Stranačka saopštenja, 25. novembar: Demokrate

Demokrate, Momčilo Leković, predsjednik Kluba odbornika Demokrata Bar

Saznanje da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma investitoru na DUP-u Topolica III u Baru dozvolilo gradnju uprkos tome što su Urbanističko – tehnički uslovi za gradnju ovog hotela sa 5 zvjezdica u Opštini Bar izdati za gradnju na 10 etaža, a ne 12 etaža, koliko planira investitor, prvi su razlog za momentalnu ostavku nadležne ministarke ali i procesuiranje svih aktera od strane SDT-a.

Kao što se vidi iz priloženog UT uslovi su dati na 10 etaža sa mogućnosti da se dozvole još 2 etaže ali pod obavezom da Opština Bar raspiše javni konkurs za idejno rešenje, pa kako Opština nije to uradila nije bilo ni osnova da se to dozvoli. Zato je urbanističko – građevinski inspektor odbio da da saglasnost, međutim kako vidimo ministarka Novaković – Đurović prenosi svoja ovlašćenja na lice u Ministarstvu i to lice poništava Rješnje urbanističko – građevinskog inspektora.

Napominjem da su te dvije dodatne etaže negdje blizu 40.000 metara kvadratnih.

Drugi razlog za ostavku, jeste činjenica da je shodno članu 22 Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju, istom investitoru izdat obračun plaćanja posebne naknade koju je ovaj investitor dužan da plati zavisno od namjene objekta, odnosno sklopi ugovor sa Regionalnim vodovodom o međusobnim obavezama.

Pa mojim saznanjima, investitoru je od strane Regionalnog vodovoda uredno predat nacrt ugovora kojim će se urediti međusobni odnosi, a u kojem je između ostalog navedeno da je investitor u obavezi da u roku od 5 i po godina dostavi dokaz o kategorizaciji objekata, kako bi se izbjegla situacija izgradnje objekta druge vrste za koji se ne primjenjuje stopa obračuna od 0,00% već se zavisno o kom objektu je riječ posebna naknada mora izmiriti. Puna naknada po dostavljenom projektu u slučaju prekategorizacije bila bi 560.704,00 eura od toga 448.563,00 eura za Regionalni vodovod i 112.140,80 eura za Opstinu Bar. 

Napominjem da se naknada za objekat namjene hotela sa 5 zvjezdica obračunava na 0,00% ali da je bez obzira na to investitor bio u obavezi da da potpise pomenuti ugovor, upravo zbog novonastale situacije i moguće prekategorizacije iz kondo u mješoviti model.

 Međutim investitor ovaj ugovor nije potpisao pa samim tim Regionalni vodovod nije dostavio i potvrdu o regulisanim odnosima iz člana 5 Uredbe o načinu obračuna posebne naknade za investicije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na crnogorskom primorju. Ova potvrda je shodno članu 226 Zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata neophodan dokaz za prijavu gradnje uz ostale dokaze iz člana 91 istog Zakona.

Ista stvar je sa naknadom za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Bez obzira što je investitor na osnovu namjene objekta (hotel sa 5 zvjezdica) oslobođen plaćanja naknade, ugovor sa Opštinom Bar se morao formalizovati.

Postavlja se onda pitanje kako je nadležno Ministarstvo dozvolilo investitoru da započne gradnju bez svih ovih potvrda koje su predviđene Zakonom?

I treće, investitor izgradnju na ovom prostoru nikako nije mogao ni započeti jer po saznanjima koje imam, na predmetnom zemljištu još uvijek nijesu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi. Putevi i potoci nikako ne mogu biti dio privatne svojine.

Sve su ovo razlozi za momentalnu ostavku nadležne ministarke ali i ispitivanje kompletnog slučaja od strane Specijalnog državnog tužilaštva, zbog opravdane sumnje na korupciju, navodi se u saopštenju koje potpisuje Momčilo Leković, predsjednik Kluba odbornika Demokrata Bar

Share.

Comments are closed.