrazovanja, kao što su psihološka i karijerna savjetovanja, radionice za sticanje različitih vrsta vještina, tzv. soft kompetencija, digitalnih i komunikacijskih vještina, praktičnog poslovnog znanja i slični edukativno-kulturni sadržaji . Takođe ćemo imati i program namijenjen osnaživanju roditeljskih vještina. Uz to, sve NVO koje se bave mladima imaće mogućnost da neke svoje programe realizuju u tom prostoru. Naravno, biće određeni i termini kada će Centar biti otvoren za redovne aktivnosti”, rekla je potpredsjednica Opštine, dodajući kako je najvažnije da “mladi imaju svoj kutak i da se njihov glas još snažnije čuje, jer od njih dolaze samo dobre incijative i oni su energija od koje mnogo očekujemo”.

Mr Spičanović je potencirala još jednu novinu, proisteklu iz Akcionih planova Opštine Bar.

“Akcioni plan za socijalnu inkuziju Roma i Egipćana (RE) predviđa budžetska sredstva u iznosu od 10.000€ na godišnjem nivou, a dio sredstava će biti opredijeljen za opremanje radnog prostora za saradnika u socijalnoj inkluziji pripadnika RE populacije. U pitanju je novina u obrazovanju na lokalnom nivou. Lice koje poznaje romski jezik, odnosno kojem je to maternji jezik, dakle pripadnica RE populacije, radiće u školi ‘Blažo Jokov Orlandić’, ali će njen djelokrug rada biti sve škole u kojima su djeca ove populacije”, kaže Spičanović.

Po njenim riječima, saradnica za inkluziju će redovno posjećivati škole gdje su djeca RE populacije i pomagati im u prevazilaženju uobičajenih problema: “Rad na unaprjeđenju položaja RE populacije zahtijeva složen interdisciplinarni pristup, sa posebnim senzibilitetom za kulturološku dimenziju, a upravo jezička barijera je prepoznata kao veliki problem. Samim tim što će djeca biti upućena na lice koje razumije njihov maternji jezik i s kojim će imati slobodu da razgovaraju i da zatraže pomoć,  očekujemo da će se u školskom ambijentu osjećati prijatnije i da će postizati bolje rezultate u savladavanju nastavnog gradiva. Vjerujem da će ta populacija osjetiti konkretne benefite, jer je obrazovanje ključna stvar za njihovo uključivanje u širu društvenu zajednicu”, zaključila je Spičanović, potencirajući da je ova aktivnost ostvarena zahvaljujući radnoj grupi koja je radila na planskom dokumentu, kolegama iz Sekretarijata za kulturu, sport i mlade, kao i programu ROMACTED u koji je Opština Bar uključena.

Share.

Comments are closed.