Završena 12. sjednica SO Bar

Na današnjem nastavku 12. sjednice SO Bar većinom glasova usvojena je posljednja tačka dnevnog reda – Predlog Odluke o prenosu ovlašćenja na Vladu Crne Gore za valorizaciju urbanističke parcele UP 2 po DUP-u “Topolica III-Izmjene i dopune”. Povjerenje većine odbornika ova odluka dobila je nakon kolegijuma na kome je dogovoren sastav tenderske komisije.

Poslije Kolegijuma na kojem je usaglašen dio stavova, odnosno donijeti zaključci, sjednica je nastavljena kraćom raspravom u kojoj su učestvovali odbornici Miloš Šušter, Nebojša Đurović, Vasilije Lalošević, Božo Janković, Jovan Popović, Dragan Vojvodić, Nikica Purlija i Branka Nikezić.

Odluka je, sa 20 glasova “za” i dva “uzdržana” glasa, usvojena uz amandmane odbornika Dragan Vojvodića i Branke Nikezić. Donijeta su i tri zaključka Kolegijuma – “da se prihvata korigovan Amandman odbornika Dragana Vojvodića, odnosno da isti glasi: U prijedlogu Odluke o prenosu ovlašćenja poslije tačke 1, dodaje se nova tačka 2 koja glasi:

“Zemljište koje je u svojini Opštine Bar, odnosno sa kojim raspolaže Opština Bar, ne može se prodati po cijeni nižoj od 380,00 eura po metru kvadratnom”.

Drugi zaključak Kolegijuma je da Skupština Opštine Bar predlaže da u sastav Tenderske komisije, u ime Opštine Bar budu Zoran Radojičić, glavni administrator, Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije i Nikoleta Pavićević, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora. Preostala dva člana Tenderske komisije koja su predložena na Kolegijumu: Vasilije Lalošević odbornik SNP-a i Dragan Vojvodić odbornik SDP-a u SO Bar, nijesu prihvatili članstvo u komisiji, pa je na prijedlog odbornice Branke Nikezić uz 20 glasova za, izglasan prijedlog da predsjednik Opštine Bar imenuje dva člana iz reda odbornika.

Na kraju, u trećem zaključku se kaže da: “prilikom definisanja ugovora sa budućim investitorom neophodno je ugovoriti obavezu investitora da otpočne sa radovima u periodu ne dužem od jedne godine, od dana zaključenja ugovora, dok je u nastavku ovog zaključka unešeno, odnosno usvojen amandman, na prijedlog odbornice Branke Nikezić, “dok će za pet godina investiticija biti završena uz ulaganje od 40.000.000 eura.

U dijelu zasijedanja koje je prethodilo glasanju, sekretar Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanović objasnio je da ova parcela ima 18.002 kvadrata, od kojih 13.700 kvadrata pripada opštini Bar, a 4.300 državi.

“Međuresorska tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investiconim ulaganjima formirana 21. novembra 2018. godine koju čine predstavnici Ministarstva finansija, opštine Bar, Sekretarijata za razvojne projekte Crne Gore, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Uprave za nekretnine sa zadatkom da sprovede postupak prodaje predmetne nepokretnosti putem prikupljanja ponuda. Imajući u vidu razliku vrijednosti nepokretnosti kojom raspolaže Vlada Crne Gore i one kojom raspolaže opština Bar, a kako one zajedno čine urbanističku parcelu, Ministarstvo finansija je tražilo od Društva za reviziju i konsalting ‘Delojz’ iz Podgorice procjenu vrijednosti nepokretnosti po metru kvadratnom. U skladu sa dostavljenim izvještajem, taj iznos je od 128 do 157 eura po metru kvadratnom. Statutom opštine Bar propisano je da Skupština opštine Bar raspolaže imovinom opštine, pa shodno tome ima zakonski kapacitet za prenos svih ili nekih svojinskih ovlašćenja. Regulisanje finansijsko- pravnih odnosa povodom valorizacije nepokretnosti definisaće se sporazumom koji će zaključiti Vlada Crne Gore i opština Bar”, objasnio je Dabanović.

Iz redova opozicije čulo se da je cijena po kojoj je revizorska kuća procjenila parcelu nedopustivo niska.

“Sekretar Dabanović je, pretpostavljam nenamjerno neke stvari preskočio da kaže- procjena opštine Bar je po kvadratu bila 380 eura, a Direkcije za nekretnine 410 eura, a da je uvažna revizorska kuća nama rekla da je sasvim dovoljno od 128 do 157 eura po metru kvadratnom. Molim vas da danas glasate kao da je ovo vaše, jer tada ne biste glasali. Nema toga ko bi prihvatio da u tenderskoj komisiji, gdje prodajete skoro četiri petine, a komšija jednu petinu dozvolite oni diktiraju uslove. Opština Bar treba da u tenderskoj komisiji ima većinu. Ovo je centralna lokacija u našoj opštini, pa se ova cijena zove- sprdnja. Ta revizorska kuća, pa neka me tuže, uradila je posao nekvalitetno i nepošteno. U našim okolnostima bi se moglo reći i da je neko ‘malo podmazao’. U barskoj opštini od ove, neposredno pored Sportske hale, nema bolje lokacije. Ne kažem da ne treba prodati, ali ta cijena mora biti tačno onoliko koliko parcela vrijedi, ni jedan cent manje. Većinu u tenderskoj komisiji treba da čine predstavnici opštine Bar”, istakao je Dejan Đurović (DF) i uputio molbu odbornicima da se po ovom pitanju ne ponašaju “partijski” nego da predstavljaju građane Bara.

Sa njim su se složili i Miloš Šušter (URA) i Vasilije Lalošević (SNP) koji je poručio da “ovo nije način da gazdujemo svojom zemljom”.

Za Dragana Vojvodića (SDP) je „problematično prenošenje ovlašćenja na Vladu, bez obzira na budući sastav tenderske komisije”.

Božidar Janković (DPS) je istakao da “cijena nije ključni faktor, nego je investicija“.

“Cijena je početna. Investicija od 40 miliona će da ima za Bar i privredu ogromni multiklikativni efekati lansiraće Bar na svjetsko turističko tržište”, poručio je Janković.

Branka Nikezić je istakla da je ovo “vrlo vruća i važna tema za Bar”.

“Radi se o imovini koja je čuvana decenijama i treba da ostane ‘srce grada’, pa nije ni čudo da se govori ovako emotivno. Ne znam ima li Baranina koji je ne svojata kao da je njegova. Predlažem da se prvo raščisti situacija oko procjene. Ako je 13.647 naše, a 4.355 kvadrata, to znači da je naše dvije trećine zemljišta, postavlja se pitanje da li tako treba formirati i tendersku komisiju koja će da glasa o tome. Da li u toj komisiji (koja broji 12 članova) treba da bude osmoro naših, a četvoro predstavnika Vlade… Nijesmo raspoloženi da dižemo ruke bez dobrih uslova, a to treba ispoštovati. I ako dođe do procjene koja nama odgovara, predlažem da se oroči početak izgradnje na godinu i ni dana duže. Svi se radujemo hotelu sa pet zvjezdica i znamo da je Baru potreban, a tu nema razlike između pozicije i opzicije, na to treba da gledamo istovjetno”, podvukla je Nikezić.

Predsjednik SO Bar Mićo Orlandić je istakao da je suština pitanje “jesmo li za ovu odluku ili ne”.

“Ako je već odluka o prenosu ovlašćenja na Vladu, to je suštinsko pitanje, pa ako već prenosimo neka svoja ovlašćenja, onda nije baš realno da tražimo da imamo većinu u tenderskoj komisiji. Treba da imamo na umu da nam hotel sa ovakvim sadržajima treba. Sve procjene su rađene da bi se došlo do početne cijene koja će zavisiti od toga koliko je ko spreman da ponudi za ovu lokaciju. Ovaj tenderski proces se uvijek može zaustaviti i preko naših članova u tenderskoj komisiji i preko informacija o njenom radu, što ćemo posebnom pažnjom pratiti”, kazao je Orlandić.

Share.

Comments are closed.