Usvajanjem svih tačaka, završena XIII sjednica SO Bar

U nastavku zasjedanja XIII sjednice SO Bar, sekretar Sekretarijata Milo Markoč je odgovarao na pitanja odbornika u vezi sa predlogom Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar. Objasnio je da Šetalište kralja Nikole neće biti obuhvaćeno Planom rada Komunalnih djelatnosti jer se, kako je istakao, ono nalazi u zoni kojim upravlja Morsko dobro, pa sva lokalna komunalna privredna društva sa tim preduzećem sklapaju ugovor, što u Baru nije finalizovano.

Markoč je objasnio da tokom ljetnje sezone treba „pojačati“ sistem prikupljanja, transporta i deponovanja otpada, kao i broj radnika angažovanih na tim poslovima, jer se u tom periodu mora opslužiti značajno veći broj lokacija.

„Svake godine imamo problem sa odvozom smeća. Ovo je tačka dnevnog reda gdje ne bi trebalo da dominira politika“, istakao je Markoč.

Predsjednik SO Bar, Branislav Nenezić je podsjetio da Komunalna policija ima problem sa funkcionisanjem i zbog odredaba Zakona, po kome je na 5.000 stanovnika moguće rasporediti samo jednog komunalnog policajca.

„U Baru nema dovoljan broj službenika koji su angažovani na tim poslovima. To posebno dolazi do izražaja u turističkoj sezoni. Da bi se otpočelo sa odvoženjem otpada u četiri sata ujutro, ti radnici ne startuju tada, nego znatno ranije. Osim toga, bitna je i logistika Komunalnih djelatnosti i sanitarne deponije ‘Možura’. Moramo to vrlo brižljivo koncipirati, kako bismo mogli da fizički ispoštujemo odredbe koje bi odlukom bile propisane“, kazao je Nenezić.

I Radomir Novaković (Biram CG Biram Bar) smatra da je odlaganje otpada veliki problem grada.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević je mišljenja da, bez obzira na „partijske dresove“ svi odbornici moraju biti posvećeni dogovoru oko opšteg dobra.

„Generalno, pitanje rada komunalnih preduzeća je vrlo emotivno za mene, možda i zbog toga što se predsjednik Opštine definiše kao ‘prvi komunalac’ u gradu. Konstantno se oduzimaju nadležnosti i ingerencije, a od nas se traži da održavamo komunalni red. Komunalne djelatnosti su još ranije parlamentu predložile modernizaciju opreme. Sa velikom podrškom iz budžeta, Komunalno preduzeće obnavlja vozni park i mehanizaciju. Inicirali smo i promjenu režima sakupljanja otpada, po sistemu ‘od vrata do vrata’. Iz Komunalnog preduzeća su prepoznali benefite ovog sistema. Nabavljena su specijalizovana vozila, a biće ih i još. Značajno su unaprijeđeni i uslovi u drugim organizacionim jedinicama komunalnog djelovanja. Ipak, nisam zadovoljan stepenom komunalnog reda na terenu. Volio bih kada bi mi neko objasnio kako ovoliku teritoriju opštinu, sa ovolikim brojem žitelja i velikim prilivom turista možemo da ‘pokrijemo’ angažovanjem svega deset komunalnih policajaca. Zakon nas u tom dijelu limitira“, kazao je Raičević.

On je istakao da su „iskoristili današnji dolazak premijera (Milojka) Spajića, kome je objašnjeno da radnici čistoće i zelenila treba da budu uvaženi“.

„Nejednakost je, zbog jeftinih političkih poena i populističkih mjera, da sekretarica u Bolnici ima veću platu od sekretarice u nekom javnom preduzeću“, istakao je predsjednik Opštine Bar i najavio da će značajna sredstva biti izdvojena za nabavku mehanizacije barskog Komunalnog preduzeća i ukazao da „moramo da mijenjamo svijest sugrađana, moramo da se prilagođavamo potrebi onih od kojih živimo“.

Za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji Opštine Bar, „za“ je glasalo 18 odbornika, a 14 je bilo „uzdržano“.

Rasprava o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Kuća maslina“ za period od 2024. do 2029. godine protekla je u nepodijeljenom stavu odbornika da Bar, kao grad maslina, može biti ponosan na finalizaciju ovog ambicioznog projekta.

Sekretarka Sekretarijata za privredu, Marina Trceta istakla je da je osnovni cilj izrade plana podržan sa preko 130 hiljada eura posredstvom subvencija.

„Jedan od ciljeva je da se razvije svijest proizvođača i potrošača. To će biti svojevrsna ‘nacionalna’ kuća, za koju je Opština Bar iz sopstvenih sredstava opredijelila 95.000 za enterijer, a pred nama su i dodatna ulaganja od 148.000 eura. Kuća maslina će planom, od treće godine rada, postati sposobna za samostalno funkcionisanje“, najavila je Trceta.  

Milena Božović (Biram CG – Biram Bar) smatra da je za ozbiljan projekat „morao biti formiran multidisciplinarni tim koji bi izradio Plan upravljanja preduzeća na sveobuhvatan način“.

„Ko je god učestvovao u kreiranju nekog dokumenta, zna koliko znači kada iza toga stoji tim stručnjaka raznih obrazovnih kvalifikacija. Pritom, Opština ima sekretarijat koji je direktno nadležan za ovakve projekte. Čitajući dokument, zaključujem da je ovo udžbenik iz maslinarstva i prerade maslina, a ne poslovni plan upravljanja objektom Kuće maslina. Na svega šest strana se govori o Kući maslina, a sve ostalo je edukacija o maslinarstvu“, smatra Božović, koja procjenjuje da „Plan upravljanja ne korespondira sa odlukom o osnivanju“.

Marija Markoč (DPS) koja je radila na izradi dokumenta koji „predstavlja vodilju na putu sveobuhvatne valorizacije multifunkcionalnog objekta”, kazala je da “ne postoji sumnja da će u narednom periodu opravdati epitet centra crnogorskog maslinarstva“.

„U Kući maslina će se vršiti prerada maslina i proizvoditi ulje u skladu sa svim propisanim tehnološkim standardima kvaliteta i bezbjednosti hrane po povoljnim uslovima koji će zadovoljiti potrebe svih naših proizvođača. Ovdje će se obavljati i pakovanje i etiketiranje kao uslužna djelatnost za sve proizvođače maslinovog ulja, a imaće i važnu ulogu u cilju plasmana crnogorskog maslinovog ulja na svjetsko tržište“, objasnila je Markoč, uz poruku da „Kuću maslina moramo što prije valorizovati“.

U raspravu su se uključili i Ferida Peročević (URA) Aleksandar Lekić (PZP) i Omer Vukić (SDP).

„Za“ Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Kuća maslina“ za period 2024-2029. godine je glasalo 19 odbornika, dok ih je četiri bilo „uzdržano“.

Konsultanktinja na izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba u opštini Bar za period 2023-2025. godine, Jelena Čolaković je kazala da će se Bar, usvajanjem ovog plana, pridružiti još šest crnogorskih opština koje su usvojile slična dokumenta.

„Ključna stvar jeste što nisu to želje i bajke, već su vrlo odmjerene aktivnosti, za koje radna grupa misli da su adaptirane kontekstu u Baru, a da nisu ‘trn u oku’ onim koji ne podržavaju da LGBTQ osobe i smatraju da oni ne treba da imaju bilo kakvo pravo u zajednici. Preko 60 posto građana, na osnovu istraživanja, smatra da je to bolest. Ima za cilj poboljšanje socijalne uključenosti ovih osoba u zajednicu“, kazala je Čolaković.

Naser Kraja je, govoreći o Lokalnom akcionom planu za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba u opštini Bar za period od 2023-2025. godine, istakao da je to „veliki i hrabri korak ka osnaživanju ove zajednice u Baru“.

„Donošenjem ovog Plana dokazujemo da je Bar zaista ‘širok kao more’, bez diskriminacije i predrasuda“, istakao je Kraja, dok je odbornik Ammar Borančić (LP) podsjetio da je „Bar grad otvorenih vrata, koji svima pruža šansu za kvalitetan život, bez obzira na vjeru, političku pripadnost, polnu opredijeljenost“.

Lokalni akcioni plan za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba u opštini Bar za period od 2023-2025. godine usvojen je sa 19 glasova „za“. I Odluka o saradnji Opštine Bar i grada Sarajevo usvojena je jednoglasno, sa 26 glasova „za“.

Posljednja tačka dnevnog reda bila je Odluka o naknadi i drugim primanjima odbornika u SO Bar.

Jedan od predlagača, odbornik Branimir Lakićević (DF) je istakao da bi „rasprava o ovoj odluci bila potpuno deplasirana“ i podsjetio da se o visini nadoknade odbornicima lokalnog parlamenta raspravljalo prije 16-17 godina, kada je na osnovu tadašnjeg iznosa minimalne cijene rada, odlučeno da ona iznosi 200 eura. Odluku o povećanju nadoknade na 300 eura podržala su 22 odbornika, dok ih je troje bilo „uzdržano“.

Na predlog Momčila Lekovića (Demokrate) odbornici su današnju dnevnicu odlučili da uplate za liječenje Baranina Marka Nikića.

Sjednica je završena postavljanjem odborničkih pitanja.

Share.

Comments are closed.