Uprava policije: Naš službenik nije platio dio kazne Domnoriju

Povodom izjave Irfana Domnorija, državljanina Albanije, o tome da je policijski službenik platio dio novčane kazne koja mu je izrečena zbog isticanja zastave Albanije u Ostrosu, na Koštanjijadi, radi čega je protjeran iz Crne Gore i kažnjen sa 300 eura, oglasila se Uprava policije.

„Netačno je da je policijski službenik platio dio novčane kazne koja je izrečena za I.D. zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, već je razmijenio leke za eure kako bi ovo lice platilo izrečenu kaznu.

Dva policijska službenika su vršila obezbjeđenje I.D. u Sudu za prekršaje Budva – Odjeljenje Bar. Suđenje je završeno u 22:00 časa i licu je izrečena novčana kazna u iznosu od 300 eura.

I.D. je plaćao dvije trećine kazne, u iznosu od 200 eura i 30 eura na ime sudskih troškova. On je kod sebe posjedovao 180 eura i dio novca u nacionalnoj valuti Republike Albanije, lekama. I.D. je zamolio jednog od policijskih službenika da mu razmjeni leke u eure kako bi platio izrečenu kaznu, što je on i učinio i na taj način nadomjestio nedostatak novčanih sredstava ovom licu. Nakon prikupljenih obavještenja o događaju obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru koja se izjasnio da u radnjama policijskog službenika nema elemenata bića krivičnog djela. Spisi predmeta su upućeni Etičkom odboru na ocjenu i mišljenje da li je u radnjama policijskog službenika bilo elemenata povrede Kodeksa policijske etike“, stoji u njihovom saopštenju.

Share.

Comments are closed.