Zasijedao Savjet Radio Bara

Savjet Radio Bara na današnjoj sjednici razmatrao je i usvojio nekoliko važnih izvještaja i planskih dokumenata.

Usvojeni su Izvještaj o realizaciji programskih sadržaja tokom 2018, kao i Finansijski izvještaj (Završni račun sa mišljenjem revizora) za 2018. godinu.

Nakon toga, Savjet je upoznat sa Planom Programa za 2018, 2019. i 2020. godinu, kao i sa Izvještajem o javnim nabavkama Radio Bara.

Share.

Comments are closed.