Zatvara se Šetalište kralja Nikole i parking na marini

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, na danas održanoj sjednici, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u Baru, a saglasno Naredbi Vlade Crne Gore za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa, donio je sljedeće zaključke:

1. Zatvara se šetalište kralja Nikole, na prostoru od Nultog kilometra do šume Lekovića.

2. Nalaže se AD “Marina” Bar da zatvori ulaznu rampu i kapiju na marini i na taj način onemogući prolaz lica na prostor kojim upravlja ovo preduzeće, osim korisnika godišnjih parking dozvola.

3. Zadužuje se Služba komunalne policije Opštine Bar da u saradnji sa Upravom policije CB Bar preduzme sve neophodne aktivnosti na realizaciji i daljem sprovođenju privremenih mjera iz ovih zaključka.

4. Mjere iz navedenih zaključaka primjenjivaće se od 30. marta 2020. godine i trajaće do prestanka važenja Naredbe Vlade Crne Gore za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa.

“U slučaju nepostupanja po privremenim mjerama iz ovih zaključaka, Služba komunalne policije će, saglasno posebnim ovlašćenjima propisanim Naredbom Vlade Crne Gore, podnositi krivične prijave radi utvrđivanja krivične odgovornosti u skladu sa članom 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore”, kaže se u dopisu kojeg potpisuje Dušan Raičević, rukovodilac Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje.

Share.

Comments are closed.