Voda sa vodoizvorišta Vrelo-Čanj još uvijek nije za piće

Prema posljednjim analizama, koje su urađene danas, zbog povećane vrijednosti mutnoće još uvijek je na snazi obavještenje za potrošače koji se snabdijevaju vodom sa vodoizvorišta Vrelo-Čanj.

Mutnoća iz vode sa ostalih vodoizvorišta se povukla. Vrijednosti mutnoće su u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa ostalih vodoizvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

“Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost”, navodi se u obavještenju d.o.o. Vodovod i kanalizacije Bar.

Share.

Comments are closed.