Stranačka saopštenja, 4. april: SD

SD: Shvatimo potrebu poštovanja prava osoba sa invaliditetom

Predsjednica Mjesnog odbora SD Topolica i članica Predsjedništva SD Bar Aleksandra Grabež:

Osobe sa invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija društva, koja se suočava sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava i jednakosti.

Iako je uspostavljen dobar zakonodavni okvir za zaštitu od diskriminacija osoba sa invaliditetom, ovu oblast karakteriše nepotpuna primjena propisa. Osobama sa invaliditetom još uvijek nije omogućeno da efektivno učestvuju u postupcima pred organima, pa usljed nepristupačnog fizičkog okruženja i nepristupačnih informacija i komunikacija (Brajevo pismo, tumačenje znakovnog jezika, alternativni načini komunikacije, lako čitljivi formati) bivaju uskraćeni da učestvuju  u punom kapacitetu.

Rezultati istaživanja pokazali su da nijedan internet sajt u Crnoj Gori nije u potpunosti pristupačan za osobe djelimično ili potpuno oštećenog vida.  Unapređenje stanja u domenu e-pristupačnosti, pristupačnosti formulara i drugih elekronskih materijala, koji su namijenjeni opštoj upotrebi od strane svih građana, preduslov je za ostvarivanje prava ravnopravnog i jednakog učešća osoba sa invaliditetom.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom treba da bude u fokusu svih aktera relevantnih za odnose na tržištu rada i zapošljavanja, posebno mladih sa invaliditetom, jer zaposlenost je ne samo jedan od ključnih mehanizama socijalnog uključivanja već i jedno od najznačajnijih polja afirmacije ljudskih prava i socijalne pravde.

Kako bi se omogućilo smanjenje stepena diskriminacija prema osobama sa invaliditetom  i povećao nivo svjesnosti kreatora javnih politika da se osobama sa invaliditetom omogući potpuna fizička i informaciona pristupačnost, neophodno je osigurati puno i ravnopravno učešće u donošenju odluka na državnom i lokalnom nivou (uređenje taktilnih staza, zvučne signalizacije, pristupačnost javnog prevoza itd.).

Ono što želimo je da podignemo svijest svakog pojedinca o potrebi za prepoznavanjem i otklanjanjem diskriminacija osoba sa invaliditetom,  njihovu potpunu socijalnu integraciju i sigurno mjesto kako bi bili ravnopravni članovi društva.

Naglašavamo potrebu posebne pažnje na probleme i izazove sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, da ne budu samo dio obaveza nadležnih, već svakodnevan odnos podrške, uključivanja i razumijevanja.

Želimo poslati jasnu poruku da je puna uključenost osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove važna mjera pravde, humanosti i razvoja svakog društva.

Share.

Comments are closed.