OŠ Jugoslavija: Podrška inkluzivnoj praksi i obilježavanje Dana Bara

Oktobar i novembar u OŠ “Jugoslavija” protekao je u aktivnostima škole posvećenim unaprjeđenju inkluzivne prakse, i obilježavanju Dana oslobođenja Bara.

OŠ “Jugoslavija”, kao ekspozitura RC “Dr Peruta Ivanović” Kotor, nastoji da u okviru svog djelovanja saradnje sa lokalnom zajednicom unaprijedi aktivnosti koje se tiču podrške djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, u cilju širenja i dijeljenja dobrih primjera inkluzivne prakse barskih osnovnih škola.

Školu su 22. oktobra, posjetile direktorica Resursnog centra za djecu i mlade – Podgorica, mr Mirjana Popović i pedagoškinja mr Irena Bogićević, u okviru Okruglog stola na temu “Inkluzivna praksa u osnovnoj školi – iskustva i savjeti”. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici OŠ “Jugoslavija”, “Blažo Jokov Orlandić”, “Anto Đedović”, “Srbija”, “Kekec” i “Mrkojevići”, a prisutni su imali priliku da razmijene iskustva svojih škola kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje, kao i da od gostiju predavača dobiju savjete za prevazilaženje nedoumica i poteškoća u različitim situacijama u inkluzivnoj praksi.

U cilju nastavka širenja dobrih primjera inkluzivne prakse i saradnje osnovnih škola barske opštine, 28. novembra je OŠ “Jugoslavija” bila inicijator i organizator radionice za asistivnu tehnologiju na temu “Pružimo ruku za novu priliku”, kojoj su prisustvovali predstavnici OŠ “Jugoslavija”, “Blažo Jokov Orlandić”, “Anto Đedović” i “Mrkojevići”. Cilj radionice je bio da se učitelji, nastavnici i stručni saradnici upoznaju sa asistivnom tehnologijom koja se koristi u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Prezentovane su najčešće smetnje: autizam, govorno-jezičke poteškoće, intelektualne i tjelesne smetnje. Učesnici su, potom, u tri različite radionice, izrađivali didaktički materijal koji će koristiti u svojim školama. Tim iz svake škole je napravio senzornu tablu, puzzle za formiranje pojma broja i igru za učenje boja i motoričke vježbe. Predstavljeni su različiti softveri i tehnološka pomagala koja mogu da se koriste u nastavi. Radionicu su osmislile i vodile Lorena Srećković – pedagoškinja, Žaklina Raonić – profesorica razredne nastave, Danijela Drobnjak – profesorica likovne kulture i Ljiljana Delić – profesorica informatike sa tehnikom. Ovoj radionici prethodila je dvodnevna obuka u RC “Dr Peruta Ivanović” u Kotoru, koju su prošle voditeljke radionice.

Uslijedile su aktivnosti povodom obilježavanja Dana oslobođenja Bara. U holu škole otvorena je Izložba fotografija “Bar u 100 slika”, kojom je na 100 fotografija predstavljen Bar kroz vrijeme. Veliki dio fotografija načinili su učenici, te je ovaj izložbeni dio naslovljen “Bar u oku učenika”. Izložbu su pripremili profesor razredne nastave Slobodan Knežević, profesorica geografije Olivera Novaković i profesorica informatike sa tehnikom Ljiljana Delić. U okviru aktivnosti škole “Naši uspješni sugrađani kulturnog života Bara”, 19. novembra školu je posjetila dr Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i direktorica Narodnog muzeja Crne Gore koja je sa djecom razgovarala o svom razvojnom putu, modnim kreacijama inspirisanih crnogorskim etno motivima i motivima iz oblasti likovne umjetnosti, kao i o radu Narodnog muzeja Crne Gore, te je školi tom prilikom poklonila vrijedne naslove i monografije. Gost škole bila je 20. novembra violinistkinja mr Dina Desančić, koja je učenicima izvodila poznate kompozicije, govorila o svom razvojnom putu u svijetu muzike, uspjesima i ljubavi prema violini, uz poruku da su za svaki uspjeh potrebni ogroman rad, volja, istrajnost i upornost  a prije svega ljubav prema onome što želimo.

U školskoj biblioteci održana je 22. novembra svečanost povodom Dana oslobođenja Bara, kojom su učenici, uz pomoć i podršku svojih nastavnika, izveli kulturni program koji je sačinjavao muzički dio u vidu horskih i folklornih izvođenja, literarni dio kroz kazivanje stihova i čitanje literarnih radova o Baru, kao i čitanja anegdota starih Barana i slajd prezentacija o gradu, njegovom položaju, prošlosti, razvoju i događajima po kojima je prepoznat. Svečanost su pripremile nastavnice Violeta Jaramaz, profesorica muzičke kulture, Olivera Novaković, profesorica geografije, Dalila Mujić i Vera Milačić – Brkanović, profesorice Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i Ljiljana Omerdić, bibliotekarka.

U okviru aktivnosti na nivou grada povodom obilježavanja Dana oslobođenja Bara, učenici naše škole Marijan Šaltić, Luka Pavlović i Marin Šaltić učestvovali su u kvizu “Koliko poznajem svoj grad” i zauzeli odlično 5, 6. i 7. mjesto. Njihov mentor bio je nastavnik istorije, Petko Vuković, a čime je u plasmanu osnovnih škola OŠ „Jugoslavija” zauzela visoko treće mjesto. U “Uličnoj trci Bara” OŠ “Jugoslavija” osvojila je prvo mjesto u ukupnom ekipnom plasmanu za dječake i djevojčice.

Povodom tradicionalne manifestacije “Susreti pod starom maslinom” naši učenici, članovi Dramske sekcije, kao počasni gosti, u Domu kulture su izveli predstavu “Ko je kriv za jedinicu”. Učenike je pripremala nastavnica Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti Jelena Boričić. U okviru učešća u literarnoj radionici “Zaustavite djetinjstvo” učenici Selina Hasanović i Danilo Janković osvojili su prvo i treće mjesto. Školu su posjetili pjesnici, među kojima i ovogodišnji laureat Dejan Đonović, koji su se kroz vedre stihove družili sa učenicima u školskoj biblioteci.

Tokom novembra mjeseca zaposleni OŠ „Jugoslavija”, kako Uprava škole i stručna služba, tako u nastavnici, prisustvovali su brojnim obukama, programima stručnog usavršavanja, radionicama, konferencijama i savjetovanjima, čime se bilježi do sad najveći broj različitih vidova usavršavanja na mjesečnom nivou.

Share.

Comments are closed.