VIDEO: Orlandić: Barski parlament primjer funkcionisanja u uslovima političkih različitosti

Sadašnji saziv barskog parlamenta može da bude ponosan na broj značajnih odluka donešenih u periodu između dva Dana opštine, a isto tako i stepenom korektnosti, uvažavanja i ozbiljnosti koje karakterišu njegov rad i odnose među odbornicima. To je u razgovoru za Radio Bar i Bar Info u susret Danu opštine potvrdio predsjednik Skupštine opštine Bar, Mićo Orlandić.

Na poziciji predsjednika barskog parlamenta ste nešto više od godinu. Iako odbornici ovog saziva, usljed različitih političkih stavova, nerijetko zastupaju i zalažu se za realizaciju u potpunosti suprotnih ideja, programa i planova, SO Bar slovi za dom u kojem se odluke donose uz međusobnu toleranciju i uvažavanje. Da li je sa tom dobrom praksom nastavljeno i u Vašem mandatu?

Orlandić: Mislim da je i u ovom sazivu barski parlament sačuvao svoj dignitet, uprkos svim različitostima koje su prisutne. Do sada je održano 15 sjednica SO Bar, na kojima je razmatrano više od stotinu tačaka dnevnog reda. Značajan dio njih usvojili smo jednoglasno, pa tako barski parlament može biti primjer kako se funkcioniše u uslovima političkih različitosti. Uvjeren sam da i oni koji različito misle, ipak vode računa o dobrobiti naše opštine i dobrobiti svih građana.

Koje su najznačajnije odluke barskog parlamenta u godini na izmaku?

Orlandić: Ima ih više. Procjenjujem da je važno pomenuti da smo odmah na početku donijeli novi Statut opštine i Poslovnik o radu, a nakon više godina- skoro deceniju, usvojen je Prostorno- urbanistički plan Bara. Pored blagovremenog donošenja budžeta za svaku godinu, posebno bih istakao značaj Odluke o podsticajima u poljoprivredi, Odluke o ženskom preduzetništvu, Program podrške preduzetništvu… koje vode budućem razvoju i prosperitetu Bara. Isto tako mislim da smo značajno participirali i uticali da na sjednici Vlade budu donijete kapitalne odluke vezano za infrastrukturne projekte koje će se realizovati u narednom periodu. Pri tome mislim na činjenicu da su do sada lokalni putevi Kamenički most- Bar preko Sutormana do Virpazara (koji su bili lokalnog karaktera) sada u nadležnosti države. Projekat rekonstrukcije puta Kamenički most, odnosno Vladimirske Krute- Bar je faktički u završnoj fazi. Takva odluka Vlade uticaće da u dogledno vrijeme dobijemo modernu saobraćajnicu koja je sada veoma usko grlo, jer tuda prolazi preko 550.000 vozila godišnje i preko dva miliona putnika. Taj put će, uz buduće projektovanje i rekonstrukciju saobraćajnice preko Sutormana, smanjiti gužvu koja karakteriše svaku turističku sezonu od Bara do Sutomora, ali i dalje.

Jeste li zadovoljni efektima sprovođenja odluka lokalnog parlamenta koje ste pomenuli?

Orlandić: S obzirom da u ovom sastavu lokalne samouprave i javnih preduzeća imamo novu, mladu ekupu, na njima je da sprovode odluke parlamenta. Mislim da oni to sve bolje rade.

Hoće li biti još jedna sjednica parlamenta do kraja godine, osim Svečane povodom 24. novembra?

Orlandić: Nakon Svečane, početkom decembra nas očekuje sjednica na kojoj ćemo razmatrati Budžet za narednu godinu i još jedan broj tačaka, a oko 20. decembra trebala bi biti održana još jedna sjednica SO Bar. To znači da ćemo ovu godinu završiti sa 18 sjednica barskog parlamenta.

U susret prošlom Danu opštine najveću buru u javnosti izazvala je građanska inicijativa da se dječiji vrtić ne gradi na za taj objekat predviđenoj lokaciji. Kako sa ove vremenske distance gledate na tu odluku i ima li, po Vašoj procjeni, realnih izgleda da će to pitanje ponovo biti ozbiljnije pokrenuto kada je Bar u pitanju? Svjedoci smo da se u nekoliko crnogorskih opština konkretno radi na rješavanju problema smještaja mališana u predškolske ustanove po evropskim standardima. Je li Bar propustio šansu?

Orlandić: Skupština je na tu inicijativu reagovala onako kako treba- po toj inicijativi organizovala je dvije rasprave na dvije sjednice. Odbornici su se izjasnili kako su se izjasnili. Odluke SO Bar po tom pitanju i danas potvrđuju- umjesto da smo u gradnji vrtića u ovom trenutku duboko odmakli, mi u dogledno vrijeme nećemo biti u prilici da smjestimo 300 mališana u novi objekat. Pri tome poznato je koliko košta boravak djece u privatnim vrtićima… Kada pogledamo sa ove distance, mi smo veoma intenzivno radili u korist svoje štete. Međutim, dobra stvar je da su sredstva za gradnju vrtića sačuvana u kapitalnom budžetu države, pa će se vrtić graditi. Ipak, i tada je potencirano da taj postupak zahtijeva vrijeme- potrebno je uraditi novu projektnu dokumentaciju, ispoštovati tenderske procedure… Tek nakon tog procesa možemo u dogledno vrijeme doći do vrtića. Da rezimiram- bitno je da su sredstva sačuvana, da nijesu potrošena za neki drugi projekat i da ćemo vremenom izgradnjom vrtića u Baru, uspjeti da stepen obuhvatnosti predškolske djece povećamo na iznad 80%. To još uvijek neće biti evropski standard, ali će biti vrlo, vrlo blizu.

U Baru vlast vrši Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate i Biram Crnu Goru. Da li je koalicija stabilna, s obzirom da postoje mimoilaženja kada su u pitanju pojedini razvojni planovi i programi?

Orlandić: Kada sagledamo funkcionisanje Skupštine i koliko nam vremena treba za raspravu o deset ili 15 tačaka, onda je jasno da sve funkcioniše kako treba. Normalno, nijesmo svi isti, neki programski i politički stavovi se razlikuju, ali mislim da je stepen međusobnog povjerenja i zajedništva za dobro naše opštine na značajno visokom nivou.

I za kraj Vaša poruka sugrađanima u susret Danu opštine…

Orlandić: Svim građanima čestitam Dan opštine, Dan oslobođenja uz želju da istaknem da su antifašizam i antifašističko nasljeđe temeljni okvir u kome i buduće generacije treba, ne samo da razmišljaju, nego da se tom velikom civilizacijskom iskoraku zaista maksimalno i posvete. Mislim da bez antifašizma ni Bar ni Crna Gore ne bi bili ono što danas jesu.

Share.

Comments are closed.