Završena 19. sjednica SO Bar: Burno oko kredita za Komunalne djelatnosti

Jedna od najzanimljivijih i najozbiljnijih sjednica Skupštine opštine Bar u posljednje vrijeme, koja je u kontinuitetu trajala skoro deset i po sati, ipak, je na kraju, završena uz osmijehe odbornika.

Bilo je to kad je predsjednik Odbora direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Zarija Franović kazao da mu je rasprava o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku DOO “Komunalne djelatnosti” Bar o kreditnom zaduženju bila interesantna, pa i zabavna, uprkos četvorosatnoj, kako je rekao, žučnoj diskusiji. Potom je povukao Predlog Odluke s dnevnog reda. Toj njegovoj odluci prethodila je diskusija predsjednika Opštine Dušana Raičevića koji je predložio da se “o toj tački dnevnog reda razmatra u nekom budućem periodu” i desetominutna pauza koju je predložio predsjednik SO Bar Mićo Orlandić, radi sastanka predsjednika odborničkih klubova. Desetominutni sastanak u Maloj sali SO Bar, koja je i danas mirisala na duvan, protegao se na 40 minuta, a kad je završen Franović je, na poziv Orlandića da izađe za govornicu, povukao Predlog Odluke.

A da će se, kao rijetko kada, čuti disonantni tonovi među koalicionim partnerima, bilo je vidljivo odmah poslije uvodnih diskusija Zarije Franovića i Steva Pejovića, izvršnog direktora DOO “Komunalne djjelatnosti”, kada su Ljubomir Vukoslavčević i Radomir Novaković (potpredsjednik Opštine) iz “Biram Crnu Goru”, kao i Miloš Fuštić i Božidar Janković iz DPS-a izrazili mnoge nedoumice u pogledu kreditnog zaduženja Komunalnog od 300.000 evra. A najvažnije su bile: ko će da vrati kredit sa rokom otplate od 12 mjeseci, ako to ne uspije Komunalno, kao i za kakvu namjenu se podiže kredit? Pejović je odgovorio da će Komunalno platiti kredit potpisanom mjenicom deponovanom u Ministarstvu finansija, a kredit se podiže za tekuću likvidnost i izmirenje dospjelih obaveza prema državi, odnosno Ministarstvu finansija.

Pominjane su i visoke plate u Komunalnom od kojih je najveća izvršnog direktora od 1.750 evra.

U raspravu su se uključili i opozicioni odbornici, reklo bi se, diskretno dodajući ulje na vatru: Momčilo Leković iz Demokrata, koji je kazao da bi i najkoncentrisaniji odbornik bio zbunjen zbog različitih obrazloženja ove Odluke i Miloš Šušter iz URE, koji je kazao da bi trebalo prihvatiti kredit jer je neophodan za poslovanje Komunalnog, kao i da teret vraćanja ne može da padne na Opštinu, ali je predložio i da koalicioni partneri razmirice rasprave na nekom drugom mjestu i bez direktnog prenosa preko Radija.

Temperaturu je naročito podiglo obraćanje Radomira Novakovića koji je rekao da je misterija kako je ova tačka došla na dnevni red i da je nekorektno što nije upoznat s njom kao jedan od četvorice potpisnika koalicionog sporazuma o uspostavljanju vlasti u Baru.

A kada je Dušan Raičević istakao da je sa pozicije predsjednika Opštine i poslije tročasovne diskusije prilično zabrinut po pitanju kreditnog zaduženja Komunalnog  i predočio proceduralne manjkavosti, uz neke zamjerke na rad Komunalnog, bilo je jasno da će ovaj Predlog Odluke morati da čeka neke “bolje” dane.

Zahvaljujući ovoj neočekivano burnoj raspravi nekako je u drugom planu ostala najvažnija tačka dnevnog reda: Predlog mjera i zaključaka sa ciljem prevazilaženja negativnih efekata izazvanih pandemijom COVID – 19. Ova tačka je usvojena jednoglasno, sa 22 glasa “za”. Prethodno su odbornici većinom glasova odbili svih 14 amandmana Demokrata, koji su bili kompatibilni sa prvim da se “suspenduje reprezentacija svim javnim funkcionerima do kraja godine”.

A zaključke je pročitao predsjednik Opštine Raičević.

Pored ostalog: korisnik privremenog ugostiteljskog objekta oslobađa se komunalne takse za šest mjeseci, a ugostiteljske terase za tri mjeseca za 2020. godinu; auto taksi prevoznik oslobađa se komunalne takse za korišćenje auto-taksi stajališta; Opština Bar oslobađa poreza poslodavce za nove zaposlene; Opština Bar odlaže plaćanje poreske obaveze obvezniku plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica; oni koji se reklamiraju na javnim površinama, poput, recimo, bilborda, oslobađaju se lokalne komunalne takse za april, maj i jun; nalaže se Sekretarijatu za finansije da obračun zarada za zaposlene iz kategorij A i B, za maj i jun, vrši u skladu sa Odlukom o obračunskoj vrijednosti koeficiijenta  za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2020. godinu; investitor koji u 2020. godini sa Opštinom Bar ugovori  plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora, ima pravo na umanjenje tog iznosa od dodatnih 10 odsto, itd.

Današnja prva tačka dnevnog reda: Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave za 2019. godinu usvojena je sa 23 glasa “za” i tri “protiv”. U okviru ove tačke Sekretar sekretarijata za imovinu i zastupanje Vido Dabanović istakao je da je tužbenih zahtjeva prema Opštini u 2019. godini bilo u iznosu 5,3 miliona evra, dodajući da budžet Opštine nije bio ugrožen od strane tužbenih zahtjeva, ali da do toga može doći.

Druga tačka dnevnog reda Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama  Opštine Bar usvojen je sa 22 glasa “za” i jednim “protiv”, a govorili su samo Ivana Backović, sekretarka Sekretarijata za ekonomiju i Momčilo Leković.

Poslije Svetlane Gažević, sekretarke Sekretarijata za lokalnu samoupravu, uvodničarke u četvrtu tačku dnevnog reda: Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Bar, koje su ukupno manje za 50.000 evra kako bi se izašlo u susret malim i srednjim preduzećima, diskutovali su Momčilo Leković i Miloš Šušter, uglavnom o racionalnosti te odluke. Ova tačka usvojena je sa 22 glasa “za” i tri “protiv”.

Tokom današnjeg poslijepodnevnog zasjedanja za govornicu su izlazili i odbornici Omer Vukić (SDP), Dragan Tufegdžić i Dijana Pejović (Demokrate), kao i načelnik Službe zaštite Amir Muslić i načelnik Komunalne policije Dejan Škerović.

Poslije devet i po sati napornog rada niko nije imao snage za odbornička pitanja.

Share.

Comments are closed.