Stranačka saopštenja, 4. avg: BCG, LP, SNP

SNP: Milosav Božović: Mladi ljudi temelj i zalog za budućnost svakog demokratskog društva

Socijalistička narodna partija smatra da su mladi ljudi temelj i zalog za budućnost svakog demokratskog društva. Zato se njihov glas mora čuti i uvažiti. Mladi ljudi su srž promjena koje treba da doprinesu demokratizaciji društva.

Zbog toga, oni ne smiju pristati na status zaboravljenih slučajeva na Zavodu za zapošljavanje. Dosadašnja vlast nije ništa uradila na poboljšanju položaja mladih ljudi. Kreirali su ambijent u kojem je najbolja preporuka za dobijanje posla partijska knjižica, a ne stečeno znanje. Kao posledicu takvog stanja sve veći broj mladih napušta našu zemlju i odlučuje se da potraži sreću u nekoj drugoj sredini. Sa druge strane, djeca funckionera na vlasti voze automobile od po nekoliko desetina hiljada eura i garderobu koja vrijedi koliko nečija plata na godišnjem nivou. Na taj način se stvara sve oštrija podjela izmedju siromašnih i bogatih.

Međutim, niko ne može učiniti da se mi osjećamo poniženim osim ukoliko sami ne pristanemo na takav tretman. Moramo se izboriti za takve uslove života od kojih nećemo željeti da pobjegnemo. Naš motiv, želja i nesalomljiva volja predstavljaju temelj pokretačke snage koja će dovesti do promjena. Politička borba koja je pred nama zahtijeva odlučnost i hrabrost, a SNP će na ukazano povjerenje građana odgovoriti odanošću i beskompromisnom borbom za slobodu. Naš marš prema oslobođenju zemlje od korupcije i kriminala nema alternativu, strah nas neće zaustaviti na tom putu. Povlačenja nema, osim u ropstvo i diktaturu.

Pozivam sve mlade ljude da nam se pridruže u ovoj političkoj borbi kako bi izgradili ljepšu i pravedniju Crnu Goru. Zato, izađimo 30. avgusta na izbore i zaokružimo promjenu na bolje.

***

LP: Predsjedništvo Liberalne partije podržalo koaliciju sa DPS

Predsjedništvo Liberalne partije donijelo je odluku o sklapanju koalicionog Sporazuma  sa Demokratskom partijom socijalista i nastupu na zajedničkoj izbornoj listi za parlamentarne izbore 30.8.2020. godine i ovlastilo predsjednika Popovića da ga potpiše.

Za kandidate LP za izbornu poslaničku listu “Odlučno za Crnu Goru! DPS-Milo Đukanović”, a shodno statutarnim ovlašćenjima predsjednika, predsjedništvo Liberalne partije predložilo je Andriju Popovića, lidera partije, i Jovana Rabrenovića, člana Predsjedništva i predsjednika Odbora LP Podgorica.

Liberalna partija na ovaj način nastaviće kvalitetnu političku saradnju sa državotvornim i proevropskim, građanskim partijama koji su programski i najbliži partneri LP i sa kojima dijeli sličnu viziju budućnosti i evropske perspektive crnogorskog društva i države. Na parlamentarnim izborima se odlučuje o daljoj sudbini Crne Gore, jedino dobar izborni rezultat naše izborne liste garantuje da će najavljeni i planirani nacionalni inžinjering u okviru neke nove svesrpske države na Balkanu,u koju bi ponovo bila uključena Crna Gora,biti samo “sanak pusti”,kako za klerikalno-akademske naručioce tako i njihova dva glavna politička krila, predvođena DF i Demokratama.

BCG: Radomir Novaković: Sačuvajmo radna mjesta i socijalni standard građana Crne Gore

Radomir Novaković Cakan , privrednik, potpredsjednik Opštine Bar:

Smatramo da bi Treći paket socioekonomskih mjera Vlade Crne Gore trebao biti inkluzivniji u smislu veće podrške ostalim privrednim djelatnostima, obzirom da je treći paket antikriznih mjera prevashodno usmjeren na podršku turizmu i poljoprivredi. Na žalost, i ostale djelatnosti trpe velike posljedice uslijed kontrakcije tražnje koju izaziva drastični pad broja turista. Na žalost, ni to nije jedini razlog. Smanjenje tražnje je dodatno produbljeno manjom  potrošnjom od strane domaćih potrošača, koji su u očekivanju daljeg pogoršanja ekonomske krize više orijentisani prema štednji. Ovi negativni uticaji smanjuju realizaciju malim i srednjim preduzećima, kao što je slučaj i sa preduzećima koja se bave prodajom tekstila i obuće,  što se negativno odražava na održivost poslovnih aktivnosti sa više aspekata. U prvom redu je održivost troškova zarada i broja zaposlenih.

Mada sam u javnosti prepoznat kao preduzetnik, odnosno firma koja nagrađuje i afirmiše dobre radnike, takođe uz punu svijest o socijalnoj odgovornosti i potrebi da se zadrže radnici, kako ne bi ostajali bez posla i egzistencijalnih prihoda, dozvolite da konstatujem da dalje održavanje broja zaposlenih u ovim uslovima ne može se finansirati iz prihoda, već trošak zarada postaje direktan gubitak za poslodavca. Kako privatni poslodavac u sektoru malih i srednjih preduzeća ne može ni u kratkom roku da podnosi ovaj gubitak, mi smo prinuđeni ili da značajno umanjujemo zarade ili da otpuštamo radnike, što na žalost postaje opšta pojava u Crnoj Gori, koja će proizvesti siromaštvo, a konsekventno tome, novi pad tražnje i produbljivanje recesije. Stoga predlažemo da se subvencionisanje zarada predvidi i za ostale ugrožene djelatnosti, odnosno za zaposlene u trgovinama tekstila i obuće. Predlažemo da ova subvencija bude 50% minimalne zarade.

Takođe, prilikom nabavke robe od dobavljača, nerijetko je uslov uplata avansa. Pad tražnje nam onemogućava da nabavimo robu, jer nismo prodali proljećni asortiman, dok ljetnji otežano realizujemo uz velike rabate koji izjednačavaju nabavnu i prodajnu cijenu. Stoga molimo Vladu Crne Gore da IRF pripremi povoljne pakete kreditne podrške, sa grejs periodom do godinu, i niskim kamatnim stopama, koji bi prodavcima tekstila i obuće omogućio nabavku robe i nastavak poslovnih aktivnosti. Ovo tim prije što komercijalne banke izbjegavaju da kreditiraju preduzeća koja su od Vlade zatražila i dobila subvenciju za zarade, budući da ih percipiraju kao rizična. Ne treba napominjati da ovo dovodi do nelikvidnosti firmi i nemogućih uslova poslovanja. Podsjećanja radi, u periodu april i maj medju zabranjenim djelatnostima su se nalazile i prodavnice tekstila i obuće. 

Takođe, predlažemo da nam se omogući i reprogram poreskih obaveza, za one prodavce tekstila i obuće koji nijesu u mogućnosti da trenutno realizuju sve obaveze prema državi. Napominjem da se 400  prodavaca tekstila i obuće nalazi na bijeloj poreskoj listi.Ovdje posebno imamo u vidu plaćanje cariniskih i poreskih dažbina koje prilikom uvoza moramo da platimo u roku od  30 dana. Na žalost u tom roku ne možemo da realizujemo robu i platimo obaveze, pa molimo i predlažemo da se ovaj rok prolongira na 90 dana. Smatramo da bi posljedice djelimičnog ili potpunog zatvaranja naše djelatnosti dovele ne samo do gubitka velikog broja radnih mjesta,  čime bi najveći broj naših zaposlenih i članova njihovih porodica dospio ispod linije siromaštva, već i ojačalo sivo tržište, koje ni ekonomski snažnijim državama ne ide u prilog, a kamoli, sada već izvjesno, ranjivoj ekonomiji Crne Gore.

Share.

Comments are closed.