Dom zdravlja nabavlja 4D ultrazvuk za potrebe Dispanzera za žene

Iz barskog Doma zdravlja javljaju da je raspisan tender za nabavku 4D ultrazvučnog aparata čime će, kako kažu, nivo zdravstvene zaštite i pružanja zdravstvenih usluga u timu izabranih doktora za žene biti podignuti na još veći nivo.

Dispanzer za žene, odnosno Tim izabranog doktora za žene ZU Dom zdravlja Bar smješten je u prostorijama Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ Bar.

Stalno je angažovano dvoje ljekara specijalista ginekologije i akušerstva, od ponedjeljka do petka. Krajem 2023. i početkom 2024. godine izvedeni su zanatski radovi i adaptirane prostorije u Timu izabranog doktora za žene.

„Takođe tokom 2023. i početkom 2024.godine nabavljen je novi kancelarijski namještaj i nova oprema čime su poboljšani uslovi za rad ordinirajućih ljekara, a samim tim i zdravstvena zaštita pacijenata je podignuta na mnogo veći nivo. Kupljena je nova ginekološka stolica i nabavljeni novi instrumenti, kao i binokularni optički kolposkop.

Kupovinom autoklava poboljšani su i uslovi sterilizacije instrumenata i zavojnog materijala. I prostorije Savjetovališta za reproduktivno zdravlje su adaptirane i nabavljena nova oprema“, kazali su iz barskog Doma zdravlja.

Share.

Comments are closed.