VIDEO: Raičević: Lokalna uprava za stvaranje boljeg ambijenta za život (1)

Period između dva rođendana grada pod Rumijom karakterišu brojne uspješno realizovane investicije i infrastrukturni projekti, izazovi sa kojima se podmlađena postavka lokalne uprave predano, odgovorno i posvećeno bori, kao i događaji i manifestacije koji nijesu dozvolili da Bar zamre i, po okončanju ljeta, upadne u letargiju svojstvenu primorskim mjestima. Dolaskom Dušana Raičevića na poziciju čelnog čovjeka opštine Bar, nastavljen je sveobuhvatni razvojni trend.

Čini se da ste uspješno odoljeli izazovu, uveli brojne promjene, započeli i završili neke značajne projekte, ali se i prilagodili i odgovorili na zadatke koje su Vam nametnuli poslovi započeti prije Vašeg mandata. Šta biste od realizovanih investicija izdvojili kao najznačajnije od prošlog Dana opštine?

Raičević: Godina na izmaku bila je puna izazova, sa nekima smo se nosili sa dosta uspjeha, sa nekima nešto manje uspješno, ali je činjenica da naš rad karakteriše posvećenost svim projektima koje smo definisali i zacrtali. Činjenica je da možemo da konstatujemo da lokalna uprava zaista ulaže maksimalne napore sa ciljem rješavanja višegodišnjih problema i stvaranja boljeg ambijenta i stepena razvoja koji mora biti mnogo veći u odnosu na druge opštine. Uveli smo dosta novina i promjena, ali i nastavili dobro utabanim stazama iz prethodnog perioda. Tu prije svega mislim na započete realizacije projekata u oblasti vodosnabdijevanja. Na prvom mjestu bili smo angažovani na rješavanju višedecenijskog problema vodosnabdijevanja naselja Sveti Ivan, gdje smo kroz izgradnju prvog rezervoara Zaljevo I sa priključkom na Regionalni vodovod i vodovodnom mrežom ka naseljima Zaljevo i Donje Polje, ukupne vrijednosti oko 990.000 eura, stvorili osnovne pretpostavke za nastavak izgradnje nedostajuće mreže u tom naselju. Već ovih dana treba očekivati potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem na tenderu raspisanom prije mjesec. Vrijednost tih radova je 110.000 eura, pa ćemo možda već do početka naredne turističke sezone biti u prilici da zajedno sa mještanima Svetog Ivana budemo srećni kada poteče voda iz slavina u dijelu opštine koje do sada nije imalo izgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Pored toga, ovih dana su započeti pripremni radovi na izgradnji pumpne stanice Volujica, pa možemo da konstatujemo da će do kraja ove godine u oblast vodosnabdijevanje koja se finansira sredstvima njemačke razvojne banke KfW biti uloženo 2.600.000 eura.

Nastojimo da riješimo i problem vodosnabdijevanja naselja koja gravitiraju jadranskoj obali, a orjentisana su ka razvoju turizma- Velikom Pijesku, Utjehi…Ovih dana očekujemo potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izgradnju primarne vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Veliki Pijesak, posebno za objekte koji su kategorizacijom značajno unaprijedili ponudu grada i tog turističkog mjesta. Pri tome posebno mislim na rizort “Ruža vjetrova” i “Kalamper”. Procijenjena vrijednost tih radova je 350.000 eura. Ovom investicijom poslaćemo jasnu poruku da želimo da aktivno učestvujemo u rješavanju problema naših sugrađana iz ovog dijela opštine.

Sa posebnim zadovoljstvom ističemo završetak radova na sportskim terenima na Madžarici, gdje smo uz veliku pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore i Crnogorskog Olimpijskog komiteta realizovali zajedničku investciju vrijednosti skoro 530.000 eura, koja je podrazumijevala adaptaciju svlačionica, tribina i po prvi put u posljednjih 30 godina, od otvaranja Sportskog centra Madžarica, zamjenu travnate podloge. Ovih dana su na pomoćnom terenu sa sintetičkom podlogom, uz donaciju Fudbalskog saveza Crne Gore i uz pomoć kolega iz Komunalnih djelatnosti, instalirani reflektori, tako da je trenažni proces omogućen i u večernjim satima.

U obraćanjima javnosti potencirate da je jedan od prioriteta u Vašem radu namjera da krupnim koracima idete u pravcu rješavanja životnih izazova sugrađana. Jeste li zadovoljni doprinosom lokalne uprave u tom smislu? 

Raičević: Nastojali smo da riješimo problematiku delegiranu od strane predstvanika mjesnih zajednica, odnosno građana u tim odborima. Između dva praznika blizu 950.000 eura je uloženo u svih 12 mjesnih zajednica. Investicije su se uglavnom odnosile na adaptaciju putne infrastrukture, pa je skoro 29 km saobraćajnica rekonstruisano. Pored toga, značajna sredstva su uložena u izgradnju nedostajuće saobraćajne infrastrukture, tako da smo ovih dana pri kraju izgradnje mosta na Reni, ukupne vrijednosti blizu 140.000 eura. Odvijaju se i radovi na saobraćajnicama u zahvatu DUP- a Topolica IV, intenzivno se radi i u Ilinu, a nijesmo zapostavili ni Crmnicu, pa je u putni pravac Gluhi Do – Sotonići investirano blizu 76.000 eura. Prethodnih dana raspisan je javni poziv za izbor najpovoljinijeg ponuđača za izgradnju nadvožnjaka ka naselju Bjeliši, procijenjene vrijednosti milion i šesto hiljada eura, čime će se značajno unaprijediti saobraćajna infrastuktura, uspostaviti jača veza između urbanog dijela grada i Bjeliša i omogućiti značajna alternative i unaprijediti bezbjednost saobraćaja.

Značajna sredstva se ulažu i u poboljšnje vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda. Na tom polju smo u proteklom periodu blizu 460.000 eura uložili u izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže.

U dijelu komunalane infrastrukture i, prije svega, regulisanju adekvatnog odlaganja komunalnog otpada, kao nužnost smo prepoznali  pokretanje akcije “Naš Bar- čist grad” koja za cilj ima i edukaciju najmlađih sugrađana, ali i promociju aktivnsti koje lokalno komunalno preduzeće sprovodi, uz apel Baranima da se komunalni red mora održavati. Kroz kampanju smo obezbijedili i dodatne posude za odlaganje otpada, a po prvi put realizovali pilot projekat koji je za cilj imao poklon koji smo davali sugrađanima u vidu posebnih posuda za odlaganje otpada, koje se prazne po režimu definisanom sa Komunalnim preduzećem.

Opština Bar je krajem 2018. godine usvajanjem PUP-a zajedno sa izmjenama i dopunama DUP-a Sutomore- centar, stvorila pretpostavke za razvoj opštine.

Mnogo se ulaže u saobraćajnu infrastrukturu. Poseban akcenat stavljen je na zaleđe barske opštine…

Raičević: U periodu od 2016-e, zaključno sa 2019-om godinom, blizu dva i po miliona eura će biti uloženo u rekonstrukciju postojećih putnih pravaca na teritoriji opštine Bar i svih 12 MZ. Posebno nas je obradovalo što je višegodišnja inicijativa opštine Bar upućena prema Vladi konačno prihvaćena, tako da smo početkom novembra bili obradovani odlukom Vlade da se dva putna pravca (Virpazar- Biskupada i Biskupada- Kamenički most) koja su do sada imala karakter lokalnih puteva, budu prekategorisana u regionalne saobraćajnice. Ta inicijativa koja datira od prije deset godina, konačno je dobila epilog. Moram da istaknem da je Opština Bar u tom periodu zaista predano radila kako bi ovi pravci mogli da budu kategorisani kao regionalni. Obavljena su geodetska snimanja oba putna pravca. Za put od Biskupade do Kameničkog mosta se već privodi kraju glavni projekat, dok je Opština Bar iskazala spremnost i u nacrtu Budžeta za narednu godinu, planirala iznos od 350.000 eura za izradu glavnog projekta saobraćajnice od Biskupade do Virpazara, čime jasno šaljemo poruku i Vladi da smo spremni da participiramo u rekonstrukciju ova dva putna pravca, koja ne samo da pružaju alternativu Jadranskoj magistrali, već zaista stvaraju dodatnu perspektivu razvoja ovih djelova opštine – Mrkojevića, kraja bogatog prije svega ljudima, a onda i prirodnim potencijalima, i Crmnice, koja je, pored toga što je prepoznata kao područje koje baštini vinarski brend, posljednjih godina sve atraktivnija turistička destinacija.

Lokalna uprava je pronašla rješenje i za višegodišnji problem vezano za parking prostor u Starom Baru. To nije jedina investicija koja je uspješno realizovana u toj mjesnoj zajednici…

Raičević: Svjesni smo da je glavni generator turističkih posjeta Stari Bar. Iz godine u godinu sve veći broj turista posjećuje Stari grad. Činjenice su i da je jedna ružna slika zbog nedefinisanog režima parkiranja predstavljala problem ne samo lokalnoj upravi, već je ona odlazila iz našeg grada i budila jako puno negativnih komentara od strane turista. Programom postavljanja privremenih objekata odredili smo na koji način parking prostor treba biti definisan. Nakon tri neuspješna javna poziva ustupili smo parking na upravljanje Kulturnom centru, koje ga je infrastrukturno opremilo, uz cjenovnu politiku koja podržava zadovoljenje najosnovnijh potreba za funkcionisanje ovakvog sistema parkiranja. Osim želje da turisti iz njega odlaze sa pozitivnom impresijom, ne treba zanemariti ni to da je Stari Bar dragulj opštine Bar. Parking prostor jeste bio jedan od problema, ali vrlo odgovorno u saradnji s Vladom i resornim ministarstvima, realizovaćemo i brojne druge projekte. Sa Ministarstvom kulture, što nas posbno raduje, imamo dobru saradnju po pitanju rekonstrukcije objekata u Starom Baru. Tu prije svega mislim na adaptaciju Palate 85 koja će postati Kreativni hab, namijenjen umjetnicima našeg grada, prevashodno vajarima i radove neophodne na Arhiepiskopskoj palati. U revitalizaciji Starog Bara pomoći će nam i izgradnja Kuće maslina, vrijedne skoro milion eura, finansirane iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore.

Bar je jedna od prvih lokalnih uprava koja je shodno zakonskim regulativama donijela i program postavljanja, građenja i uklanjanja privremenih objekata za period od 2019. do 2023. godine. Da li se ta aktivnost odvija po planu i kakve su reakcije građana?

Raičević: U pravu ste kada kažete da je Opština Bar jedna od prvih u skladu sa novim zakonskim rješenjem donijela program vezano za privremene objekte. Krajem marta je SO Bar dala saglasnost na taj program. Ono što je bila naša namjera je da privremeni objekti budu tipizirani u skladu s pravilnikom kojeg je definisalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ali i da sa lokalnog nivoa apelujemo na korisnike prostora da svoje objekte prilagode onome što Bar predstavlja – mediteranski grad i da svojim vizuelnim identitetom pošalju poruku da smo dio tog prostora. Ipak, i pored volje, ta odluka na terenu nije pružila očekivano. Nijesam zadovoljan realizacijom Programa privremenih objekata u prošloj godini. Možda je to tako dijelom i zbog toga što svaka promjena podrazumijeva blagi otpor, jer lakše je funkcionisati u stanju koje je definisano dugi niz godina. Postojala je uz to i pravna problematika, nadležnost inspekcije koja je trebala da kontroliše Program privremenih objekata. Više puta smo tražili od nadležnih u Ministarstvu održivog razvoja i turizma da se obaveze konrole delegiraju lokalnoj komunalnoj inspekciji, koja bi kontrolisala na koji način su privremeni objekti postavljeni. Međutim, ta ovlašćenja tokom sezone nijesmo dobili. Izmjene i dopune ove odluke su u toku, pa pozivam sve korisnike prostora namijenjenog za postavljanje privremenih objekata, da iskoriste priliku i dodatno definišu svoje lokacije sa ciljem da narednu godinu budemo uspješniji.

Lokalna uprava donijela je i odluku o ustupanju zemljišta za potrebe izgradnje stambenog objekta za penzionere. Dokle se stiglo sa realizacijom tog dugo i željno očekivanog projekta?

RAIČEVIĆ: Lokalna uprava prepoznaje penzionere kao jednu od najznačajnijih kategorija društva. S tim u vezi, SO je donijela odluku o ustupanju zemljišta i oslobađanju od plaćanja naknade za komunalno opremanje. U toku ove godine imali smo dobru saradnju sa Udruženjem penzionera i Fonda PIO. Naš dodatni doprinos za realizaciju ovog projekta je i definisanje saobraćajnice koja će gravitirati tom lokalitetu, pa smo kroz donošenje odluke o izgradnji objekta od opšteg interesa, (koja je sadržala i elemente urbanističko- tehničkih uslova) definisali i trasu saobraćajnice koja treba će biti izgrađena u narednom periodu i sproveli postupak otkupa zemljišta za njenu izgradnju. Moram da istaknem nemjerljiv doprinos čovjeka koji nas je prošle sedmice napustio i ostavio svima nama u amanet da projekat izgradnje ovog objekta realizujemo što prije. To je Iso Matezić, koji je u svakodnevnoj komunikaciji sa nadležnima u lokalnoj upravi nastojao da se ovaj problem barskih penzionera što prije riješi. Sve pretpostavke su sa nivoa lokalne uprave zadovoljene, a i ubuduće ćemo participirati relizaciji projekta i izgradnji objeka, koji će po završetku brojati preko 70 stambenih jedinica.

Sa investitorom Sonuba Montenegro postignut je dogovor da nakon višegodišnje, prvenstveno pravne problematike, otpočne izgradnja turističkog komleksa na Maljeviku. Kakva procedura slijedi?

Raičević: I dalje sam uvjeren da će projekat na Maljeviku ponuditi potpuno drugačiju definiciju turističke ponude ne samo Sutomora, nego cijelog grada. Da je taj projekat pokrenut još 2007. godine do sada relizovan, siguran sam da bismo sada o turizmu u Baru govorili na jedan potpuno drugačiji način i o turistima visoko platežne moći. To je projekat koje je trebao biti razvojni, a tokom godina ga je više karakterisala pravna problematika, nego razvojni imperativ. Međutim, usvajanjem PUP-a i izmjenom i dopunom DUP- a Sutomore centar, stvorile su se pretpostavke za pokretanje postupka. Višegodišnji problem predstavljalo je nedostajanje planskog dokumenta koji bi na pravi način definisao prostor. Krajem aprila su na lokalnom parlamentu definisane prava i obaveze sa ciljem da se on što prije otpočne. Radi se na projektovanju infrastrukture, kao i idejnog rješenja koji će definisati ovaj rizort i turističku ponudu podići za nekoliko stepenika više. Razvojni put ne karakteriše isključivo Sutomore – i u Čanju je planirana izgradnja modernog kompleksa kroz rekonstrukciju starih hotela turističkog naselja “Biserna obala”.

Kada možemo očekivati početak radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru? Plan je bio da nakon potpisivanja ugovora između Opštine Bar, Morskog dobra i Uprave za javne radove posao otpočne odmah po završetku ljetnje turističke sezone…

RAIČEVIĆ: Vlada Crne Gore i Morsko dobro su ponudili rješenje koje na potpuno drugačiji način definše prostor trga i šetališta u Sutomoru. Druga faza ukupne procijenjene vrijednosti je skoro 960.000 eura, tenderska procedura je pri kraju. Nadam se da ćemo uskoro dobiti najboljeg ponuđača i otpočeti radove. Opština Bar u realizaciji projekta u ovoj fazi učestvuje sa 100.000 eura, pored sredstava opredijeljenih od strane Morskog dobra i iz Kapitalnog budžeta Vlade crne Gore. Turistička sezona u Sutomoru biće organizovana na potpuno drugačiji način.

Sutomore je proteklih decenija bilo “crna tačka” turističke ponude Bara, prvenstveno zbog privremenih objekata i neprimjerenih sadržaja koji su ružili sliku tog prelijepog turističkog mjesta na barskoj rivijeri…

Raičević: Bilo je tako. Međutim, posljednjih godina, na malom prostoru, u radijusu ne većem od stotinu metara, imamo četiri hotela sa četiri i više zvjezdica. Pored već planiranih radova, ali i onih koji će uslijediti na adaptaciji i rekonstrukciji hotela “Korali”, turistička ponuda Sutomora će biti potpuno drugačija i privlačiti goste visoke platežne moći. Nastojaćemo da ostvarimo cilj da prudužimo turističku sezonu i da ona traje od šest do devet mjeseci godišnje.

(KRAJ PRVOG DIJELA)

Share.

Comments are closed.