Presjek februara u OŠ Anto Đedović

Februar je u OŠ “Anto Đedović” protekao u znaku profesionalnog usavršavanja, realizaciji brojnih projekata i programa, obilježeni su i važni datumi u školskom kalendaru, a učenici ove škole iskazali su svoje znanje i talenat na brojnim konkursima, školskim i sportskim takmičenjima.

Na sjednici Nastavničkog vijeća, zaposleni su upoznati sa rezultatom Nadzornog tima Zavoda za školstvo koji je školu posjetio u decembru. Rad ove obrazovne ustanove ocijenjen je kao “veoma uspješan” u gotovo svim oblastima.

Pedagog Vlatka Gažević-Marković, krajem januara pohađala je obuku u vezi sa primjenom projekta “Rana identifikacija djece u riziku i unapređenje korišćenja podataka iz MEIS baze”, a zajedno sa profesoricom informatike Milicom Joksimović i obuku za upotrebu portala “Školska statistika”, koji je dio istog projekta.

Sjednica svih aktiva održana je 23. januara. Bila je to prilika da se predstave podaci iz ankete koja se odnosi na ispitivanje mišljenja učenika II i III ciklusa.

Profesorica Danijela Boljević prisustvovala je okruglom stolu”Školski pravopis crnogorskog jezika”, koji je u Podgorici organizovao Fakultet za crnogorski jezik i književnost, sa ciljem da se dijelovi Pravopisa osavremene i prilagode potrebama škole i društva.

Organizovani su brojni sastanci – za koordinatore za profesionalni razvoj na nivou škole, sastanak tima za izradu novih instrumenata za identifikovanje darovitih učenika u sistemu obrazovanja, a predstavnici škole učestvovali su na javnoj raspravi o nacrtima predmetnih programa “Informatika sa tehnikom od 5. do 8. razreda” i “Okvir digitalnih kompetencija”.

U okviru projekta “Škole za 21. vijek”, početkom februara organizovana je obuka za direktore, a dvije nedjelje kasnije i za stručne saradnike i nastavnike.

Nastavljen je i projekat “Zdravi stilovi života”, u koji su ove godine uključene samo tri crnogorske škole. U okviru ovog projekta, predavanje “Psihoaktivne supstance” za VIII i IX razred održala je dr Branka Purlija. Predavanje “Higijena” za IX razred održala je dr Snežana LabovićBarjaktarović, dok je dr Mladen Rebić učenicima VIII i IX razreda govorio na temu “Mentalno zdravlje”.

U školi je realizovan i “Selfie” projekat-samoevulacija škole u vezi sa upotrebom digitalne tehnologije za podučavanje i učenje.

U okviru programa “Vještine za adolescenciju” organizovane su brojne radionice- “Pušenje: Kako duvan utiče na mlade?”, “Pušenje: Zašto počinjemo?”, “Alkohol: Istine i zablude”, “Alkohol: Kako utiče na mlade” u “Protiv reklama za cigarete i alkohol”. Program “Vještine za adolescenciju” sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala u saradnji sa Lions Klub međunarodnom fondacijom.

Školu je, 18. februara posjetila Lidija Brnović, predstavnica UNICEF-a, koja je razgovarala o projektima koje škola realizuje i potrebama koje prepoznaje za budući rad.

Obilježeni su i važni datumi u školskom kalendaru “ENO vremenska sedmica”, Svjetski dan igre-5. februara, Dan sigurnog interneta-11- februar i Dan socijalne pravde-20. februar, a povodom svakog od ovih datuma realizovan je čitav niz radionica i aktivnosti.

Na opštinskom takmičenju iz italijanskog jezika, Helena Krgović iz IX-1 osvojila je prvo, a Lejla Grbović (takođe IX-1) treće mjesto. Njihova mentorka je profesorica Ivana Mrvaljević.

Učenici ove obrazovne ustanove učestvovali su i na državnom takmičenju u znanju engleskog i italijanskog jezika i matematike.

Učenici IX razreda-Halid Softić i Tiana Đurović su sa svojim mentorom, profesoricom biologije Draganom Vukčević, odradili projekat koji su predstavili u vidu foto priče i stekli pravo da učestvuju na konkursu “Prilagođenost biljaka različitim uslovima sredine”.

Varvara Beržkova (IX-1) osvojila je drugo mjesto na 17. međunarodnom takmičenju pjevača “Lazar Jovanović” u Beogradu, Platon Novikov bio je treći na atletskom takmičenju “Novska skalinada”, a sa drugog Međunarodnog karate turnira “Baščaršija Sarajevo 2020” Arijana Kočan vratila se sa zlatnom, Nađa Knežević srebrnom, a Anja Bujković bronzanom medaljom.

Aldin Mujovi osvojio je zlatnu, Ognjen Kuzmanović bronzanu, a Kristina Radosavović zlatnu i srebrnu medalju na Jiu jitsu takmičenju “Mimoza Open”. Nakon ovog takmičenja, ona je osvojila i bronzu na turniru u Trebinju.

Share.

Comments are closed.