Manastir Orahovo, XIII-XIX vij, Orahovo – III kat.

Pravoslavni manastir Orahovo nalazi se u istoimenom selu, udaljenom oko dva kilometra od Virpazara.

O nastanku manastira nema sačuvanih pisanih izvora. Ne zna se ni kada je izgubio funkciju manastira i kada je njegova crkva postala grobljanski hram. Manastirski kompleks sastoji se od dvije crkve i konaka. Podizanje starije, manje jednobrodne crkve, vezuje se za XV vijek, odnosno za vrijeme Jelene Balšić, kada se manastir Orahovo pominje kao metoh manastira Vranjina.

Mlađa manastirska crkva sv. Nikole podignuta je najvjerovatnije sredinom XVII vijeka. Dugačka je osam, a široka pet metara, zidana od pravilno složenog pritesanog kamena. Iznad zapadnog dijela hrama naknadno je podignut zvonik za preslicu sa tri otvora 1909. godine. Crkva sv. Nikole je iznutra živopisana 1663. godine, o čemu svjedoči prijepis starijeg natpisa iznad vrata. U crkvi sv. Nikole nalazi se ikonostas sa 22 ikone, koje su 1909. godine radili Vasilije i Milivoje Đinovski. Zgrada manastirskog konaka nalazi se sa sjeverne strane crkve.

Share.

Comments are closed.