Crkva Sv. Vračeva, srednji vijek, Komina – III kat.

Crkva Svetih Vrača u selu Komina podignuta je u kasnom srednjem vijeku, kao građevina izduženog pravougaonog oblika sa jednom polukružnom apsidom na istoku.

Crkva je bila zidana pritesanim kamenom, slaganim u horizontalne redove. Na unutrašnjim zidovima crkve primjetni su tragovi fresko-dekoracije. Danas je crkva u ruševinama. Obrušeni zidovi očuvani su do visine od 2,5 metra.

Share.

Comments are closed.