Vlada uvodi nove koncesionare za obavljanje lučkih usluga u Baru

Vlada Crne Gore je odlučila da uvede još koncesionara za lučke usluge u akvatorijumu luke Bar i donijela odluku o pokretanju postupka sa prijedlogom koncesionog akta i ugovora o koncesiji.

U saopštenju nakon sjednice Vlade se podsjeća da u akvatorijumu luke Bar lučke usluge već obavlja “Осеаn Montenegro” u svojstvu koncesionara od 2010. godine, a koncesija je dodijeljena na 30 godina.

Imajući u vidu da je u proteklom periodu povećan broj brodova odnosno pretovara tereta, uvođenjem novih koncesionara omogućiće se još veći nivo pružanja kvalitetnih, specijalizovanih i integrisanih usluga svim korisnicima objašnjeno je u saopštenju. Dodjelom koncesije za lučke usluge, saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, doprinosi se, smatraju u Vladi, povećanju sigurnosti, bezbjednosti i kvalitetu usluga u ovoj oblasti.

U dokumentu koji je usvojila Vlada se podsjeća da je koncesioni akt bio na javnoj raspravi i da je stiglo dosta primjedbi i prijedloga. Nakon analize sugestija i sagledavanja benefita za državu i zapošljavanje, Vlada se odlučila da dodijeli još koncesija za pružanje lučke usluge.

U prijedlogu izmjena ugovora o koncesiji se navodi da ukoliko je godišnji prihod društva do 2.000.000 eura, godišnja varijabilna naknadaje 1,5 odsto tog prihoda. Ukoliko je iznad dva miliona, godišnja varijabilna naknada je jedan odsto godišnjeg prihoda, objašnjeno je u dokumentu.

Share.

Comments are closed.