VIDEO: Radovi na bolnici teku po planiranoj dinamici

Generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije, Marko Radulović i državni sekretar Ministarstva zdravlja Milovan Vujović obišli su danas radove koji se izvode na objektima Opšta bolnica Bar i Dom zdravlja Ulcinj u okviru projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori- druga faza.

Sprovodeći politiku Vlade Crne Gore, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, realizuje projekat energetska efikasnost, što će značajno doprinijeti poboljšanju uslova rada i funkcionisanju zdravstvenih ustanova, kako za pacijente, tako i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Danas su predstavnici ovih ministarstava boravili u radnoj posjeti Opštoj bolnici Bar i Domu zdravlja Ulcinj u kojima se sprovodi toplotna obnova zidova, toplotne izolacije krovova, zamjena kotlova… A sve u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. U sklopu ovog projekta u barskoj bolnici radi se i rekonstrukcija odjeljenja pedijatrije, pa će unutrašnjost prostorija namijenjenih smještaju i liječenju najmlađih pacijenata, biti rekonstruisana i obnovljena.

“Do sada je pod okriljem ovog projekta Ministarvstvo zdravlja i Ministartvo ekonomije, sprovođenjem projekta energetske efikasnosti obnovilo 19 objekta u Crnoj Gori i uložilo preko osam miliona eura. Uvjereni smo da će na ovaj način građani Crne Gore osjetiti značajan boljitak. Politika Vlade je da istrajno radimo sa ciljem stvaranja boljih uslova za rad, kao i podizanju kvaliteta u njihovom korišćenju”, poručio je državni sekretar u Minitarstvu zdravlja, Milovan Vujović.

Ministrstvo ekonomije od 2009. godine realizuje projekat energetska efikasnost u javnim objektima. U saradnji sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, mjere energetske efikasnosti realizovane su na 25 objekata.

“Za vrijeme trajanja prve faze (od 2009. do marta 2018. godine) bilježi se značajno smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje objekata (od 42,5%) što je doprinijelo i smanjenju potrošnje za oko 600.000 eura na godišnjem nivou. U prvoj fazi, koja je u fokusu imala obrazovne i zdravstvene objekte, investirano je 9,6 miliona eura. Druga faza je počela u septembru 2018. i trajaće do 31. decembra 2023. godine, kada planiramo, takođe uz podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj, da investiramo šest miliona eura. Namjera nam je da, pored investicija u implementaciju mjera energetske efikasnosti na 20 zdravstenih objekata, uspostavimo i monitoring nad komforom unutar objekata i kreiranje održivog sistema finansiranja. Taj sistem suštinski će predstavljati model prema kojem ćemo buduće investicije i mjere energetske efikasnosti finansirati iz ostvarenih ušteda”, najavio je generalni direktor Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije, Marko Radulović.

Tokom realizacije druge faze, do sada su okončane investicije na zdravstvenim objektima u Beranama, Plavu i Rožajama, u šta je uloženo oko 650.000 eura. Nakon obilaska Bar delegacija će obići i susjedni Ulcinj, gdje je potpisan ugovor sa Konzorcijumom LD gradnja Ramer jeling. Vrijednost ugovora je 1,4 miliona eura (950.000 eura je opredijeljeno za barsku bolnicu, a 450.000 za ulcinjski Dom zdravlja).

“Mjere koje na realizaciji ovih investicija planiramo sprovesti podrazumijevaju postavljanje omotača objekta- termoizolaciju zidova, zamjenu energetske efikasne bravarije, termoizolaciju krovnog pokrivača (gdje planiramo ugradnju najmodernije sisteme tople vode bazirane na sunčevoj energiji)”, naveo je Radulović.

Direktor Opšte bolnice, dr Dragoslav Tomanović izrazio je izuzetno zadovoljstvo zbog početka relizacije druge faze projekta.

“Termo i hidro izolacija krova na istočnom i zapadnom krilu objekta su bile neophodne. Uz to, planirana je i zamjena fasadnih prozora i vrata, kotlova za grijanje, ugradnja termostatskih ventila i hidrauličko balansiranje sistema, zamjena postojećih kotlova na lako lož ulje novim na isti energent, instalacija solarnog sistema za pripremu sanitarne tople vode, rekonstrukcija sistema osvjetljenja. Bolnica će, prema planu uštedjeti oko 100.000 eura, a za povrat uloženih sredstva biće potrebno oko sedam godina”, zadovoljan je direktor Tomanović.

On objašnjava da je, pored intervencija sa ciljem poboljšanja mjera energetske efikasnosti (shodno pravilima na projektu “Energetske efikasnosti u Crnoj Gori”) predviđeno je da 10% vrijednosti budu radovi koji nijesu mjera energetske efikasnosti.

“Mjera koju smo iz barske bolnice predložili jeste da se izvrši adaptacija dijela odjeljenja pedijatrije, na način da se renovira dio soba koji do sada nismo adaptirali. Planirano je da se urade nove PVC pregrade, novi podovi od keramičkih pločica, kao i da se doda jedan novi sanitarni čvor (koji bi bio u dijelu infektivnog odjeljenja) jer je planirano da se to odjeljenje odvoji od ostatka soba. Adaptacija će obuhvatiti i sobu za prijem u sklopu infektivnog odjeljenja”, najavljuje Tomanović.

On podvlači da su zaposleni u Opštoj bolnici Bar zadovoljni planiranim radovima, te da će menadžment ove zdravstvene ustanove “kao i do sada biti otvoren za dalje inicijative i nastaviće da ulaže napore, uz podršku Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstvo, na poboljšanju ambijenta i uslova za rad zaposlenih, kao i komfora i kvaliteta usluga koje pružaju pacijentima”.

Share.

Comments are closed.