U utorak promocija dvije monografije dr Slavice Stamatović Vučković

U barskom Domu revolucije sjutra će, u sklopu proslave Dana Bara, biti organizovana promocija dvije monografije dr Slavice Stamatović Vučković, vanredne profesorke Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Jedna od monografija nosi naziv “Spomenici II svjetskog rata u Crnoj Gori”, a druga “Arhitektonska komunikacija i objekti kulture u Crnoj Gori 1945-2000″.

Promocija će početi u 18 sati, a pored autorke, o monografijama će govoriti dr Tatjana Koprivica iz Istorijskog instituta UCG, Biljana Gligorić-programska direktorka NVO Expeditio i Draginja Radonjić, kustos Zavičajnog muzeja Bar.

Slavica Stamatović Vučković je vanredna profesorka na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Magistrirala je na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Dobitnica je više inostranih stipendija, a njeni radovi objavljivanu su u brojnim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade (2009).

Kao osnova za izradu monografije “Spomenici II svjetskog rata u Crnoj Gori” korišćen je materijal prikupljen u okviru projekta “Procjena spomenika posvećenih II svjetskom ratu u Crnoj Gori za formiranje novog regionalnog turističkog proizvoda / kulturne rute u jugoistočnoj Evropi”, koji je tokom 2018/2019. godine sprovela NVO Expeditio.

Monografija “Arhitektonska komunikacija: objekti kulture u Crnoj Gori 1945 – 2000” prikazuje fenomen arhitektonske komunikacije kroz analizu objekata kulture u Crnoj Gori. Arhitektonska komunikacija, odnosno razumijevanje arhitekture kao sredstva komunikacije, osnovno je teorijsko polazište na kome je bazirana analiza i prezentacija 27 objekata kulture koji su na teritoriji Crne Gore izgrađeni nakon Drugog svjetskog rata.

Share.

Comments are closed.