Zabranjeno isplovljanje iz luka i pristaništa, osim za ribare

“Akcionim planom zabranjuje se svako isplovljavanje iz luke ili pristaništa kao i plovidba jahti i plovnih objekata namijenjenih sportu i razonodi, u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore za vrijeme trajanja privremenih mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom” saopštio je Safet Kočan, direktor UPSUL.

Kako je prezicirao, ovo važi je samo za plovila za ličnu upotrebu i sportsku rekreaciju. Zabrana ne važi za ribare, fizička lica koja imaju plovilo i dozvolu za ribarenje.

Akcioni plan stupa na snagu nakon objavljivanja na internet stranici Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Share.

Comments are closed.