Uprava policije: Zaplijena kokaina još jedan pokazatelj saradnje sa međunarodnim partnerima

Iz Uprave policije oglasili su se službenim saopštenjem u vezi zaplijene pola tone droge na brodu “Budva” kompanije “Barska plovidba”:

“Na osnovu informacija crnogorske policije, u Njemačkoj je zaplijenjena velika količina kokaina, kao rezultat kontinuiranog rada službenika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u borbi protiv krijumčarenja droge na međunarodnom nivou.

Crnogorska policija je u saradnji sa partnerskim službama Velike Britanije, Portugalije, Španije, Holandije, Savezne Republike Njemačke i američke Agencije DEA, realizovala još jednu međunarodna policijska akcija, koja je rezultirala presjecanjem rute krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike ka Evropi. U njemačkoj luci na brodu ‘Budva’, koji plovi pod crnogorskom zastavom, zaplijenjeno je oko pola tone  kokaina.

Fokus crnogorske policije je posebno usmjeren na državljane Crne Gore, koji, najčešće kao mornari angažovani na inostranim brodovima, vrše kriminalnu aktivnost krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu, zarad sticanja velike finansijske dobiti, te time narušavaju ugled crnogorskih pomoraca, koji na savjestan i profesionalan način obavljaju svoj posao i koji su decenijama bili prepoznati u svijetu kao visokoobrazovan i rukovodeći kadar na brodovima u mnogim pomorskim kompanijama širom svijeta.

Zaplijena kokaina u Njemačkoj je još jedan pokazatelj konkretne saradnje Uprave policije Crne Gore sa međunarodnim partnerima i spremnosti i odlučnosti  crnogoske policije da se stane na put organizovanom kriminalu. 

Realizaciji policijske akcije je prethodila opsežna međunarodna istraga, kroz razmjenu informacija i opservaciju broda u Portugaliji, Španiji, Holandiji, Velikoj Britaniji i Njemačkoj.

Crnogorska policija će, kao pouzdan partner, nastaviti punim kapacitetima da pruža doprinos u iniciranju i sprovođenju međunarodnih istraga, koje će dovesti do razotkrivanja pojedinaca i kriminalnih grupa, koje na ovaj način urušavaju ugled ove profesije, kao i same države.

Zbog daljeg nesmetanog toka istrage i aktivnosti koje se sprovode u SR Njemačkoj, trenutno nijesmo u mogućnosti saopštavati više detalja u vezi konkretnog predmeta”.

Share.

Comments are closed.