Crkva Sv. Katarine, srednji vijek, Ravanj – III kat.

Crkva Svete Katarine u selu Ravanj potiče iz kasnog srednjeg vijeka, a nalazi se nedaleko od ilirske mogile. Podignuta je kao jednobrodna pravougaona građevina manjih dimenzija. Zidana je pritesanim kamenom.

Crkva se nalazi u lošem stanju. Krovna konstrukcija je uništena, a zidovi obrasli rastinjem, očuvani do visine od dva metra. Unutrašnji zidovi crkve bili su oslikani. Na zapadnoj fasadi crkve takođe ima fresaka, a u luneti iznad zapadnog portala pored tragova fresaka postoje i tragovi natpisa.

Share.

Comments are closed.