VIDEO: Promocija programa podrške preduzetništvu u Baru

Opština Bar je za program podrške preduzetništvu predvidjela budžetska sredstva u znatno većem iznosu od svih ostalih crnogorskih opština, a posebna linija planirana je za podsticaj žena u biznisu.

Večeras je u sali Dvorca kralja Nikole održana promocija tih programa, pod nazivom “Preduzetništvo kao paradigma društvenog razvoja”, na kojoj su prezentirane sve mogućnosti koje nudi lokalna uprava kroz podsticajne mjere, uz podršku i drugih partnera. Skup je otvorio predsjednik Opštine Dušan Raičević.

“Kreiranje novih radnih mjesta, koje je lokalna uprava zacrtala kao jedan od najvažnijih razvojnih segmenata i potreba grada, dobija finalne obrise kroz realizaciju dobro urađenog programa podsticaja preduzetništva”, istakao je predsjednik Opštine Dušan Raičević, koji se zahvalio timu koji je radio na tom važnom zadatku – potpredsjednici mr Tanji Spičanović i predstavnicima Sekretarijata za privredu.

“Kao neko ko dolazi iz realnog sktora, znam koliko je važna podrška institucija prilikom pokretanja sopstvenog biznisa. Isto tako, suočeni smo sa činjenicom da sve više mladih želi posao u državnoj administraciji, iako realni sektor pruža znatno veće mogućnosti. Opština Bar će im na tom putu realizacije biznis ideje i planova biti pouzdan partner, a dodatni stimulans je predviđen za one biznise koji su deficitarni i koji će generisati određene prihode u Opštini Bar. Kao posebno važno, prepoznali smo prošle godine i žensko preduzetništvo, koje podržavamo kroz posebnu budžetsku stavku”, istakao je čelni čovjek barske Opštine Dušan Raičević, koji je naveo da će budžetom za narednu godinu za preduzetništvo biti predviđena veća finansijska sredstva – 150. 000 €, a za žensko preduzetništvo, kao i ove godine 35.000 €.

Bespovratna sredstva po odobrenom biznis planu ove godine iznose 13.500 €, odnosno 10.500 €.

Mr Sanja Mitrović, sekretarka Sekretarijata za privredu u Opštini Bar, podsjetila je kako je javni poziv za raspodjelu sredstava otvoren 13. novembra i traje do 27. decembra, i iznijela podatke ko ima pravo da aplicira za novčanu podršku.

“Pravo učešća na konkursu imaju nezaposlena lica, koja su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore-Biro rada Bar, pravna lica koja su registrovana i obavljaju svoju djelatnost na teritoriji naše opštine, ali i ona lica koja su trenutno zapošljena, ali žele da pokrenu sopstveni biznis. Kada je riječ o ženskom preduzetništvu, na konkursu mogu učestvovati žene preduzetnice koje su osnivači ili jedan od osnivača, kao i izvršna direktorica u privrednom društvu”, kazala je mr Sanja Mitrović.

Biznis start up centar pružaće podršku potencijalnim preduzetnicima kroz obuku za popunjavanje aplikacione forme, ali i kasnije, nakon eventualnog dobijanja novčanih sredstava.

“Zahvaljujući inicijativi Opštine Bar, koju je podržala i Skupština opštine, mi smo u prilici da besplatno  pružimo kompletnu obuku za popunjavanje aplikacije, koja je znatno pojednostavljena, ali i u sticanju određenih znanja iz oblasti ekonomije i finansija. Nakon otpočinjanja biznisa, angažujemo i iskusne preduzetnike, mentore, koji mogu biti značajna podrška početnicima u biznisu. Ovo je momenat da se Bar pokrene i zaputi u preduzetničke vode, da se konačno preduzetništvo prepozna u ovom regionu kao izuzetan potencijal za razvoj , kako naše opštine, tako i naše zemlje”, istakla je direktorka Biznis start up centra Ivana Tomašević.

Na promociji programa podsticaja preduzetništva, prisutne, među kojima je bilo puno mladih zainteresovanih za ovu temu, pozdravile su predstavnice Ženske političke mreže-organizacije koja je inicirala uvođenje posebne budžetske linije za podršku ženskom preduzetništvu na lokalnom nivou, Maja Ćatović i Snežana Jonica.

Ćatović je objasnila da ŽPM okuplja žene iz 16 političkih partija, koje su složne kada je riječ o ženskom preduzetništvu. “Ja sam prihvatila učešće jer je Ženska politička mreža inicijator svega što je dobro za društvo, kao što je i ova inicijativa koja je pokrenuta i prihvaćena od strane Opštine Bar. Želimo da žene budu ravnopravne sa muškarcima i da ne zavise ni od koga”, kazala je Maja Ćatović, koja se zahvalila predsjedniku Opštine Bar i njegovom timu koji su radili na implementaciji ove ideje, kao i na tome što je Opština Bar opredijelila najveća novčana sredstva za preduzetništvo u Crnoj Gori.

“Iako dolazimo iz partija koje se umnogome razlikuju oko mnogih pitanja, našlo se nešto što je dovoljno dobro da se oko toga svi okupimo i složimo, te nije teško bilo ubijediti ni predsjednika Opštine iz vlasti, niti predsjednika Opštine iz opozicije, da podrže  ovakve inicijative. Ponosim se time što je baš u mom gradu pokrenuta posebna budžetska linija koja će omogućiti ekonomsko osnaživanje žena, tim prije što se radi o nepovratnim sredstvima, imajući u vidu da je ženama teško obezbijediti kredit, jer najčešće nemaju nepokretnosti na svoje ime. Ponosim se i time, iako sam sklona da kritikujem onda kada nešto ne valja, što je Opština Bar izdvojila najveća finansijska sredstva u ovu svrhu”, istakla je i Snežana Jonica, iz ŽPM, koja je naglasila da “bez ekonomske ravnopravnosti muškaraca i žena, nema nijedne druge ravnopravnosti”.

Kaća Đuričković, u ime UNDP, pod čijim okriljem se sprovodi projekat “Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”, podsjetila je na neravnopravan status žena u tradicionalnom i patrijarhalnom crnogorskom društvu, koji se, između ostalog, ogleda u činjenici da je svega 8% nepokretnosti u vlasništvu žena, a da na tržištu rada 16% zarađuju manje od muškaraca, iako su, kako je kazala, žene obrazovanije, odnosno u znatno većem procentu su završile fakultete u odnosu na muški pol.

Uspješne preduzetničke priče prezentirali su Miloš Milošević, direktor modnog studija “Fleka”, koji je bio dio tima čuvenog brenda “Prada” u Milanu, kao i Danka Ćetković, koja je odlučila da nakon trinaest godina napusti posao u državnoj instituciji i otpočne privatni biznis.

“Osjećala sam da mogu više, jer sam shvatila da je sigurnost koju većina mladih očekuje u državnom sektoru, u stvari,  zabluda. Jer, prava sigurnost je u nama i onoliko koliko vjerujemo u sebe i koliko smo odlučni da ostvarimo svoj cilj. To je sigurnost koju nam niko ne može oduzeti”, kazala je Danka Ćetković, koja je potvrdila da je i ona u početku imala niz zabluda kada je u pitanju privatni biznis.

“Jedna od njih jeste da je neophodna porodična tradicija za pokretanje posla, što nije istina i to nema veze sa genetskim potencijalom. Preduzetništvo je stvar odluke, preduzetnici se ne rađaju, već se stvaraju. Takođe je zabluda da je za svaku vrstu biznisa potreban početni kapital. Moguće je realizovati biznis ideju, a da nemate centa, za što imamo bezbroj pozitivnih primjera”, istakla je Ćetković, koja je iznijela još niz zanimljivih zapažanja iz svog iskustva, od službenice u državnoj instituciji do NLP trenera, u sopstvenoj firmi.

Borko Vulikić, projekt-menadžer UNDP, zadužen za tzv. “Zelene poslove u Crnoj Gori” i pružanje konsalting usluga, objasnio je da je cilj tog programa podrška razvoju nove generacije biznisa koji imaju viziju održivog razvoja i korišćenja prirodnih resursa.

Share.

Comments are closed.