Serija predavanja za srednjoškolce o ponašanju u vanrednim situacijama

U cilju informisanja učenika o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihove porodice ostanu bezbjedni u vanrednim situacijama, proteklih nekoliko dana Direktorat za vanredne situacije organizovao je predavanja o smanjenju rizika od katastrofa za učenike Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru. Predavač je bila načelnica PJ Bar, Pera Pavlica Dragišić.

Predavanja su dio projekta “Nepogode ne poznaju granice” koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava i zemljotresa.

Predavanja su realizovana u deset odjeljenja prvog i drugog razreda, a odslušalo ih je više od 250 učenika. Učenicima su podijeljene po dvije brošure: “Nepogode ne poznaju granice” i “Evropski broj za hitne službe – 112”.

Projekat realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije, a finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020.

Na predavanjima učenicima su kroz praktične primjere date smjernice kako da reaguju u određenim vanrednim situacijama, kao što su poplave, požari i zemljotresi. Iako se većina vanrednih situacija ne može spriječiti učenicima su data uputstva i savjeti o aktivnostima koje treba da preduzmu prije nastanka neke vanredne situacije, tokom trajanja i nakon završetka vanredne situacije kako bi umanjili štetne posljedice.

Neke od smjernica su: identifikovanje sigurnih mjesta za sklonište u kući i školi u slučaju zemljotresa, identifikovanje evakuacionih izlaza, smještanje opasnih i zapaljivih materijala na sigurno mjesto, pravilno odlaganje otpada i sl. Takođe su učenici informisani o Evropskom broju za hitne slučajeve – 112, putem kojeg mogu dobiti pomoć bilo koje hitne službe – policije, službe zaštite i spasavanja, hitne medicinske pomoći i službe spašavanja na moru, kako u Crnoj Gori i zemljama iz regiona, tako i u zemljama EU. Tokom predavanja učenicima su prikazani video snimci posljedica razornog zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 1979. godine i snimci poplava iz 2010. godine.

Predavanjima su prisustvovali Uprava i nastavnici JU Srednja ekonomsko ugostiteljske škole, predstavnica FORS-a – programski službenik Marija Đikanović, kao i službenici PJ Bar Direktorata za vanredne situacije MUP-a.

Share.

Comments are closed.