U Baru održan šesti seminar za zdravstvene radnike “Pristup zdravstvenoj zaštiti OSI bez diskriminacije”

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj organizovala je danas u konferencijskoj sali hotela “Princess” u Baru, šesti jednodnevni edukativni seminar  za zdravstvene radnike “Pristup zdravstvenoj zaštiti OSI bez diskriminacije”.

Seminar je jedna od aktivnosti na  projektu “Jednakost u pružanju zdravstvene zaštite OSI!”, podržanog od komisije Ministarstva ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom” za 2022 godinu.

Predsjednik Organizacije slijepih za Bar I Ulcinj Veselin Joketić pozdravio je učesnike seminara, i govorio o detaljima projekta čiji je opšti cilj “Povećanje nivoa svijesti znanja o značaju pristupa zdravstvenoj zaštiti osoba sa invaliditetom bez diskriminacije”.

Učesnici seminara su bili u prilici da unaprijede nivo znanja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom.

Diskutovalo se o Ljudskim pravima iz oblasti zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom, modelima pristupa osobama sa invaliditetom i adekvatnoj komunikaciji sa osobama s invaliditetom. Prikazan je i edukativni film “Susret”.

Seminar je vodio aktivista iz oblasti zaštite ljudskih prava osoba s invaliditetom koji već ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Organizacije, Veselin Joketić.

Share.

Comments are closed.