U OŠ Anto Đedović spremno dočekali projekat Uči doma

Nastava na daljinu, u okviru projekta “Uči doma” koje je pokrenulo Ministarstvo prosvjete, zvanično je započela 23.marta. O prvim utiscima razgovarali smo sa upravom, zaposlenima, roditeljima i učenicima OŠ „Anto Đedović“.

Direktorka Stanka Vukčević, kaže da su poštovali smjernice Ministarstva prosvjete i rad organizovali po tim preporukama. Odlučili su se za “Office365” paket programa, u okviru kojeg su uradili naloge za sve učenike i zaposlene, uz obavezu da se u komunikaciji poštuju pravila kulturnog ponašanja i da se diskutuje isključivo o nastavnim sadržajima.

Na novotvorenoj stranici “Online” na školskom sajtu, ICT koordinator je objavio uputstva za rad sa nalogom za sve one kojima je pomoć potrebna. Opredijelili su se za ovakav način rada uz dodatno korišćenje telefona,vibera i Google Classroom učionica, kazala nam je Stanka Vukčević.

Radi brže i efikasnije komunikacije, formirane su e-mail grupe: odjeljenjskih starješina sa članovima odjeljenjskih vijeća i roditeljim, zatim predsjednika aktiva sa članovima aktiva, uz učešće i koordinaciju sa upravom škole. To će omogućiti praćenje rada zaposlenih, uz pružanje podrške. Nastavnici su u obavezi da dostavljaju nedjeljne planove rada školi, kao i izvještaje o preduzetim aktivnostima, koje će uprava škole potom prosleđivati Ministarstvu prosvjete.

Urađen je i raspored časova, usklađen sa TV kanalima “Uči doma,” kako bi se uskladili različiti izvori znanja. Roditelji su o svemu blagovremeno informisani.

Shvatajući važnost uloge roditelja u ovoj situaciji, škola je posebno naglasila da koriste uputstva koja su objavljena na školskom sajtu: (https://juosantodjedovic.wordpress.com/), te da za sve nejasnoće zatraže podršku ukoliko im je potrebna. Nastavnici su u obavezi da nastavni materijal dostave svakom učeniku , posebno vodeći računa o učenicima kojima zbog socijalnih ili drugih razloga nisu dostupni digitalni sadržaji. Za učenike koji prate nastavu po IROP-u, pripremljen je, po smjernicama Ministarstva prosvjete, prilagođen edukativni materijal.

Od nastavnika se očekuje da u kontinuitetu prate postignuća svih učenika i da ih, u skladu sa Pravilnikom, ocijene za III klasifikacioni perio. Ocjene treba da unesu u elektronski dnevnik i o tome obavijeste učenike i roditelje. Sve to evidentira se u MEIS aplikaciji.

Uspjeh će biti verifikovan na redovnim sjednicama Odjeljenjskih i Nastavničkog vijeća. Zaposleni, po preporuci Ministarstva, imaju mogućnost da svoje pripreme i ideje objave na www.skolskiportal.edu.me (portalu koji promoviše primjere dobre prakse ) i tako se umreže sa ostalim kolegama širom Crne Gore.

U ime zaposlenih, prve utiske sa direktorkom Vukčević podijelio je ICT koordinator Zvonko Mijatović, čija je podrška u ovom trenutku, kako je kazala, bila od presudnog značaja. On nam je otkrio da je ovo za sve bio veliki izazov i da su zajedničkim snagama uspjeli da prevaziđu prepreke koje su se javljale u radu. Ovo je istovremeno i prilika da svi zaposleni unaprijede digitalne vještine i naučeno primijene u praksi.

Profesorica Ivana Mrvaljević zapazila je da su djeca sa promjenom strategije učenja dodatno motivisana za rad i da svi vrijedno rješavaju zadatke.

Predsjednik Savjeta roditelja, Neđeljko Marković, rekao nam je da od početka pojave epidemije koronavirusa imaju odličnu saradnju sa školom i da su roditelji i učenici u svakodnevnoj komunikaciji sa učiteljima, predmetnim nastavnicima,odjeljenskim starješinama, stručnim saradnicima i upravom škole na čemu im ovom prilikom, u ime roditelja, zahvaljuje. Nada se da će učenici održati kontinuitet i uspješno završiti školsku godinu. Pozdravlja sve roditelje i poručuje im da “ostanu doma” sa svojim porodicama i sačuvaju zdravlje.

Kako sve to izgleda iz ugla najmlađih, tj. učenika koji su nam u ovom trenutku najvažniji, pitali smo Maidu Bahović, odličnu učenicu VIII razreda

“Sa nestrpljenjem sam iščekivala prvi dan online nastave. Ministarstvo prosvjete je na veoma interesantan način osmislio kako da učenici najbolje prate gradivo-preko časova na TV i Youtube kanalu. Meni se to veoma dopada i već sam se privikla na ovaj način rada. Iako nismo u učionici, nastavnici su nam veoma posvećeni i preko platforme šalju dodatni materijal za učenje,a mi đaci pažljivo slijedimo njihova uputstva i tako pratimo nastavu. Poručujem svim svojim drugarima da, do povratka u školske klupe, ostanu kod kuće i uče!“, kazala je Maida.

Direktorka Stanka Vukčević zahvalila se zaposlenima na uloženom trudu i radu tokom priprema za ovaj zahtjevan posao.

“U ovom važnom trenutku za sve nas, kolektiv je bio na visini zadatka i svojom stručnošću i timskim radom uspio da sve dobro organizuje i prilagodi se novonastalnoj situaciji. Čak i u ovakvim uslovima, zaposleni uspijevaju da motivišu učenike za rad, što govori o njihovoj odgovornosti. Ovom prilikom još jednom zahvaljujem svima , kao i učenicima i roditeljima koji odlično sarađuju, što je omogućilo da spremno i uspješno započnemo realizaciju novog koncepta učenja“, poručila je ona.

Share.

Comments are closed.