Univerzitet Adriatik ponovo počeo sa obukom pomoraca

Na Univerzitetu “Adriatik” Bar, u okviru Pomorskog fakulteta u Baru i Fakulteta za menadžerske poslovne studije – Tivat, od juče su ponovo počeli sa radom Centri za obuku pomoraca u Baru, Kotoru i na Jazu.

Po odobrenju Direktorata za pomorski saobraćaj i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, obezbijedili su neophodne uslove za nastavljanje obuka za pomorce, u Centrima za obuku pomoraca koji posluju u njihovom sastavu.

Poslije dvomjesečne pauze, prouzrokovane pandemijom Covid-19, obuka je počela juče u Centrima za obuku pomoraca u Baru i Kotoru, koji su sastavni dio Pomorskiog fakulteta u Baru i na Jazu, koji posluje u sastavu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat.

“Obuka će se obavljati uz primjenu preventivnih mjera, koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo, sa posebnim osvrtom na mjere zaštite u zatvorenom prostoru i održavanja fizičke ditance. Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat se pripremaju da spremno dočekaju povratak studenata u kabinete i amfiteatre, kada se za to stvore neophodni uslovi, radi uspješnog završetka studijske godine”, saopšteno je iz Službe za informisanje Univerziteta Adriatik.

Share.

Comments are closed.