Učenici OŠ Jugoslavije učili o smanjenju rizika od prirodnih katastrofa

U okviru Projekta “Nepogode ne poznaju granice”, koji zajedno realizuju NVO “FORS Montenegro-Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore”, Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo i MUP-Direktorat za vanredne situacije, realizovana je edukacija na temu smanjenja rizika od katastrofa za sve učenike šestih odjeljenja u OŠ “Jugoslavija”u Baru.

Načelnica PJ Bar Direktorata za vanredne situacije mr. Pera Pavlica-Dragišić realizovala je pet prezentacija u OŠ “ Jugoslavija” u Baru, sa učenicima svih šest odjeljenja. Učenici su upoznati sa dominantnim rizicima na području opštine, s akcentom na poplave, požar i zemljotres. Naglasak u predavanju dat je na postupanje i reagovanje prilikom velikih nesreća i nepogoda, a posebno je obrađeno postupanje prije, u toku i nakon poplava i zemljotresa.

“Smanjenje rizika od katastrofa je oblast koja privlači sve više pažnje, kako međunarodne, tako i domaće javnosti, u cilju pronalaženja što efikasnijeg modela zaštite i ublažavanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa na razvoj i održivost zajednica i životne sredine.

Učenici su pokazali veliki nivo zaiteresovanosti za predmetnu problematiku i aktivno su učestvovali u praktičnom dijelu obuke.

Nakon prezentacija, za učenike koji su prisustvovali predavanjima, projektni partneri iz Crne Gore i Albanije će u saradnji sa školskim upravama i nastavnicima likovne kulture organizovati prekogranični likovni konkurs na temu smanjenja rizika od katastrofa. Za najbolja 3 likovna rada će biti obezbijeđene nagrade u vidu fotoaparata, tableta i sl”, kazala je mr Pera Pavlica-Dragišić.

Direktorat za vanredne situacije-PJ Bar ima stalnu i aktivnu saradnju sa OŠ “Jugoslavija”, a direktorka Biljana Vukmanović izrazila je zadovoljstvo što je njihova škola izabrana za učešće u projektu i naglasila spremnost za sve vidove saradnje na temu smanjenja rizika od katastrofa i ubuduće.

Projekat “Nepogode ne poznaju granice” realizuje se u Crnoj Gori i Albaniji, a ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, naročito od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Projekat je komplementaran sa ciljevima Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030 i Crnogorske Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 2018-2023.

Kako poplave u rejonu rijeke Bojane i Skadarskog jezera pogađaju opštine Ulcinj i Bar, a prema Zakonu o zaštiti i spašavanju velika odgovornost je na svim ustanovama, institucijama, organizacijama i preduzećima u kojima se okuplja ili boravi veliki broj lica, posebna pažnja je usmjerena na školsku populaciju. Stoga su kao ciljna grupa Projekta određeni učenici osnovnih i srednjih škola u Baru i Ulcinju.

Share.

Comments are closed.