VIDEO: Muslić: Sistem zaštite i spašavanja u Baru veoma dobro funkcioniše

Na području barske opštine trenutno nema aktivnih požara. To je u razgovoru za Radio Bar saopštio komandir Službe zaštite i spašavanja Amir Muslić.

Posljednjih nekoliko sedmica karakterisali su brojni požari, uglavnom po zaleđu. Uz velike napore i angažovanost savjesnih vatrogasaca, svi su ugašeni… To je potvrda da, kako i Muslić ističe, “sistem zaštite i spašavanja u Baru veoma dobro funkcioniše”.

“Ove godine imali smo veliki broj požara od 27. jula do prve veće kiše koja je pala početkom avgusta. U jednom trenutku bili smo angažovani na gašenju nekoliko ozbiljnih požara diljem barske opštine. Veliki požari izbili su na području Crmnice- u Krnjicama, Limljanima, Boljevićima, a pet- šest noći dežurali smo u okolini tvrđave Besac… Istovremeno smo imali i požar u Brinjama u Mrkojevićima. Jasno je da smo imali problem sa nesavjesnim pojedincem, koji je svakodnevno na području Crmnice namjerno izazivao požar. Sumnjamo da je isti slučaj bio i u Brinjama”, kaže Muslić. 

Služba zaštite i spašavanja je organizovana u skladu sa posebnim zakonom kao operativna jedinica. U njenoj nadležnosti su pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu, gašenje požara i spašavanje prilikom požara, spašavanje iz ruševina, zemljanih klizišta i sniježnih lavina, spašavanje prilikom poplava i drugih elementarnih nepogoda, kao i spašavanje u planinama i kanjonima, prilikom saobraćajnih nesreća, te spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu. S obzirom da su poslovi zaštite i spašavanja aktivnosti od javnog interesa, ova služba građanima stoji na raspolaganju i prilikom hvatanja zmija, otvaranja liftova, blind vrata, spašavanja životinja… Značajna je i podrška u asistiranju hitnoj medicinskoj službi prilikom transporta bolesnika, posebno nepokretnih osoba koje žive u višespratnicama.

Služba zaštite i spašavanja u Baru broji 44 zaposlenih, od kojih su 42 operativna radnika. Tokom ljeta ove godine zapošljeno je pet sezonskih radnika. Raspolaže sa prostorom adekvatnim za obavljanje redovnih radnih aktivnosti, imaju sedam vatrogasnih vozila sa svom pratećom i zaštitnom opremom.

“U toku ove godine od lokalne uprave dobili smo opremu vrijednosti 70.000 eura, koja obuhvata baterijski razvalni alat neophodan prilikom intervencija u slučaju saobraćajne nezgode, a do kraja mjeseca trebalo bi da budu isporučene i zaštitne uniforme koje omogućavaju bezbjedan prilaz vatri”, najavljuje Muslić, koji ističe da najveću zahvalnost zbog razumijevanja potreba Službe duguju lokalnoj samoupravi na čelu sa predsjednikom opštine Dušanom Raičevićem.

Čelni čovjek opštine je 10. juna donio Naredbu o zabrani loženja na otvorenom prostoru.

“Građani Naredbu o zabrani loženja ne poštuju u zadovoljavajućoj mjeri. Vjerovatno je u pitanju nedovoljna informisanost. Iako se ova mjera godinama propisuje, građani opasnost shvataju olako, pa u većini slučajeva procijene da neće do doći do požara  većih razmjera. U tim slučajevima vatrogascima preostaje da se bore da savladaju požar kada vatra izmakne kontroli. Praksa pokazuje da u 95% slučajeva požar prouzrokuje nesavjestan pojedinac”, podvlači Muslić.

Od 1. jula predsjednik Raičević donio je i Naredbu o preduzimanju preventivnih mjera za zaštitu od požara, koja podrazumijeva da se svi subjekti u slučaju potrebe moraju staviti u službu zaštite i spašavanja.

Muslić ističe odličnu saradnju sa DOO Vodovod i kanalizacija i Komunalnim djelatnostim, Upravom pomorske sigurnosti, a ne izostaje ni nemjerljiva pomoć od strane vlasnika cisterni za vodu, koji tradicionalno bez nadoknade, priskaču u pomoć uvijek kada je potrebno.

“Na raspolaganju su nam u bilo koje doba dana. Na taj način nam uspješno zamjenjuju dva-tri kamiona koja  Službi zaštite nedostaju”, ističe komandir.

Ove godine zbog situacije prouzrokovane  koronavirusom i smanjenim brojem turista, nijesu imali potrebu za otvaranjem sezonskih punktova koji su prošlih godina radili na području Sutomora i Crmnice. Formiran je jedino punkt u Ostrosu, koji radi tokom čitave godine.

Komandir Službe zaštite i spašavanja apeluje na građane da budu savjesni i odgovorno se odnose prema zabrani paljenja vatre na otvorenom, jer se, s obzirom na visoke temperature, ne preporučuje izlaganje tolikom riziku. Vatrogasci, van sezone zabrane paljenja vatre, dolaze na poziv i asistiraju kako se požar ne bi proširio.   

Share.

Comments are closed.