Stranačka saopštenja – 18. okt – URA, Prava Crna Gora

PRAVA CRNA GORA: Nerealni rebalans budžeta – Put oko svijeta

Predsjednik inicijalnog odbora Prave Crne Gore, Bar, Vukan Saša Golubović:

Nakon završene “stručne” Javne rasprave koja se održala 15.10.2020. u prostorijama sale Skupštine Bar, Opšti zaključak: Džabe ste krečili!

Moraćete napraviti novi realni rebealans budžeta. Jasno je da planirani budžet za 2020. godinu ne može ostvariti ni u nivou 60%.

Uvidom u nacrt budžeta za 2020. godinu uočili smo određene nepravilnosti koje iziskuju ozbiljne odgovore koje nažalost nismo dobili. Nedopustivo je i nemoguće da prenos finansijskih sredstava iz prethodne godine bude veći u predlogu rebalansa budžeta, nego što je bio na početku godine. Odlukom o budžetu za 2019. godinu jasno je istaknuta cifra u iznosu od 2.120.000, a sada se predlaže iznos od 3.015.000.

Pitamo se ko je odgovoran i ko će da odgovara za ovakav pokušaj obmane građana Bara?

  1. Prihodi od prodajne nepokretnosti navedene u iznosu od 1.800.000 predlogom budžeta uvećani su na 2.400.000. U vrijeme COVID-a kada su sve poslovne transakcije smanjene i teško izvodljive, ostvarene su prodaje za koje nemamo dokaze i u brojci je istaknuta vrijednost planirane, a neostvarene prodaje i na taj način se prikazuju lažne pozicije budžeta. S obzirom na ostvarenja po ovoj poziciji u prethodnim godinama ( 2018. – 785.000 ), jasno je da je ovo „naduvana” cifra i dokaz da je politika, a ne ekonomija osnov ovog rebalansa.
  2. Tekuća održavanja javne infrastrukture su na listi prioriteta stavljena na vrlo niskoj poziciji za čije su potrebe sa 50.000 novčanih sredstava svedene na 5.000. Posljedice ovakvog smanjenja budžeta imali smo priliku da vidimo u našem gradu prilikom nedavne poplave.
  3. Кonstatujemo da su u okviru troškova po rebalansu budžeta izdaci za plate u Opštini ostali na istom nivou, i da odgovorni ljudi u Opštini Bar nemaju namjeru i osjećaj mjere da smanjenjem svojih plata podijele teret sa građanima Bara.
  4. Prosvjetni radnici čije su obaveze na dnevnom nivou udvostručene zbog trenutne situacije sa COVID-om, barska opština je odlučila da umanji sredstva sa 330.000 na 200.500. Obrazloženje odgovornih stručnih lica na Javnoj raspravi je bila da je umanjenje od 130.000 nastalo kao posljedica korona virusa otprilike nekih 2 mjeseca za prevoz đaka. Prostom matematikom smo došli do zaključka da je u pitanju 1.000.000 do 1.300.000km, što je otprilike obilazak oko svijeta 32 puta. Za ovu stavku ne tražimo eksperte, ljude koji su fakultetski obrazovani, koji su završili srednju i osnovnu školu, već samo ljude koji logički razmišljaju.

Pitamo se – da li ovakva vlast zaslužuje da se još uvijek nešto pita?

***

URA: Ko je gradio i ko je rušio?

Nakon što smo više puta upozoravali na mogućnost izlivanja rijeke Željeznice i opasnosti od poplavljivanja, a iz razloga nelegalno podignutog mosta od strane NN investitora u naselju Bjeliše u Baru, nažalost, to se i desilo.

I baš iz razloga da ova naša “priča o mostu” ne ostane samo priča, 17. septembra započeli smo zvaničnu prepisku sa nadležnim i “nenadležnim” organima, kako opštinskim tako i državnim.

Naoružani strpljenjem i sa znanjem da je teško postići bilo kakav uspjeh u velikoj borbi sa administracijom, najprije smo se obratili Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar i dobili odgovor kojim nas uvjeravaju da o mostu ne znaju ništa i da nijesu upoznati ko je investitor i kada je most sagrađen. Obratili smo se i Komunalnoj policiji koji su nas uputili na Urbanističko građevinsku inspekciju u Baru. Obratili smo se Urbanističko-građevinskoj inspekciji sa prijavom nelegalne gradnje i zahtjevom za hitnim uklanjanjem prepreke na koritu rijeke, koji su čak odbili da zaprime našu prijavu i ljubazno nas uputili na MORT u Podgorici, iako su oni sami dio MORT-a

Nakon aktuelizacije ovog problema, te pojave glasina da su građani koji žive na jednoj strani rijeke samoinicijativno, da bi spriječili stradanje na pružnom prelazu u naselju Šušanj,  podigli most kojim prelaze na drugu stranu obale, tj na put koji je sagradio lokalni DPS ali samo za građane koji žive sa ove druge strane obale, te pojave sukoba između zavađenih građana sa jedne i druge strane mosta, OO URA Bar obratio se zvaničnom prijavom i MORT-u u Podgorici.

Ni MORT se nije osetio nadležnim i ukazao nam je da se obratimo organima lokalne samouprave. Dakle, krug nenadležnih i neznavenih sada je bio zatvoren.

U međuvremenu, nevrijeme koje se desilo 28. septembra kada je došlo do izlivanja nabujale Željeznice na DPS put, bilo je samo opomena i uvertira onome sto se desilo 15.10.2020. u večernjim satima. Na teritoriji Opštine Bar samo te noći palo je 87 l kiše po m2.

“Rječica” Željeznica pretvorila se u veliku nabujalu rijeku i njeno neočišćeno i mostom prepriječeno korito bilo je premalo da primi toliku količinu vode, pa se izlivanje desilo ne samo na okolne puteve već i na obližnja imanja i kuće građana, i to građana i sa jedne i sa druge obale rijeke. I ne samo to, nabujala rijeka i velika količina vode nosila je sve pred sobom dok je žurila ka svom ušću, pa je tako sve što joj je bilo na putu poplavljeno i odnijeto, a stradao je i most na šetalištu, kao i obližnji restoran.

Koliko je ova situacija bila ozbiljna i kakvu je zapravo prepreku predstavljao ovaj nestručno, nelegalno i neplanski podignut most, govori činjenica da je već sljedećeg dana u ranim jutarnjim časovima započeto sa njegovim rušenjem.

Dakle, mora da se neko pronašao i odjednom shvatio da je nadležan za rušenje, ako već nije bilo nadležnih za zaustavljanje nelegalne gradnje.

Ali, sada se postavlja pitanje – KO? Ko je rušio i o čijem trošku? Ko je odgovoran za nečinjenje i prebacivanje nadležnosti na nekog drugog? Ko će snositi krivicu zbog neblagovremenog reagovanja i troškova nastale štete?

Ova i slična pitanja, OO URA Bar postaviće zvaničnim putem svim gore pomenutim “nenadležnim” organima koji su učestvovali u onom kruženju i prebacivanju odgovornosti na nekog drugog.

Ako su već dozvolili da most nikne bez njihovog znanja, ako već i pored prijave nisu ništa preduzeli da ga uklone i spriječe poplavu i nastalu štetu od poplave, valjda bi trebalo da znaju -ko je rušio, po čijem nalogu, i koliko je to koštalo. Tako ćemo valjda saznati i ko je bio odgovoran za postupanja po našim prijavama.

A već znamo ko će sve to platiti. Oni koji već decenijama plaćaju nerad I javašluk nadležnih u Opštini Bar – Barani naravno.

Share.

Comments are closed.