Odluku o smanjenju zarada zaposlenima u javnom sektoru u kategorijama A i B