Stojović: Sekunda nepažnje za volanom može dovesti do tragedije

Gost emisije “Sunčanom stranom ulice” u program Radio Bara, koju uređuje i vodi Vjera Knežević Vučićević, bio je komandir Stanice policije Centra bezbjednosti Bar, Siniša Stojović.

RB/BI: Kako protiče sezona u Baru s aspekta djelatnosti koje su u nadležnosti Centra bezbjednosti? Da li je ovog ljeta bilo značajnijih incidentnih situacija?

Stojović: Od početka ove godine na području CB Bar registrovana su ukupno 342 krivična djela. U odnosu na isti period prethodne godine (478 KD) broj tih dijela je manji za 136 ili 28,4%.

Iako krivična djela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata bilježe blagi rast u odnosu na uporedni period, broj onih iz oblasti imovinskih delikata je manji za 26.6 %. Registrovana su 44 krivična djela iz oblasti imovinskih delikata od kojih je 41 riješeno, što predstavlja 93% rasvijetljenosti. Tokom juna i jula 2022. godine, na području Bara evidentirano je 87 krivičnih djela. U poređenju sa istim periodom prošle godine zabilježen je pad od 15,5%.

Kao jedan od značajanijih rezultata ovog ljeta treba istaći rasvjetljavanje krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu tri lica iz Podgorice, koje se dogodilo 17. jula 2022. Godine, u diskoteci “Habana” u Sutomoru. Istog dana identifikovan je izvršilac, kao i lica koja su bila sa njim u društvu.

Iskoristio bih priliku, da posebno istaknem dobar rad službenika CB Bar tokom avgusta ove godine u pogledu rasvjetljavanja dva krivična djela iz prethodnog perioda. Nakon preduzimanja niza mjera i radnji, kao i odrađenih više vještačenja tragova izuzetih sa lica mjesta, 04. avgusta ove godine policijski službenici CB Bar lišili su slobode A.N. (1971) iz Bara zbog sumnje da je 06. maja 2021. godine počinio KD “Razbojništvo” na štetu zaposlenih lica  marketa “Aroma” u Baru.  Samo dva dana nakon ove aktivnosti, 06. avgusta službenici CB Bar lišili su slobode lice Z.M. (1967) iz Rožaja, zbog sumnje da je 16. aprila 2016. godine izvršio KD „Razbojništvo“ na štetu S.P. iz Bara.

Kada su u pitanju prekršaji iz oblasti javnog reda i mira, od početka ove godine evidentirano je 179 prekršaja što je 34.5 % više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom juna i jula registrovano je 67 prekršaja. U toj oblasti bilježimo povećanje od 36.7 % u poređenju sa prošlom godinom. Što se tiče strukture prekršaja, najveći broj se odnosi na vrijeđanje i drsko ponašanje, prijetnje i fizički napad.

RB/BI: Šta je u proteklom periodu urađeno po pitanju poboljšanja kvaliteta rada i postizanju boljih rezultata službe u kojoj ste u Baru Vi jedna od najznačajnijih karika?

Stojović: Ljudski resursi su na prvom mjestu. Tu prije svega mislim na personalno popunjavanje određenih radnih mjesta u skladu sa potrebam službe i kvalifikacijama službenika. Kada službenici profesionalno i odgovorno obavljaju svoje zadatke, uz svakodnevnu izgradnju kvalitetnih međuljudskih odnosa, onda ne izostaju ni dobri rezultati rada.

RB/BI: Svaku sezonu, nažalost, karakteriše povećan broj saobraćajnih udesa, nerijetko sa težim posljedicama.  Šta pokazuje statistika?

Stojović: Tokom prethodna dva mjeseca dogodilo se 150 saobaćajnih nezgod, skoro osam posto više nego prošle godine. Sa materijalnom štetom registrovano 111 saobraćajnih nezgoda, a sa povređenim licima 38. Nažalost, u jednoj sabraćajnoj nezgodi jedno lice je smrtno stradalo. U odnosu na jun i jul prošle godine, evidentiran je znatan pad saobraćanih nezgoda sa povređenim i smrtno stadalim licima. Prošle godine, tokom juna i jula, dvije osobe su izgubile život u saobćaju.

Od 150 saobaćajnih nezgoda koje su se dogodile tokom prethodna dva mjeseca, 58 ih je evidentirano na putnim pravcima (Bar – Ulcinj i Bar – Petrovac), dok su se ostale dogodile na gradskim i ulicama prigradskih naselja.  

RB/BI: Da li akcije koje sprovodite iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju daju zadovoljavajuće rezultate?

Stojović: Cilj akcija pojačanih kontrola saobaćaja nije samo represivnog karakterva, već one imaju i preventivni značaj. Naravno da sprovođenje ovakvih aktivnosti daje dobre rezultate u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Akcije se sprovode na nacionalnom i lokalnom nivou.

Od početka godine, policijski službenici CB Bar učestvovali su u realizaciji 55 akcija pojačane kontrole saobraćaja, od čega je 16 bilo na nacionalnom, a 39 na lokalnom nivou. Najčešće sprovođene akcije bile su “Brzina”, “Alkohol”, “Motocikl”, “Puna linija” i “Mobilni telefon”. Tokom navedenih aktivnosti, zbog učinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobaćaja na putevima podnijeto je 37 prekršajnih prijava i izdato 140 naloga za plaćanje novčane kazne.

Kada je riječ o preduzetim mjerama iz oblasti bezbjednosti saobaćaja, istakao bih da su službenici CB Bar, u junu i julu ove godine ostvarili zapažene rezultate u ovoj oblasti. Tokom ova dva mjeseca podneseno je ukupno 293 prekršajnih prijava, izdato je 2113 prekršajnih naloga. Posebno bih naglasio da je u ovom periodu izvršeno 3949 alkotestiranja vozača od čega je njih 335 sankcionisano zbog vožnje pod uticajem alkohola. Zbog počinjenih prekršaja iz ZOBS-a lišeno je slobode ukupno 87 lica. Kada su u pitanju brojke u vezi sa alkotestiranim licima, sankcionisanim vozačima zbog vožnje pod uticajem alkohola i u vezi sa licima lišenim slobode, bilježimo znatan rast u odnosu na jun i jul 2021. godine.

Međutim i pored svakodnevnih preventinih aktivnosti koje preduzimaju službenici CB Bar, nažalost i dalje je veliki broj saobraćajnih nezgoda na našim putevima.

RB/BI: Koji su  najčešći uzroci saobraćajnih nesreća?

Stojović: Brzina neprilagođena karaktersitikama puta, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, kao i nedržanje potrebnog odstojanja između vozila i dalje su najčeši uzroci saobaćajnih nezgoda. Upravo iz ovih razloga najveći broj pojačanih kontrola saobarćaja u prethodnom periodu bio je  usmjeren na kontrolu brzine i alkoholisanosti vozača.

RB/BI: Jesu li kazne za prekršaje u saobraćaju, po Vašem mišljenju, odgovarajuće?

Stojović: Smatram da su kazne propisane ZOBS-om sasvim odgovarajuće. Napomenuo bih da je Zakonom o prekršajima propisano da ako lice u roku od osam dana od dana dostavljanja prekršajnog naloga plati dvije trećine novčane kazne smatraće se da je plaćen pun iznos kazne.

RB/BI: Proteklih sedmica svjedočimo ogromnim gužvama posebno na izlasku iz grada prema Sutomoru, kao i prema Ulcinju. U saobraćajnu infrastrukturu je u posljednje vrijeme značajno ulagano, postavljeni su semafori, funkcionišu novi kružni tokovi. Šta još treba uraditi kako bi se ceste po Baru dodatno rasteretile?

Stojović: Potrudiću se da na ovo pitanje dam što kraći odgovor. Rješenje ovog problema vidim jedino u izgradnji dodatnih kolovoznih traka u oba smjera kretanja od Bara do Sutomora, dodatnih kolovoznih traka od Biskupade do Dobre Vode, izgradnji pothodnika ili pasarela u Šušanju, eventualno izgradnji moderne saobaćajnice kao zaobilaznice, kako bi se tranzitni saobaćaj izmjestio iz užeg gradskog jezgra.

RB/BI: Saobraćajni policajci su svakodnevno raspoređeni na nekoliko „kritičnih“ lokacija, na kojima su tzv. „čepovi“ i dugačke kolone svakodnevica tokom ljetnjih mjeseci. Daje li taj angažman dobre rezultate?

Stojović: U skladu sa planskim aktivnostima Centra bezbjednosti Bar za ljetnju turističku sezonu 2022. godine, te na osnovu analize i procjene stanja bezbjednosti saobraćaja tokom prethodnih ljetnjih turističkih sezona, a opet sve u cilju bržeg i nesmetanog protoka vozila, policijski službenici  svakodnevno vrše regulisanja sabraćaja na magistralnom putu Bar -Petrovac, na dionici od prve raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na ulazu u Šušanj, do raskrsnice koja se nalazi u Haj Nehaju. Usljed velikog broja turista na području Bara, dolazi do znatno povećane frekvencije sabraćaja. Osim toga, Bar se nalazi na tranzitnoj ruti prema zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićan, koji je inače tokom ljetnje turističke sezone jedan od najprometnijih graničnih prelaza u Crnoj Gori.

Kritično vrijeme u kojem dolazi do usporenog odvijanja saobaćaja je od 09:00 h do 14:00 h i od 18:00 h do 21:00 h. Obično je to vrijeme kada najveći broj turista odlazi ili se vraća sa plaže. Međutim, kako je posljednih nekoliko dana bio zabilježen veliki priliv vozila iz pravca tunela Sozina i Budve, policijski službenici su regulisali saobaćaj gotovo tokom cijelog dana na području Sutomora (Haj Nehaj i kod marketa “Voli”) i Šušanja, što nije lako na ovim visokim temperaturama.

Dakle, cilj je da se neposrednim regulisnjem saobraćaja omogući prtok vozila sa što manje zastoja i stvaranja kolona. Mogu da konstatujem da uz velike napore ostvarujemo rezultate u ovom pogledu. 

RB/BI: Jedna od „crnih“ tačaka u gradu bila je ona na Bulevaru JNA, kod starog nadvožnjaka. Zašto se toliko čekalo sa postavljanjem odgovarajuće horizontalne i vertikalne signalizacije i uklanjanjem jednog od dva pješačka prelaza? Vozači su sada znatno oprezniji i to, složićete se, ne zbog savjesti, već što brzim prelaskom preko asfalta na kome su postavljene vibrirajuće trake, pa na toj dionici više nije gladak, mogu da naude svom vozilu.

Stojović: Na Bulevaru JNA u prethodna dva mjeseca dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. Tačno je da je u prethodnom periodu Bulevar JNA  prepoznat kao jedna od kritičnih tačaka u gradu, te su iz tog razloga policijske patrole često vršile kontrolu saobaćaja na toj lokaciji. Pozdravljamo odluku nadležnih opštinskih organa u pogledu postavljanja nove saobaćajne signalizacije. Nažalost, zaista postoje vozači kod kojih, valjda zbog brige za vozila, osjećaj za usporavanje  proradi samo onda kada znaju da se na putu nalaze usporivači brzine.  

RB/BI: Nijesu vozači jedini učesnici u saobraćaju. Imate li problema sa pješacima koji ne poštuju propise i da li i oni podliježu kaznama?

Stojović: Pješaci često krše porpise tako što prelaze kolovoz van obilježenog pješačkog prelaza ili na raskrsnici kada im je svjetlosnim saobraćajnim znakom zabranjen prolaz, pritom ne vodeći računa da  svojim nesavjesnim postupcima mogu prije svega ugroziti seb, ali i druge učesnike u saobaćaju. Ne treba posebno isticati da prelaženjem van pješačkog prelaza doprinose usporavanju saobraćaja što je čest slučaju u Šušanju i Sutomoru kod autobuske stanice, gdje inače postoji izgrađena pasarela.  Ove godine, u realizovanim akcijama “Pješak” procesuirano je 69 lica po ovom osnovu. Međutim, koliko god je to moguće, nastojimao da preventivno djelujemo na pješake i da ih upozoravamo.  

RB/BI: Kakva je bezbjednosna situacija u Baru? Koje mjere Centar bezbjednosti preduzima u pogledu suzbijanja djelovanja organizovanih kriminalnih grupa?

Stojović: Bezbjednosna sitacija u Baru je stabilna. Jedan od mjera su česte kontrole interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnih grupa. Prema njima se sprovode pojačane kontrole, kako u saobraćaju, tako i ugstiteljskim i drugim objektima u kojima borave.         

RB/BI: Na nekoliko lokacija je postavljen dugo očekivani video-nadzor. Da li je profunkcionisao i kada će taj projekat do kraja biti realizovan?

Stojović: Video nadzor je u testnoj fazi i ubrzo se očekuje njegovo puštanje u funkciju.  Naravno, javnost će o tome biti pravovremeno informisana.

RB/BI: Vjeruju li Barani policiji?

Stojović: Ako uzmemo u obzir da veoma često dobijam pozitivne komentare koji se odnose na naš rad, mogu slobodno reći da građani imaju povjerenje u policiju, a na nama je da to povjerenje opravdamo i da se trudimo da svakim danom bude na što većem nivou.

RB/BI: Na koju adresu se građani mogu obratiti kada hoće da prijave neku nepravilnost?

Stojović: Mogu pozvati broj telefona 122, te poslati e-mail na adresu: pjbar.rukovodilac@policija.me, ili lično doći u CB Bar.

RB/BI: Porodično nasilje, jedna od najuznemiravajućih pojava u društvu je u posljednje vrijeme počelo da dobija pažnju javnosti koju po značaju i zaslužuje. Kakva su Vaša saznanja, je li porodično nasilje u Baru izraženo i da li počinioci budu adekvatno kažnjeni?

Stojović: Od početka godine podnešeno je 97 prekršajnih prijava zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. U istom periodu lišeno je slobode 19 lica zbog izvršenih krivičnih djela iz oblasti porodičnog nasilja. Svakako je evidentan porast broja slučajeva porodičnog nasilja u ljetnjem period, kada se kao žrtve, odnosno izvršioci, javljaju stranci koji su na ljetovanju. Tokom juna i jula ove godine, zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici podnijeto je 46 prekršajnih prijava.  Poslovi porodičnog nasilja nalaze se u nadležnosti stanice kriminalističke policije i znam da kolege koje rade na ovim zadacima ulažu maksimalne napore kako u pogledu ohrabrivanja žrtava da prijavljuju nasilje, tako i u procesuiranju izvršilaca krivičnih djela i prekšaja.

RB/BI: Kakva je procedura kada osoba prijavi nasilje, pri tome ne mislim isključivo na fizičko i porodično? Ima mnogo vrsta nasilja – verbalnog, psihološkog, finansijskog… da ne nabrajam. Nerijetko se dešava i da su građani na meti, recimo komšija sa kojima se ne slažu, pa i ti sukobi mogu da eskaliraju…

Stojović: Ako žrtva priljavi porodično nasilje putem telefona, na lice mjesta se upućuje najbliža policijska patrola. Patrola vrši obezbjeđenje lica mjesta i obavlja prvi razgovor sa žrtvom, sačinjava procjenu rizika i u zavisnosti od situacije preduzima dalje mjere i radnje. Ako žrtva ima povrede upućuje se u Hitnu pomoć radi ukazivanja ljekarske pomoći, a izvršilac se dovodi u CB Bar.  Dalji rad sa žrtvom i izvršiocem nastavljaju službenici kriminalističke policije, obavještavaju tužioca i u zavisnosti od kvalifikacije djela podnose krivičnu ili prekršajnu prijavu. Sličan postupak je i kod prijave o narušenom javnom redu i miru, npr. verbalnog ili fizičkog sukoba. Kada službenici dobiju prijavu da se neko na javnom mjestu nepristojno ili bezobzirno ponaša (svađa, viče i sl.), vrijeđa drugog ili fizički napada drugo lice, nakon izlaska na lice mjesta službenici prikupljaju obavještenja od podnosioca prijave, odnosno učesnika u konkretnom događaju. O prikupljenim obavještenjima i dokazima, policijski službenik obavještavaju nadležnog tužioca. Ako se tužilac izjasni da nema elemenata krivičnog djela, u tom slučaju se protiv lica podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. 

RB/BI: Koju poruku, za kraj razgovora, želite da uputite Baranima?

Stojović: Ovih dana su velike gužve u sabraćaju, a mnogi olako shvataju odgovornost koju imaju kada sjedaju za volan. Veliki broj saobrćajnih nezgoda nas opominje. Vozite oprezno i poštujte saobaćajne propise, čuvajte sebe i druge učesnike u saobaćaju, jer često samo jedna sekunda nepažnje može dovesti  do neželjenih posljedica.   

Share.

Comments are closed.