Voda sa izvorišta Kajnak i Brca – Sutomore više nije mutna

Prema posljednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode sa izvorišta Kajnak i Brca-Sutomore se povukla, odnosno u dozvoljenim je granicama, tako da je sada voda sa ovih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Voda sa izvorišta Vrelo – Čanj i dalje nije za piće.

“Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni”, kažu u preduzeću Vodovod i kanalizacija.

Share.

Comments are closed.