Udruženje špeditera želi veći protok robe preko Luke Bar

Odbor Udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore inicirao je formiranje radnog tijela, u okviru Komore, koje bi svojom aktivnošću doprinijelo da se otvore putevi robama preko Luke Bar, odnosno da  izvoznici i uvoznici iz okruženja našu luku koriste mnogo više za transport svojih roba.

“Na taj način bi bili uposleni kapaciteti Luke, koja je izuzetno značajan privredeni subjekat za Crnu Goru, a povećao bi se obim poslova za sve kompanije koje su svojom djelatnošću povezane sa ovom barskom kompanijom. Predloženo je da u sastavu pomenutog radnog tijela budu predstavnici privrede  – zainteresovanih logističkih preduzeća, saobraćaja, proizvodnje, potom Željezničke infrastrukture, Luke Bar i Ministarstva saobraćaja”, ocijenjeno je na sjednici Odbora špeditera. Na sastanku su razmatrani Informacija o robnoj razmjeni sa inostranstvom za period januar-septembar 2019. godine, logističke aktivnosti preko Luke Bar kao izvozni proizvod Crne Gore, zaštita prava autora pisanih djela, a usvojen je Program rada Odbora za 2020. godinu.

“Barska luka je izuzetno važna za sve logističke subjekte, odnosno privredni sistem Crne Gore u cjelini. Osim lučkih operatera, djelatnost 40 preduzeća iz Bara koja se bave poslovima zastupanja pred carinskim organom je direktno zavisna od obima posla u Luci. Desetine ili stotine drugih firmi, iz Crne Gore i regiona, takođe su vezane za barsku luku. Sve balkanske luke su u prošloj godini obavile 1% ukupnog svjetskog  pretovara kontejnera, a Luka Bar svega 0,6% od ukupnog pretovara balkanskih luka. Luka je izuzetno važna za sve okolne logističke subjekte koje sa njom posluju. Na primjer, na jedan euro koji zaradi luka, okolni subjekti zarade 12 eura. Jasno je da luka, jedino sa zaleđem koje opslužuje, i  to na način da ponudi bolje uslove neko konkurentske luke (posebno u regionu) može u cjelosti poslovati pozitivno”, kaže se u saopštenju Odbora Udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore.

Dalibor Pelević (“MSC Montenegro”) je istakao da su glavni problemi koji usporavaju potpunije korišćenje kapaciteta barske luke nepostojanje strategije za praćenje tranzitnog robnog saobraćaja preko luke kao jednog od glavnih izvoznih proizvoda Crne Gore, mali stepen praćenja aktivnosti konkurentskih logističkih  pravaca i organizovanih komercijalnih aktivnosti na regionalnim tržištima, te loša infrastrukturna povezanost sa regionom. Po njemu, neki od ciljeva koje bi valjalo postići u ovoj oblasti skraćivanje “praznog hoda” kontejnera na kopnu, povećanje konkurentnosti intermodalnog pravca preko Bara, veći promet i niži troškovi u uvozu/izvozu kontejnera preko barske luke, konkurentniji logisticki pravac, dodatno sniženje troškova i povećanje konkurentnosti, te veće upošljavanje logističkih subjekata iz Crne Gore.

Deda Đelović, predsjednik Odbora udruženja saobraćaja, konstatovao je kako nema prirodnijeg saveza od onog koji čine špediteri i Luka Bar: “Suština je u ocjeni logističkih parametara, a ne u cijeni, niti pak rastojanju Luke od bilo kojeg ishodišta toka robe. Luka može biti na 50 km od neke fabrike ili nekog ishodišta robe, a da roba ne ide ka njoj. U prilog tome, prije petnestak godina, desilo se da su ingoti aluminijuma iz KAP-a,  transportovani kamionima u Luku Ploče. Dakle, širok je opseg faktora uticaja koji određuju pravac robe ka, ili od neke luke, pa oni zahtijevaju koordinaciju svih subjekata koji u toj oblasti djeluju”.

Đelović je dodao da je jedan od glavnih problema izostanak logističke integracije, te kako smatra da treba formirati radno tijelo, pri čemu da treba voditi računa o ciljevima i interesima onih koji ga sačinjavaju. Ukazao je i na pozitivne poslovne trendove koji se odnose na poslovanje Luke. “Od sjutra kreće serija javnih poziva za nabavku nove mehanizacije, a potom ćemo krenuti sa kupovinom određenih kapitalnih sredstava, kojim želimo da unaprijedimo nivo tehničke opremljenosti da  bi odgovorili zahtjevima tržišta”, zaključio je on.

Branislav Zenović (“Zenšped”) je saopštio da su oni, prošle i ove godine, neke robe preusmjerili sa Luke Rijeka na Bar, te da može da se poveća promet preko barske luke jer u Srbiji ima dovoljno roba, ali to ne dozvoljavaju lučke cijene. Naglasio je da špediteri imaju interes da se robe preusmjere u Bar, ali su presudni troškovi: “Svi ovi problemi su najprije u nadležnosti Ministarsta i Vlade, a ne našoj. Podržavam formiranje radnog tijela, međutim tu ne bih vidio sebe, niti bilo kog kolegu, jer možemo doći u konflikt interesa”.

Marko Lučić (“SOS Manex”) predložio je da bi moguće rješenje za Luku Bar trebalo tražiti u partnerstvu sa subjektima iz Srbije ili Bosne i Hercegovine koji bi obezbijedili dovoljno robe za lučke kapacitete.

Share.

Comments are closed.