Stranačka saopštenja, 26. jul – Demokrate

Demokrate: Vodovodu prekršajna prijava, Ulica 180 mora biti asfaltirana do 5. avgusta

“Nakon što smo se Komunalnoj policiji obratili sa zahtjevom za vršenje inspekcijskog pregleda u Ulici 180, Donja Tomba, danas smo dobili zapisnik sačinjen od strane Inspektora za puteve, gdje se vidi da je barski Vodovod radove u ovoj ulici izvodio bez odobrenja nadležnog organa te da je istovremeno nakon završetka radova propustio da ulicu asfaltira i vrati u ispravno stanje.

Podsjećamo da smo početkom jula informisani od strane građana da je u naselju Donja Tomba u Ulici 180 izvođač radova (barski Vodovod) izvršio radove na sječenju – uklanjanju asfaltnog kolovoznog puta u dužini od cca. 400 metara i da isti ovu javnu površinu nije vratio u stanje kakvo je bilo prije izvođenja radova. Kako je izvođač saglasno Odluci o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar u obavezi da postupa po odobrenju, raskopanu javnu površinu vrati u pređašnje stanje, odnosno da sprovodi mjere radi zaštite ljudi i imovine, apelovali smo da Komunalna policija odmah izađe na lice mjesta, zapisnički konstatuje zatečeno stanje i adekvatno sankcioniše nesavjesnog izvođača radova.

U skladu sa zahtjevom, našom urgencijom i dopisom odbornika Momčila Lekovića upućenom načelniku Dejanu Škeroviću, Komunalna policija konstatovala je da barski Vodovod nije imao potrebno odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, pa mu je kao pravnom licu i direktoru Mladenu Đuričiću kao licu odgovornom u pravnom licu izdat prekršajni nalog i istovremeno dat ukaz kojim je naloženo da isječeni asfalt u Ulici 180 asfaltiraju sa rokom postupanja do 5. avgusta ove godine.

Na ovaj način, stanovnici sada već čuvene Ulice 180 neće čekati oktobar i izbornu kampanju, već će svoje pravo na život dostojan čovjeka 21. vijeka, pravo na put i asfalt, dočekati mnogo brže, kako vidimo na osnovu ukaza Komunalne policije, već kroz desetak dana.

Mi ćemo kao odgovorni ljudi, širom naše opštine nastaviti da ispravljamo sve one anomalije koje su produkt nesavjesnog postupanja aktuelne vlasti i koje direktno idu na štetu građana čiji su interesi i prava povrijeđeni”, navodi se u saopštenju OO Demokrata Bar.

Share.

Comments are closed.