Parlamentarni izbori, 25. avg – DPS, HRS, SD, Crno na bijelo, HGI, BS

BESPLATNA SAOPŠTENJA

Mustafić: BS će se zalagati za punu valorizaciju kulturnih i turističkih potencijala Starog Bara i Mrkojevića

Bošnjačka stranka će se založiti za afirmaciju i realizaciju ključnih razvojnih prioriteta u Baru, koji se nalaze i u njenom izbornom program, poručio je politički direktor Bošnjačke stranke i poslanički kandidat Suljo Mustafić.

On je istakao da će BS inicirati podršku realizaciji proširenja i rekonstrukcije magistralnih puteva u ovoj opštini, a fokus će biti i na valorizaciji kulturnih i turističkih potencijala Starog Bara i Mrkojevića.

“Bošnjačka stranka će, kroz sredstva iz kapitalnog budžeta, inicirati podršku projektu proširenja i rekonstrukcije regionalnog i medjunarodnog putnog pravca Bar–Skadar, dionica preko Mrkojevića. Riječ je o veoma prometnom putnom pravcu preko Mrkojevića koji povezuje Bar i Crnu Goru sa Albanijom. Potrebo je uraditi projekat rekonstrukcije, finansirati eksproporijaciju zemljišta i uraditi njegovo proširenje i sanaciju. Projekat otvara novu perspektivu turističkog i poljoprivrenog razvoja Mrkojevića i ukupno bolje povezanosti Bara sa Skadrom”, rekao je Mustafić.

Napomenuo je da će BS takođe inicirati podršku projektu, sanacije proširenja i rekonstrukcije putnog pravca Bar-Sutorman-Virpazar, kao alternativnog putnog pravca koji povezuje Bar i Podgoricu. Kako je istakao, projekat je važan i za saobraćajno povezivanje i valorizaciju turističkih potencijala ruralnog područja Bara.

“Iniciraćemo  i punu valorizaciju kulturnih i turističkih potencijala Starog grada i Starog Bara. Tražićemo prioritetno donošenje novih prostorno-planskih dokumenata i otvaranje mogućnosti za oživljavanje i revitalizaciju Starog grada. Smatramo da treba omogućiti potencijalnim investitorima da ulože sredstva u obnovu pojedinih repernih objekata i njihovo stavljanje u turističku funkciju. Podržaćemo te incijative uz insistiranje na očuvanju svih vrijednosti ambijenta i stručnoj obnovi arhitektonskog nasljeđa – mediteranske i orijentalne arhitekture”, rekao je Mustafić.

U oblasti poljoprivrede, Bošnjačka stranka će podržati još veća ulaganja, posebno kada je u pitanju maslinarstvo. “Radićemo na jačanju kapaciteta maslinarskih udruženja, formiranju klastera, unaprijeđenju tehnologije, proizvodnje, pakovanja i prerade. Iniciraćemo izgradnju putne infrastrukture u maslinjacima i njihovu punu zašttitu. Podržaćemo projekat dovršetka Kuće maslina u Starom Baru i davati punu podršku turističkim i poljoprivrednim manifestacijama, kao što je “Maslinijada”, sa  ciljem  promocije poljoprivrede, turizma i kulturnog nasljeđa”, poručuje Mustafić.

Takođe, navodi da će Bošnjačka stranka podržavati projekat izgradnje islamskog vjerskog objekta-džamije u Novom Baru. Preko naših predstavnika iniciraćemo određivanje lokacije i dobijanje građevinskih i svih drugih neophodnih saglasnosti za izgradnju ovog objekta bitnog za zadovoljenje vjerskih potreba više hiljada muslimana koji žive na području Novog Bara”, zaključio je Mustafić.

***

Janović (HGI): Marija Vučinović zlouporabila HGI

Sinoć je na debati, koja je održana na Nacionalnom javnom servisu, ispred Hrvatske građanske inicijative –„HGI. Svim srcem za Crnu Goru“, sudjelovao Ilija Janović, potpredsjednik HGI-ja.

Replicirajući predsjednici HRS-a Mariji Vučinović rekao je da je nezadovoljan zlouporabom funkcija HGI-ja: „Imamo jednu potpunu anomaliju u društvu, ali očito smo navikli na to. Netko tko je obnašao u dva protekla mandata ministarsku funkciju HGI-ju, još uvijek zloupotrebljava tu funkciju ispred HGI-ja kroz navodno reformsku stranku, gdje želi ponuditi neko novo rješenje, neki novi rad u novoj Vladi“, kazao je Janović. Istakao je i da je gospođa Vučinović obilježila svoj kraj u HGI-ju falsificiranjem potpisa podrške za osnivanje HRS-a, čija je predsjednica.

Janović je, tijekom rasprave, uputio gospođi Vučinović pitanje koliko puta je boravila u Zagrebu u službenom posjetu tijekom trajanja oba mandata kao ministrice bez portfelja ispred HGI-ja, na što mu ona nije odgovorila.

Po pitanju  članstva Crne Gore u Europsku uniju, Janović je istakao da to pitanje ne ovisi samo o Crnoj Gori, već i o ostalim članicama EU. Naglasio je i da je vidljivo s kakvim smo se krizama kao država suočili te značaj zatvaranja određenih poglavlja. Osvrnuo se na poglavlje broj 8, koje je pod utjecajem Hrvatske ponovno aktivirano.

Janović kaže da ga raduje to što je u pregovaranju CG vrlo samostalna: “Prednjačimo u odnosu na regiju. Mi njegujemo koncept različitosti. To svakako treba da podrazumijeva i različitost percepcije i interesa.”

Na nama je da mi što bolje uredimo i implementiramo zakonodavstvo kako bi se osjetio boljitak za stanovnike, naveo je on. Kada će doći na red ulazak to zavisi od geopolitičke situacije, kaže Janović.

Također je istakao dobru suradnju sa Zagrebom, a pogotovo što se tiče pristupa EU. HGI je dala veliki doprinos i dat će i ubuduće u dobrosusjedskim odnosima, istakao je Janović.

Ilija Janović pozvao je građane da zaokruže tri, i daju podršku stranci koja ostaje dosljedna svojim političkim principima.

***

Docent dr Aleksandar Šćepanović podržao “Crno na bijelo”: Zdravstvu potrebne inovacije

Docent doktor Aleksandar Aco Šćepanović podržao je danas platformu “Crno na bijelo” i istoimenu koaliciju na predstojećim izborima u nedjelju.

Doktor Šćepanović je završio stomatološki fakultet u Beogradu i stekao zvanje doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

“Dr Šćepanović je bio radno angažovan u stomatološkoj zdrastvenoj zaštiti gdje je dugo vremena bio na rukovodećem mjestu načelnika službe. Iza sebe ima puno naučnih i stručnih radova koji su publikovani u zemlji i inostranstvu i koji su ga kvalifikovali i unaprijedili u zvanje docenta. Bio je dugo vrmene i sportski ljekar u mnogim klubovima Podgorice i reprezentacije Crne Gore”, saopštili su iz ove koalicije.

“Podržavam program koalicije i vašu platformu, koja je dobra a koja može još da se doradi u narednom periodu gdje ću kao konsultant doprinijeti tome u svakom pogledu. Mojim prisustvom i radom ću u granicama svojih mogućnosti doprinijeti inovacijama u našem zdrastvu”, zaključio je dr Šćepanović.

***

SD za državnu razvojnu banku i državnu telekomunikacionu kompaniju

Boris Mugoša, poslanik u Skupštini Crne Gore i kandidat na listi „Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJEDNO“, istakao je da se Socijaldemokrate zalažu za osnivanje državne razvojne banke, koja bi bila jaka potpora oporavku naše ekonomije i jačanju njenog razvojnog potencijala i državne telekomunikacione kompanije, koja bi doprinijela povećanju konkurentnosti na tržištu telekomunikacija i unapređenju bezbjednosti i sigurnosti podataka.

“Uz afirmaciju principa slobodne konkurencije i tržišnog poslovanja, Socijaldemokrate smatraju da je neophodna aktivna i pažljivo balansirana uloga države u ekinomiji. Ona mora biti efikasni mehanizam za podsticanje privrednog razvoja, odnosno da u kontinuitetu unapređuje poslovni ambijent, smanjuje razna fiskalna i parafiskalna opterećenja na privredu, definiše jasna pravila tržišne utakmice i jača institucije sistema koje treba da osiguraju da su ta pravila jednaka za sve ali država treba da bude i korektivni faktor u cilju stvaranja pravedne tržišne utakmice i socijalno odgovorne raspodjele ekonomskih benefita.”, kazao je Mugoša.

U tom smislu, objašnjava Mugoša, Socijaldemokrate se godinama zalažu za osnivanje državne razvojne banke, a aktuelna situacija u crnogorskoj ekonomiji uzrokovana pandemijom COVID-19 još je jedna potvrda ispravnosti zalaganja SD-a za crnogorsku razvojnu banku, koja bi bila jaka potpora oporavku naše ekonomije i jačanju njenog razvojnog potencijala i njene konkurentnosti. “Uostalom, Hrvatska i Slovenija imaju svoje razvojne banke još od 1992, koje značajno doprinose unapređenju performansi njihovih privreda, a posebno važnu ulogu imaju u ublažavanju negativnih posljedica aktuelne pandemije”, navodi Mugoša.

Prema njegovim riječima, Crnogorska razvojna banka bila bi snažna, odnosno veoma povoljna finansijska podrška mikro, malim i srednjim preduzećima, sa posebnim fokusom na podsticanje domaće proizvodnje i izvozno orijentisana preduzeća, definisala bi posebne kreditne linije u vidu beskamatnih kredita za mlade poljoprivrednike, nezaposlene visokoškolce, građane koji su ostali bez posla kao tehnološki viškovi, dugoročno nezaposlene, za žensko i socijalno preduzetništvo i dr. Jedan od modaliteta je transformacija IRF-a u državnu razvojnu banku.

“Takođe, Socijaldemokrate smatraju da je neophodno uraditi sveobuhvatnu analizu opravdanosti osnivanja državne telekomunikacione kompanije, koja bi objedinila brojne nedovoljno iskorišćene infrastrukturne resurse (optička vlakna, predajnici…) kojima raspolažu razni privredni subjekti u državnom vlasništvu i vlasništvu lokalnih samouprava (Željeznička infrastruktura, CEDIS, CGES, Regionalni vodovod, Radio-difuzni centar, Komunalne usluge Podgorica) i doprinijela povećanju konkurentnosti na tržištu telekomunikacija i unapređenju bezbjednosti i sigurnosti podataka”, zaključio je Mugoša.

***

HRS / Baftiari i Simonović : Medijska pismenost i informisan građanin preduslovi demokratskog društva

Hrvatska reformska stranka Crne Gore insistiraće na digitalizaciji i informatizaciji, te će podsticati digitalnu i medijsku pismenost u cilju što boljeg prilagođavanja digitalnoj Europi, izjavila je Adelina Baftiari iz Hrvatske reformske stranke Crne Gore.

“Nužan preduslov svakog demokratskog društva su dobro informirani građani, koji na temelju medijskih informacija donose odluke. Samo na pravi način, informisan građanin može da kritički promišlja i sudjeluje u javnim raspravama i društveno političkom životu u cjelosti. Zato su sloboda izražavanja i medija neupitne”, poručuje Baftiari.

Baftiari navodi da se medijska pismenost mora razvijati u saradnji svih relevantnih institucija, kako obrazovnih, naučnih, civilnog sektora i samih medija.

“Samo kvalitetnom saradnjom i profesionalizmom može se dugoročno razvijati medijska pismenost, a posredno i efikasna zaštita potrošača”.

Kada je sport u pitanju, Hrvatska reformska stranka Crne Gore je stava, kaže Ana Simonović, da je neophodno unaprijeđivati rad sportskih klubova i udruženja koja okupljaju mlade.

“Iz tog razloga HRS će se zalagati za što veću prisutnost sporta u predškolskim ustanovama, ali i dodatno u školama i na fakultetima.

Takođe, podsticaćemo razvoj sporta kroz europske fondove, finansiranje održavanja i rada amaterskih sportskih klubova, a posebno u oblasti masovnog sporta i klubova koji okupljaju osobe sa invaliditetom.

HRS će podržavati i dodatno podsticati resorno ministarstvo kako bi mladi sportaši iz porodica korisnika socijalne pomoći bili stipendirani, te motivisani za postizanje vrhunskih rezultata, a time i promovisanja države Crne Gore”, zaključila je Simonović.

***

Marković u Pljevljima: Poruka opozicije da su već dobili izbore je vapaj kukavice i gubitnika!

Nosilac liste Demokratske partije socijalista “Odlučno za Crnu Goru! DPS – Milo Đukanović” Duško Marković posjetio je u sklopu kampanje za predstojeće parlamentarne izbore Opštinu Pljevlja.

Komentarišući poslednje medijske nastupe opozicije nosilac je kazao da je poruka opozicije da su oni već dobili izbore, i prije nego što je počelo glasanje i da oni ovih dana brane izborni rezultat zapravo samo vapaj kukavice i gubitnika:

,,Zbog toga poštovani prijatelji hrabro na izbore, slobodno na izbore dajte glas onima za koje mislite da će vas najbolje voditi u naredne četiri godine. Dajte glas za Crnu Goru i njenu slobodu i njeno pravo da samostalno i slobodno odlučuje o svojoj sudbini, da sami kreiramo kakvu ćemo budućnost ostaviti narednim generacijama!”

Komentarišući novi Zakon o PIO, Marković je naveo da je riječ o aktu koji garantuje stabilnost i sigurnost davanja i novi kvalitetni model usklađivanja penzija i naravno, veće penzije u budućnosti:

,,Samo po novom modelu penzije će biti veće u prosjeku 11 odsto nego što su bile do sada.”

Nosilac Marković je istakao da je za tri i po godine Vlada uložila 20 miliona eura za podršku penzionerima, za zimnice, socijalne programe, za podršku domovima penzionera, za ljetovanja, i izgradnju objekata za smještaj:

,,Istovremeno smo za ove tri i po godine u Crnoj Gori izgradili 510 stanova za penzionere. Ja vam obećavam da ćemo u najkraćem roku nastaviti gradnju stambene zgrade u Pljevljima koja je započeta i da ćemo je u kratkom roku završiti i da će ona biti data na korišćenje penzionerima.”

Zaključujući svoje izlaganje Marković je dodao da je na narednim izborima izbor jednostavan, i da se na njima glasa za nezavisnu, slobodnu i prosperitetnu Crnu Goru:

,,Zaokružite broj 8 30. avgusta i poslije toga slavimo našu veličanstvenu pobjedu! Ne zbog nas nego zbog naše jedine zemlje Crne Gore!”

Share.

Comments are closed.