VIDEO: Povećana aktivnost Granične policije

Regionalni centar Granične policije “Jug” (jedan od tri u okviru sektora Granične policije, koji u sastavu ima četiri stanice – Ulcinj, Herceg Novi, Bar i Tivat) tokom proteklih 11 mjeseci 2019. godine bilježi 9.622. 818 kontrolisanih putnika, što je u odnosu na prethodnu godinu uvećanje za 13,56% – saopštio je na prezentaciji aktivnosti ove službe načelnik Siniša Jokić.

“Taj trend povećanja broja putnika je konstantan, pa ćemo infrastrukturnu podršku na graničnim prelazima morati da poboljšamo. Uz to, neophodno je i povećanje broja službenika na poslovima granične provjere. Sve ovo je u skladu sa šengenskim akcionim planom i trendom koji karakteriše rad u zemljama Evropske Unije”, objašnjava Jokić.

Na aerodromu Tivat je za 11 mjeseci registrovano 1.357.302 putnika, što je za 9,18% više nego u uporednom periodu. Interesantan je podatak da je 31. avgusta kontrolisan “milioniti” putnik, što je za deset dana ranije nego u 2018, odnosno 20 dana ranije nego u 2017. godini. Terminal 2 je počeo sa radom 19. juna, što je, kako navodi Jokić, pokazatelj poboljšanja instrastrukturnih uslova za rad službenika i bolje kontole putnika.

U ovom periodu službenici Granične policije spriječili su 138 nezakonitih prelazaka, otkrili 71 falsifikovani dokument, oduzeli 14 vozila visoke klase, pronašli 57 lica po Interpolovim potjenicama, a po Nacionalnoj 33. Pronađeno je i 160 nelegalnih dokumenta, dok ih je po nacionalnoj registrovano sedam.

“Kontrolisali smo i 477 lica koja se nalaze u operativnim evidencijama (bezbjednosno interesantna lica, lica koja se nalaze pod pojačanim nadzorom i lica za kojima je raspisana ‘plava’ potjernica). Izdato je 476 prekršajnih naloga na graničnim prelazima (po Zakonu o graničnoj kontroli 141 i po Zakonu o strancima 335). U jednom slučaju je pronađeno oružje- okvir sa šest komada municije, imali smo i jedan slučaj neprijavljenog novca na graničnom prelazu Sukobin (otkriveno je 100.350 eura, koje je po protokolu o zajedničkoj saradnji preuzela Carina Republike Albanije). U tri slučaja smo imali oduzete cigarete – 230 šteka i 15 kg rezanog duvana. U dva slučajeva smo oduzeli ribu – 290 kg i u 24 slučaja smo otkrili narkotike na graničnim prelazima. Najveća zaplijena je bila 45 kg narkotika”, naveo je Jokić.

“I u nadzoru državne granice ostvareni su dobri rezultati. Otkriveno je 215 nezakonitih prelazaka, koji su najizraženiji tokom ljetnje sezone. U pokušaju nelegalnog prelaska državne granice spriječili smo 253 lica. Readmisija (povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države u zemlje porijekla) je bila u šest slučajeva i realizovali smo je u saradnji sa policijom Republike Hrvatske. U izvršenju krivičnih djela zatečeno je deset lica, a prekršaja 1.071 lice. U sedam slučajeva smo otkrili narkotike, radi se o skanku 454 kg i maloj količini kokaina. Privremeno je oduzeto jedno motorno vozilo zbog falsifikovanog broja šasije i četiri plovila. U pet slučaja smo imali zaplijenu ribe- 480 kg i devet kilograma školjki (vongola). U deset akcija traganja i spašavanja, spašeno je 21 lice”, saopštio je načelnik Jokić.

Dobri rezultati ostvareni su i prilikom kontrole legalnosti boravka stranih državljana. U ovoj godini je izvedeno 389 akcija kontrole i boravka stranih državljana, što je 8,96% više u odnosu na lani. Prema stranim državljanima i davaocima smještaja preduzeta je 6.541 mjera. Tokom ove godine boravak do 90 dana prijavilo je 2.071.079 stranaca ili za 32,44%. Načelnik Granične policije pri tom posebno ističe rad Granične policije vezano za opštinu Ulcinj, gdje su u saradnji sa tamošnjom Turističkom organizacijom odlične rezultate ostvarili po dva aspekta.

“Pored Žabljaka, Ulcinj je na državnom nivou najproblematičnija opšina po broju neprijavljenih turista, ali smo toj pojavi značajno stali na put. TO Ulcinj je prihodovala preko milion eura od boravišnih taksi i registrovala više od dva miliona noćenja. Nama je ovaj pomak značajan sa bezbjednosnog aspekta, jer želimo da znamo gdje borave sva lica koja pređu našu granicu”, kaže Jokić.

Govoreći o saradnji sa partnerskim službama podvukao je odličnu saradnju sa Frontex- om (Međunarodnom agencijom sa sjedištem u Varšavi koja se bavi zaštitom spoljnih granica EU) sa kojom su u dnevnoj komunikaciji, kao i sa DIKAF-om (od kojeg imaju pomoć prilikom obuke službenika), EXBS- om, IOM-om…

Kontrola legalnosti boravka stranih državljana obavlja se na cjelokupnoj teritoriji zone odgovornosti Regionalnog centra u svih šest primorskih opština, a preduzimanjem mjera i aktivnosti tokom čitave godine, dat je veliki doprinos na poštovanju zakonskih odredbi u vezi sa prijavom boravka turista i sezonskih radnika i registracije smještajnih jedinica  (privatnom smještaj) od strane domicilnog stanovništva.

Veliki problem u radu regionalnog centra svakako su migracije. Ta lica dolaze isključivo iz pravca Albanije, s obzirom da je naša zona odgovornosti od jezera do ušća rijeke Bojane.

“Sva lica koja uhvatimo van graničnog prelaza zahtijevaju međunarodnu pravnu zaštitu. Dužni smo da ih vozimo do Podgorice, registrujemo, evidentiramo… Bitno je da nijesmo imali niti jedan prijavljen slučaj torture ili nehumanog postupanja prema njima. Sa više adresa imamo pohvale po tom pitanju, posebno s obzirom da u zemljama okruženja ima dosta slučajeva prijava zbog nepropisnog tretmana od strane policije”, ističe Jokić. Izuzetnu saradnju imaju i sa policijom Njemačke, koja se osim obuka, zasniva i na vrijednim donacijama sredstava, terenskih i motornih vozila… Prije nekoliko dana dobili su i brzi čamac, presretač, koji može da razvije brzinu od preko 60 milja, pa u svim vremenskim uslovima mogu i izaći na more.

Pod okriljem “Juga” su i četiri jedinice patrolnih čamaca i brodova, koje se bave poslovima bezbjednosti na moru i zaštiti državne granice na moru. Državna granica na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra “Jug” predstavlja dio državne granice sa Republikom Albanijom (na kopnu 5,4 km), na rijeci Bojani 30 km in a moru 12 nautičkih milja, odnosno 22 km. Cjelokupna granica prema otvorenom moru je 50 nautičkih milja, odnosno 92,6 km. Cjelokupna granica prema Hrvatskoj na moru je 13,8 nautičkih milja, odnosno 25,6 km i kopnu 19 km. Dio državne granice sa BiH na kopnu je 17,2 km.

“U zoni nadležnosti Regionalnog centra Granične policije ‘Jug’ nalaze se četiri drumska granična prelaza, a imamo najavu da će u narednoj godini biti otvoren još jedan prelaz prema Albaniji- Ckla- Zoganj, koji se nalazi u zoni nadlžnosti stanice Granične policije Ulcinj”, rekao je Jokić. U zoni nadležnosti je šest graničnih prelaza otvorenih za međunarodni pomorski saobraćaj, od kojih je jedan sezonskog karaktera (Budva, otvara se 1. maja i radi do 31. oktobra) i granični prelaz otvoren za međunarodni avio saobraćaj, aerodrom u Tivtu. Granični prelaz Luštica Bej će prema najavama Vlade Crne Gore biti otvoren tokom  2020. godine.

U širokom spektru nadležnosti granične policije tokom ove godine izdvojilo se potpisivanje sporazuma i konvencije o policijskoj saradnji zemalja jugoistične Evrope, imaju i sporazum o zajedničkim partolama duž državne granice sa Albanijom, sprovode i protokol o privremenom režimu na južnoj granici sa Hrvatskom, te sporazum o zajedničkim partolama duž državne granice Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom, memorandum o razumijevanju sklopljenih sa Italijom… Načelnik Jokić je na prezentaciji istakao i izuzetno dobru saradnju sa službenicima Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave carina, Uprave pomorske sigurnosti, Lučke kapetanije i svih inspekcijskih službi. Ta korelacija je naročito izražena u toku ljetnje turističke sezone.

U vezi sa snimkom koji se pojavio na jednoj televiziji oko korupcije na graničnom prelazu Sukobin- Murićani, Jokić je saopštio da su urađene detaljne provjere (s obzirom da su svi granični prelazi pokriveni kvalitetnim video- nadzorom) i da nijesu došli do podataka koji ukazuju da je bilo korupcije. “Pojačali smo mjere u pogledu praćenja pokušaja koruptivnih radnji i permanentno ćemo pratiti sa posebnom pažnjom. Takve radnje bi nanijele ogromnu štetu Upravi policije Ako bi se tako nešto desilo, kao profesionalci i odgovorni ljudi, odmah bi upoznali tužioca i kriminalističku policiju”, kazao je Jokić.

Share.

Comments are closed.