Vjetroelektrana Možura bez statusa povlaštenog proizvođača

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) obustavila je postupak za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije za vjetroelektranu Možura.

Zahtjev za obustavu je podnijela podgorička kompanija “Možura Wind Park”, u čijem je vlasništvu vjetroelektrana.

“Obustavlja se postupak po zahtjevu ‘Možura Wind Parka’ za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije od 12. decembra prošle godine”, navodi se u rješenju RAE koja je u novembru prošle godine, nakon što je Možura počela komercijalnu proizvodnju struje, utvrdila status povlašćenog proizvođača elektrane na 12 godina.

Utvrđivanje povlašćenog statusa značilo je sticanje prava na podsticajne mjere po osnovu proizvodnje struje iz obnovljivih izvora. Prema prošlogodišnjoj odluci Vlade, domaćinstva koja potroše do 300 kilovati ne plaćaju naknadu za obnovljive izvore energije, dok će oni koji budu trošili više plaćati podsticaje po osnovu stavke na računima za struju OIE 2.

Vjetroelektrana Možura, koja se nalazi između Bara i Ulcinja, počela je komercijalnu proizvodnju struje sredinom novembra prošle godine.

Share.

Comments are closed.