Stevo Pejović novi direktor preduzeća Komunalne djelatnosti

Danas je održana XV sjednica Odbora direktora preduzeća Komunalne djelatnosti, i na njoj je, nakon konkursa za izbor izvršnog direktora, na ovu funkciju izabran dipl. pravnik Stevo Pejović.

Saglasnost na ovu odluku Odbora direktora preduzeća Komunalne djelatnosti treba da da lokalni parlament na sljedećoj sjednici.

Stevo Pejović je rođen 30. jula 1978. godine u Baru. Osnovnu i srednju školu završio je u našem gradu, a zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Obavljao je, pored ostalog, funkciju sekretara SO Bar, te načelnika Komunalne policije. Član je GO Socijaldemokrata Crne Gore.

Share.

Comments are closed.