VIDEO: Od početka epidemije u Domu zdravlja obavljeno čak 22 hiljade pregleda

Barski Dom zdravlja, koji je odradio ogroman posao u vrijeme epidemije koronavirusa, i dalje radi u povećanom obimu, a njegova Higijensko-epidemiološka služba još uvijek sprovodi testiranja sumnjivih na COVID 19.

Od 4. maja sve ordinacije i službe rade u punom kapacitetu, poštujući propisane mjere predostrožnosti. Medicinsko osoblje dva puta dnevno vrši nadzor i u karantinima u Sutomoru i Ulcinju, gdje još uvijek ima izolovanih državljana Crne Gore.

U periodu epidemije koronavirusa, Dom zdravlja je radio po specijalnom režimu- redukovan je broj ljekara i medicinskog osoblja koji su radili po smjenama, a dio je bio predviđen kao rezervni kadar, kako bi bila izbjegnuta infekcija zaposlenih i omogućen rad u svakom trenutku. Uprkos tome, odrađen je ogroman broj pregleda.

“Sa formiranjem NKT, i mi smo u Domu zdravlja obrazovali naš mali, interni krizni štab, kako bi se organizovali i sproveli mjere koje će mogućnost infekcije zaposlenih svesti na minimum. Ustanovili smo kontrolne punktove, odredili izolacionu sobu, odvojili odjeljenje za odrasle od dječjeg. Naši tehničari su na kontrolnim punktovima mjerili temperaturu i sprovodili epidemiološku anketu, nakon čega su u Dom zdravlja mogli da uđu samo pacijenti kod kojih ne postoji sumnja na virus, a svi ostali su upućivani u izolacionu sobu. U periodu od 13. marta do 1. maja, obavljeno je 22.000 pregleda, što je s obzirom da se radilo sa manjim brojem ljekara i osoblja, znatan broj. Obavljeno je 100 kućnih posjeta, a patronažna služba 4.500″, kazao je dr Miroslav Stanišljević, pomoćnik direktora za medicinska pitanja, koji je naglasio da je cijeli posao odrađen uz upotrebu zaštitne opreme, koji su dobili od NKT, jedan dio obezbijedili su sami, a znatnu količinu dobili su na poklon od potvrđenog donatora, saradnika i prijatelja ove ustanove, sugrađanina Zorana Nikitovića.

dr Miroslav Stanišljević

Od 4. maja Dom zdravlja radi u punom kapacitetu.

“Sve službe i ordinacije rade u punom sastavu. Pozivam pacijente da putem telefona zakazuju preglede kod svojih izabranih ljekara. Važeće pravilo i dalje je da u Dom zdravlja može ući samo određen broj ljudi, koji će prije toga proći kontrolu. Dakle, procedura je ista”, naglasio je dr Stanišljević.

Za vrijeme epidemije zaposleni u Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja uradili su oko 600 testiranja na COVID, vršili nadzor nad više stotina ljudi, kao i brinuli o državljanima Crne Gore smještenim u karantine u Sutomoru i Ulcinju.

“Radi se i sada u povećanom obimu, a testiranje se i dalje sprovodi, jer naši pacijenti koje upućujemo u druge zdravstvene ustanove, u njih ne mogu da uđu bez potvrde da su negativni na koronavirus. U oba karantina, kroz koje je prošlo 700 naših državljana, još uvijek ima određeni broj ljudi. Nadzor nad karantinima vršimo svakodnevno. Dva puta, ujutro i popodne, naši epidemiolozi obilaze one koji su smješteni tamo. Moram da pohvalim pripadnike naše Vojske i Mornarice koji obezbjeđuju karantine i sa kojima imamo saradnju na veoma visokom nivou. Svi stanovnici karantina redovno su pregledani, snabdijevani lijekovima, a imali smo i par transporta zbog intervencija koje su se morale obaviti u zdravstvenim ustanovama”, kazao je dr Stanišljević. 

“Prevencija je najvažniji cilj rada Doma zdravlja, a ponovo se potvrdilo, kroz rad naše Higijensko-epidemiološke službe, da je dobra i pravovremena prevencija jedan od najefikasnijih i najekonimičnijih načina zaštite zdravlja. Zahvaljujući tome uspostavljena je dobra epidemiološka situacija i nije došlo do eskalacije obolijevanja i panike”, istakla je pomoćnica direktora Doma zdravlja, mr Katarina Malić.

U Domu zdravlja, ponovo se, od 4. maja sprovodi i vakcinacija djece. Iz ove ustanove pozivaju roditelje da preglede zakazuju telefonskim putem.

“Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Instituta za javno zdravlje, neophodno je da roditelji dovedu bebe na vakcinaciju, kao i djecu koja kreću ove godine u školu. Veliki je odziv roditelja ovih dana, a ja im mogu poručiti da smo, zbog epidemije, napravili strukturnu reorganizaciju- pružanje primarne zdravstvene zaštite, u koju spada i imunizacija, kao i Savjetovalište, u potpunosti je odvojeno i ne postoji mogućnost susretanja sa drugim pacijentima. Nadam se da će svi roditelji dovesti djecu i završiti regularno ovaj vid svojih obaveza”, kazala je glavna sestra, Dušica Burić.

U periodu epidemije koronavirusa u Baru su radile i sve područne ambulante Doma zdravlja- u Virpazaru, Sutomoru, Starom Baru i Ostrosu. 

Već se razmišlja i o turističkoj sezoni, koja će u ovakvim uslovima, bez obzira kojeg obima bude, svakako donijeti nove obaveze i dodatnu pozornost ljekara i osoblja.

“Priželjkujemo uspješnu turističku sezonu kao svi u našoj državi. Nadamo se da će što prije početi, a mi je već sada dočekujemo spremno, tehnički i kadrovski. Mi, dakle, možemo pružiti opremu i ljudstvo, ali su neophodni materijalni uslovi za obezbjeđenje rada turističkih ambulanti, prvenstveno prostor, i to na Utjehi, Velikom Pijesku i u Čanju. U tom dijelu očekujemo podršku zajednice i vjerujemo da ćemo sa lokalnom upravom, kao i do sada, imati dobru saradnju”, kazao je dr Miroslav Stanišljević, pomoćnik direktora za medicinska pitanja.

On je istakao da je Bar atraktivan grad za sve u Crnoj Gori, te su migracije stanovništva, u najvećoj mjeri, usmjerene prema njemu, što dodatno otežava rad ove medicinske ustanove. Prema podacima Fonda za zdravstvo, 14.000-16.000 građana iz susjednih opština, zdravstvenu zaštitu ostvaruju u Baru, bez mogućnosti da Dom zdravlja na ime toga pokrije svoje troškove.

Share.

Comments are closed.