SZO: Zemlje da započnu pripreme za COVID-19 fazu tranzicije ka Novoj normali

“Sve zemlje, članice SZO, treba da počnu sa pripremama za COVID19  fazu tranzicije ka ‘Novoj normali’”,  kazao je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, dr Hans Kluge, tokom ministarske video konferencije koja je održana 17. aprila.

Na konferenciji su učestvovali crnogorski ministar zdravlja Kenan Hrapović, zamjenik direktora Instituta za javno zdravlje dr Senad Begić i zamjenica ministra zdravlja mr Slađana Pavlović.

Regionalni direktor SZO, dr Hans Kluge, predstavio je učesnicima konferencije najvažnije aktivnosti koje svaka zemlja treba da preduzme kako bi imali adekvatan odgovor i pravovremeno pružanje zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovništva u narednoj fazi borbe sa epidemijom virusa korona.

Kluge je kazao da tranziciju treba voditi shodno principima javnog zdravlja, ekonomskim i socijalnim okolnostima. Osnovni kriterijumi treba da podrazumijevaju : kontrolu  potvrđenih slučajeva transmisije COVID-19  i dovoljne kapacitete javnog zdravstva i zdravstvenog sistema . Preduzete mjere treba da budu usmjerene na minimum  rizika  izbijanja zaraze u visoko-vulnerabilnim zajednicama, prevenciju rizika u radnom okruženju, kao i potpuno uključivanje zajednice u proces tranzicije.

Tokom konferencije je potenciran značaj upotrebe digitalnih rješenja i unapređenja prilagođenih platformi za pružanje usluga (video, telefon, internet).

Učesnici su se saglasali i da je važno preduzimati  pažljive korake u cilju oporavka zdravstvenog sistema te da je u tom smislu neophodno uvrstiti i iskoristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kao odgovor na povećan obim posla i novu potražnju .

Priprema za fazu tranzicije COVID19  ka “Novoj normali” u posebnom fokusu mora imati brigu o zdravstvenim radnicima. Sistemi treba da razrade planove podrške i zaštite radne snage kako bi se osigurao odmor,  oporavak i podrška za fizička, mentalna i socijalna pitanja medicinskih profesionalaca.

Share.

Comments are closed.